Bankalar Üniversiteler de öğrencilere kredi kartı satışı yapabilecek mi?

Üniversitelerde yer alan banka şubelerinde veya sadece üniversiteler ile sınırlı olmak kaydıyla, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde süresi altmış iş gününü geçmeyen ve şubelerden birine bağlı olarak, üniversite yönetiminden alınacak izin çerçevesinde, üniversite yönetiminin belirleyeceği tarih ve saatler arasında ve bu süre ile sınırlı olacak şekilde, üniversite yönetiminin belirleyeceği alanlarda açılacak yerlerde kredi kartı talebi toplanmasının mümkün bulunduğu bildirilmiştir.

Bankaların üniversite kampüsleri içindeki şubeleri aracılığıyla üniversite mensuplarına ve öğrencilere yönelik çeşitli ürün ve hizmetlerin sunulmasına aracılık ettikleri, ayrıca, üniversite içinde şubesi olmayan bankalar tarafından da, üniversiteler ile anlaşma yapılmak suretiyle, öğrencilere yönelik hazırlanan hizmet paketleri ve kartlı ürünlerin sunulduğu, bunun yanı sıra, üniversitelerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltan ve güvenlik ile denetim ihtiyaçlarına cevap veren kampüs girişi, yemekhane, kütüphane, sosyal tesislerde kullanılabilen kartların da banka ve kredi kartları ile birleştirilmek suretiyle öğrencilere ve üniversite mensuplarına yönelik olarak üniversite kampüslerinde sunulabildiği, bu çerçevede, üniversite yönetiminden alınacak izin çerçevesinde, üniversite yönetiminin belirleyeceği tarih ve saatler arasında ve bu süre ile sınırlı olacak şekilde, üniversite yönetiminin belirleyeceği alanlarda kredi kartı talebi toplanabileceği hususunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin talep edildi.

Üniversitelerde yer alan banka şubelerinde ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde süresi altmış iş gününü geçmemek ve pazarlama, tahsilat ve ödeme işlemleri ile sınırlı olmak üzere, şubelerden birine bağlı olarak fuar, konferans, sergi gibi yerlerde ya da bir kuruluş bünyesinde açılacak vezne, irtibat bürolarında gerçekleştirilmek kaydıyla uygun bulunmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Üniversitelerde kampüslerde bulunan banka şubelerinde veya sadece üniversiteler ile sınırlı olmak kaydıyla, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içerisinde süresi 60 iş gününü geçmeyen ve şubelerden birine bağlı olarak, üniversite yönetiminden alınacak izin çerçevesinde, üniversite yönetiminin belirleyeceği tarih ve saatler arasında ve bu süreyi aşmayacak şekilde, üniversite yönetiminin belirleyeceği alanlarda açılacak yerlerde kredi kartı talebi toplanmasının mümkün bulunduğu bildirildi.

3 Yorumlar

  1. kara 30 Ekim 2015
  2. gani 25 Ocak 2016
  3. Selim 7 Nisan 2016

Cevap Ver