BNP FORTİS, sermaye arttırımı yapıyor.

BNP FORTİS sermaye arttırımı kararı

SPK bülteninde yer alan Kurul kararına göreBNP Fortis için açıklama şu şekilde;

BNP Fortis tarafından TEB’de satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait toplam 4 milyon TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım bedeli olan hisse başına 2,0032 TL üzerinden BNP Fortis’e tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin onaylanmasına onay verildi.

SPK tarafından 13.03.2015 tarihinde TEB‘den değerleme kuruluşuna ek çalışma yaptırılması talep edilmiş ve Ernst Young tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda ağırlıklandırılmış hisse başına fiyat 2,736 TL olarak tespit edilmişti. Hatırlanacağı üzere satma hakkı için hisse başına değer daha önce 2,437 TL olarak belirlenmiş ve süreç bu değerleme üzerinden yürütülmüştü. SPK, BNP Fortis’in satma hakkını kullanan ortaklara aradaki hisse başına 0,299 TL farkın ödenmesini takiben sürecin tamamlanması ve banka hisselerinin borsa kotundan çıkarılmasına karar verdi.

Cevap Ver