Bankaların tahsil ettiği masraflar ile ilgili düzenleme

Bankaların tahsil ettiği masraflar ile ilgili düzenleme

TBB’nin 4 Şubat tarihinde yayınladığı duyuruda Bankaların aldığı ücret kalemleriyle ilgili düzenlemeler ile açıklamalarda bulunulmuştur. Ücret, komisyon ve masraflara ilişkin en güncel düzenleme ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a bağlı olarak, 3 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’tir. Bu yönetmelikten kısaca bahsetmek gerekirse 20 ana ücret kalemi dışında başka bir ücret alınamayacağı belirtilmiştir. Yeni bir ücret, komisyon yada masraf alınabilmesi için BDDK ‘dan izin alınması zorunluluğu getirilmiştir. Dönemsel olarak tahsil edilen ücret ve komisyonların yıllık artış oranlarına sınırlama getirilmiş olup müşterilere bilgi verilmesi zorunluluğu sağlanmıştır.

Yeni düzenlemeye göre hesap işletim ücreti, hesap sayısından bağımsız olarak müşteri bazında tek ücret olarak alınabilmektedir.
Dosya masrafı” ve “ipotek fek ücreti” uygulamaları sona erdirilmiş, kredi hizmetleri için kredinin anaparasının binde beşini geçemeyecek şekilde kredi tahsis ücreti alınması düzenlenmiştir.
Kredi kartlarında “yıllık üyelik ücreti tahsil edilmeyen bir kredi kartı” çıkarma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, farklı hizmetler ve olanaklar içeren ücretli kredi kartlarının yanı sıra, yıllık üyelik ücreti ödenmeksizin kullanılabilecek kredi kartları da müşterinin talebine sunulmuştur. “Kredi kartı” niteliği taşımayan banka kartlarından üyelik ücreti alınması uygulamasına son verilmiştir.

Tüm masraf kalemleri ile ilgili sitemiz tarafından detaylı çalışma yapılarak sizlere bilgi amaçlı sunulacaktır.

Cevap Ver