Cadı Avı

Cadı Avı  Tarihin en karanlık dönemi olan M.S 500 ve 1.500 yıllarına kadar süren, yaklaşık 10 asır devam eden savaşların ve salgın hastalıkların milyonların ölümüne neden olduğu çağ “Orta Çağ” Bitmeyen haçlı seferleri, savaşlar, veba salgınları arasında insanlara cennet vaat eden bir umut

Çankaya Sofraları (Yönetişim)

Çankaya Sofraları (Yönetişim) Öncelikle “yönetişim” kavramını açıklamadan bu yazıya başlamanın anlamsız olduğunu belirtmek isterim. Yönetişim ; kurum, kuruluş veya bürokratik yapıların yönetim süreçlerinin belirlenmesinde personelinden idari yapılarına kadar bütün çalışanların söz ve fikirlerinin sorulduğu,görüş alınarak beyin fırtınası yapıldığı ve ortak akılla kararlar alındığı bir