Ağustos 2020 Kira Artışı Ne Kadar?

Her ayın üçüne denk gelen günde Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) tarafından açıklanmakta olan Üfe ve Tüfe rakamları nezdinde kira artışına ait oran belirlenmektedir. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2020 Üfe- Temmuz 2020 Tüfe verilerine göre Ağustos 2020 kira artışı hesaplama nasıl yapılır? açıklamaya çalışalım. 2019 yılına kadar üretici fiyatlarına göre belirlenirken bundan sonra kira artış oranı Tüfe fiyatlarına göre belirlenmeye başladı.

Ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenmekte olan kira kontratı ‘na istinaden belirlenen kira artış oranı konusunda mutabakat sağlanması durumunda, sözleşmenin bittiği dönem itibariyle anlaşmaya varılan oran ile kira artışı gerçekleştirilir. Fakat kira sözleşmesinde herhangi bir oran belirtilmez ise her ayın üçünde Tüik tarafından açıklanmakta olan Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre o ayın kira artış oranı belirlenmektedir.

Ağustos 2020 Kira Artışı Ne Kadar Olmalı? Temmuz 2020 Üfe ve Temmuz 2020 Tüfe rakamları

2018 yıl sonuna kadar Tüik tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kira artışı uygulanacağı belirtilirken, Yargıtay tarafından bu konuda yapılan açıklamalarda Üretici Fiyat endeksi on iki aylık ortalamaya göre kira artışı yapılması gerektiği belirtilmekteydi. Ve son değişikliğe kadar kira artışı konusunda yargıtay ‘ın kararı bağlayıcı olduğu için bu oran kullanıldı.

Fakat 18.01.2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazete içerisinde “7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun gereği, Türk Borçlar Kanunu 6127 sayılı Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yapılan değişiklik gereğince;

Resmi Gazete ‘de belirtilen kira artışı hesaplama yöntemi, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek şartıyla geçerli olacaktır denilmektedir. Kira artış oranı hesaplama yapacak olan kiracı yada ev sahibi 2020 Temmuz Tefe Tüfe oranlarını kullanarak kira zammı konusunda mutabakata varmalıdır.  Kira artış oranı 2020 yılında olan tüketici kira artış hesaplama için belirttiğimiz yargıtay ‘a göre kira artış oranları bilgisini kullanması gerekmektedir.

2020 Ağustos Kira Artışı İçin;

  • Tüik tarafından açıklanan Temmuz 2020 (Üfe) Üretici Fiyat Endeksi ve Temmuz 2020 (Tüfe) Tüketici Fiyat Endeksi bir diğer tabirle Temmuz 2020 Tefe Tüfe oranlarına ait dönemsel değişimin detayını ekte bulabilir siniz.

Tüik Tüfe Temmuz 2020 (Tüketici Fiyat Endeksi-TEFE)

  • Bir önceki aya göre değişim oranı: %0,58 artış,
  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı : %6,37
  • Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı : %11,76
  • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı : %11,51 artış

Tüik Üfe Temmuz 2020 (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi-TÜFE)

  • Bir önceki aya göre değişim oranı : %1,02 arttı
  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı : %7,98
  • Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı : %8,33
  • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı : %6,81 artış

Ağustos 2020 Kira Artış Oranı

Yukarıda belirtilen Tüik verilerine göre tefe tüfe 2020 Temmuz ayı oranları ve Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmelik gereği yüzde 11,51 kira artışı yapılması gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı kira zam oranı üzerinden tekrar geçmek  gerekir ise standart kira kontratı yapan tüketici için % 11,51 Ağustos 2020 kira artış oranı ‘nı kullanması gerekmektedir. Son üç aya ait kira artışı konusunda ekteki yazılarımız aylık değişimi kontrol etmeniz için faydalı olacaktır.

 

Ağustos 2020 Kira artışı nasıl hesaplanır örnek ;

2.000 TL kira ödeyen kiracı, 2020 Ağustos kira artışı olarak Ağustos ayında yapacağı kira artış oranı sonrasında 2.230,20 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Ağustos 2020 İşyeri kira artış oranı

İş yerleri için yapılacak olan kira artışı ise Tüik tarafından açıklanan Tüfe oranları ile yapılmakta olup, %11,51  yeri Ağustos 2020 kira artışı yapılması gerekmektedir. Fakat iş yeri için yapılan kira sözleşmelerinde konut kiracısına göre daha kapsamlı ve sözleşme formatında hazırlanmakta olup, iş yeri kiracısı ve işyeri sahibi tarafından ortak belirlenecek orana göre, Üfe oranları ile yada Tüfe oranları ile kira artışı yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan oran ile kira artış oranı uygulanması gerekecektir.

Ağustos 2020 İş yeri kira artışı ‘nı örnek ile açıklamak gerekir ise;

2.000 TL kira ödemekte olan iş yeri kiracısı üzerinden hesaplamak gerekir ise, 2020 yılının Ağustos ayında uygulayacağı kira artışı sonrasında 2.230,20 TL olarak işyeri kira artışı ödemesi olarak kira artışı yapması gerekecektir.

Kira Kontratı – Kira Sözleşmesi İndir

Yeni kira kontratı yapacak olan ev sahipleri yada kiracıların kullanabilmesi adına kira sözleşmesi konusunda ekteki formatı kullanabilirsiniz. Yargıtay ‘a göre kira artış oranları artık hesaplanmamakta olup kira artış hesaplama yöntemi değişikliği ile Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre kira artışı yapılmaktadır.

Kira Sözleşmesi Örneği

Bir Tepki

  1. Demir 30 Ağustos 2020

Cevap Ver