Ortak Hesaplar

Ortak hesaplar müşterek yada münferit olmak üzere iki şekilde açılabilir. Aksi belirtilmedikçe ilgili hesaplar münferit olarak açılmakta olup, talep doğrultusunda müştereken hesabın idaresi yada sadece bir tanesine yetki verilmesi banka tarafından imzalatılan muvaffakatnameler ile mümkündür. Ortak hesap açılışında kişi sayısı konusunda net bir