18 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Ortak Hesaplar

Ortak Hesaplar

Ortak Hesaplar

Ortak hesaplar müşterek yada münferit olmak üzere iki şekilde açılabilir. Aksi belirtilmedikçe ilgili hesaplar münferit olarak açılmakta olup, talep doğrultusunda müştereken hesabın idaresi yada sadece bir tanesine yetki verilmesi banka tarafından imzalatılan muvaffakatnameler ile mümkündür. Ortak hesap açılışında kişi sayısı konusunda net bir rakam olmamakla beraber her bankada farklı uygulamalar olabilmektedir. Ortaklardan bir tanesinin hesabı kapatmak istemesi halinde şahsına yeni bir hesabı açılışı yapılması gerekmektedir.

Ortak hesaplar üzerinde ileri ki yıllarda mahkemelik sorunlar yaşanmakta olup, ortak hesap açılışı için güven fazlasıyla önem arz etmektedir. Herkes ile ortak hesap açılmayacağını tüm tüketiciler tahmin etmektedir sanırım. İşlevsel olarak kullanılması halinde hesap üzerinde iki kişi etkin kullanım yapabildiği için de daha artı sağlamaktadır.

Ortak Hesap Kaç Kişi İle Açılabilir?

Bankada açılacak ortak hesap tüketicilerin tercihinde olan bir işlem olup bununla ilgili genel bir sınırlama yoktur. 2, 3, 4, 5 kişiye kadar birlikte ortak hesap açılabilir. Tabi bu ortak hesaplar için nasıl yetkilendirme yapılacağı tüketiciye sorulur ve müşterek yada münferit olarak ortak hesap türleri ile açılabilir. Müşterek olan hesaplarda 3 kişi ile ortak hesap açıldığını düşünürsek işlem yapılması gerektiğinde 3 hesap sahibinin de imzası gerekmektedir.

Bunun dışında bir diğer yöntem ise münferit ortak hesap açılışı olup bu tarz hesap açılışlarında hesaba ait tüm ortaklar hesap üzerinde insiyatife sahip olup tek imza ile hesaptan işlemler yapılabilir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi münferit hesap açmadan önce kiminle hesap açtığınızı iyice düşünerek karar verilmelidir. Aksi takdirde hesap üzerinde tasarruf yetkisi olduğu için geri dönüşü olmayan işlemler yapılabilmektedir.

Müşterek hesap nedir? Hesap üzerinde işlem yapma yetkisinin tüm hesap sahiplerinin onayı ile işlem yapılabilen hesaplardır. Münferit hesap nedir? İki veya daha fazla kişinin beraber açtığı ve tüm ortakların tek başına işlem yetkisi olan hesaplar münferit hesaplar olarak belirtilmektedir.

Ortak Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Yine ortak hesap türleri ‘ne göre değişkenlik göstermekte olup müşterek hesap kapama işlemlerinde hesap sahiplerinin imzalamış olduğu ortak talimata istinaden işlem yapılması gerekmektedir. Münferit hesap kapama işlemlerinde ise hesap sahiplerinden bir tanesinin hesap kapama talimatı vermesi işlemin yapılması için yeterli olacaktır. 

Ortak Hesaplar Soru Cevap

Sizlere google aramalarında merak ettiğiniz sorular hakkında cevaplamaya çalışacağız;

  • Ortak hesap nedir? 2 veya daha fazla kişi tarafından açılan, beraber yada tek başına kullanım hakkı sağlayan hesap demektir.
  • 2 kişi ortak hesap açabilir mi? Evet 2 veya daha fazla kişi ortak hesap açabilir.
  • Ortak hesap sahibinden biri ölürse ne olur? Hesaptaki ortaklık durumuna (oranına) göre vefat edenin payı veraset kapsamında blokeye alınır.
  • Müşterek hesaptaki para kimin? Müşterek hesap açılması demek, hesap kullanım hakkının kaç ortak varsa hepsine ait olması demektir. Tüm işlemler hesap sahiplerinin tümünün imzası ile yapılabilir.
  • Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda ne olur? 2 kişi için açılan bir hesap ise yüzde 50 ortaklık olduğu için veraset kapsamında yüzde 50 lik kısmı blokeye alınarak kullanılamaz. Veraset işlemleri sonrası hesaptan çekim işlemleri varisler tarafından yapılabilir.
  • Garanti ortak hesap açılışı diğer bankalardan farklı mı? Hayır ortak hesap açılışı tüm bankalarda aynı işleyişe aittir.
  • Teselsüllü müşterek hesap nedir? Hesap sahiplerinden her birinin tek başına hesap kullanma yetkisi olan hesaplar, bir diğer adıyla münferit hesaplar diyebiliriz.
  • Teselsüllü hesap nedir? Hesap sahiplerinden her birinin tek başına hesap kullanma yetkisi olan hesaplar, bir diğer adıyla münferit hesaplar diyebiliriz.
  • Teselsülsüz müşterek hesap nedir? Tek başına işlem yetkisi olmayan beraber işlem yapılması gereken müşterek hesaplardır
  • Teselsülsüz ortak hesap ne demek? Müşterek anlamına gelmekte olup hesap sahiplerinin tek başına işlem yapamadığı ortak hesaplardır.
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir