9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Video Galeri

Trafik Harçları 2020- Ehliyet Harçları 2020

Trafik Harçları 2020- Ehliyet Harçları 2020

Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58  olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Vergi Harçları bildirimi ile vatandaştan ne kadar vergi yada harç alınacağı belirtilmiştir.

27.12.2019 tarihli ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/1/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile tespit edilerek 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Belirtilen tarifelerde tüm sınıflardaki ehliyet harçları, ehliyet ücretleri, uluslararası sürücü belgeleri, vize harçları, geçici trafik belgesi harcı gibi bir çok konuda bilgi alabilir siniz. Ehliyet defter bedeli olarak alınacak rakam ise 200,00 TL olarak açıklandı. Tabi devamında aşağıda detayını belirttiğimiz ehliyet harçları mevcuttur.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadar olan kısım tahsil edilmeyecek.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harçları 2020

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda verilen Sürücü belgelerinde bir kez olmak üzere harç tahsil edilmektedir. Açıklanan Trafik Harçları 2020 rakamlarına göre A sınıfı, B sınıfı, F sınıfı, H sınıfı ve diğer sürücü belgeleri için ödenecek Ehliyet Harçları 2020 rakamları şu şekilde;

A sınıfı Sürücü belgesi harcı 2020 rakamı 249.30 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2020 rakamı 751.70 TL, F-H sınıfı Sürücü Belgesi harcı 2020 rakamı 249.30 TL, Uluslararası Sürücü belgesi harcı 2020 rakamı 500.80 TL, Diğer Ehliyet harçları 2020 rakamı ise 1,254.20 TL olarak 01.01.2020 tarihi itibariyle tahsil edilmeye başlanacak. Ehliyet için ödenecek bedel için ise 200,00 TL ödeme yapmanız gerekecektir.

trafik harclari,ehliyet harclari,ehliyet bedeli

Trafik Harçları 2020-Ehliyet Harçları 2020

 • (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 • a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 249.30 TL
 • b) B sınıfı sürücü belgesinden 751.70 TL
 • c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 249.30 TL
 • d) Uluslararası sürücü belgelerinden 500.80 TL
 • e) Diğer sürücü belgelerinden 1,254.20 TL
 • Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 • IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
 • VI- Ruhsat (İzin) harçları:
 • a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 695.60 TL
 • b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1,395.60 TL
 • c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 2,797.20 TL
 • d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 1,395.60 TL
 • e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 6,997.90 TL
 • VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
 • a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
 • aa) A sınıfı trafik belgelerinden 4,080.00 TL
 • bb) Diğerlerinden 404.20 TL
 • b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 462.80 TL

Merakla beklenen Sürücü Belgesi için ödenecek harç tutarları açıklandı. Trafik Harçları 2020 rakamlarına göre B sınıfı ehliyet için ne kadar harç ödenecek?, Yeni ehliyet için ne kadar harç ödenecek? soruları da cevabını bulmuş oldu. 2020 yılında Trafik Harçları 2020 rakamlarına göre B sınıfı Ehliyet harcı 2020 için ödenecek tutar 751.70 TL olarak açıklandı. Resmi Gazete’ de yayınlanan Trafik Harçları 2020 tablosundan fayda sağlayabilir siniz

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir