18 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

2015 Asgari geçim indirim tutarları ne kadar ve kimler faydalanabilir?

2015 Asgari geçim indirim tutarları ne kadar ve kimler faydalanabilir?

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanabilir?
– Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler
– Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
– Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler

Asgari geçim indiriminden kimler faydalanamaz?
– Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
– Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
– Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
– Başka bir kanun hükmü uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Eşlerin ikisinin de ücretli bir işi olması durumunda asgari geçim indirimi uygulamasında hangi eşin çocuğu yada çocukları bildirmesi gerekir?
-Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin ikisininde ücretli bir işi var ise çocuk yada çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.

Ücretli çalışanın raporlu, izinli veya ücretsiz izinli olması durumunda asgari geçim indiriminden nasıl yararlanır?
-Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamayacaktır.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyenler asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?
-Sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır. Buna göre; asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabileceğinden, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlanarak, gerçek usulde ücret geliri elde edilmesi durumunda, asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bekar-90,11 TL
Evli eşi çalışmayan-108,14 TL
Evli eşi çalışan-90,11 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu-121,65 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu-135,17 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu-144,18 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu-153,19 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu-103,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu-117,15 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu-126,16 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu-135,17 TL

BUNUNLA İLGİLİ:  Haftalık altın ve dolar kuru yorumu 09.11.2015
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir