6 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Finansal Kiralama ve Faktoringlere Bağımsız Denetçi şartı

Finansal Kiralama ve Faktoringlere Bağımsız Denetçi şartı

Faktoring şirketleri, Finansal Kiralama şirketleri ve Finansman şirketlerinin Faaliyet esaslarına ait yapılan değişiklik uyarınca gönderilen raporların Bağımsız Denetçiler tarafından onaylanması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan duyuru gereği Finansal Kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri ve Finansman şirketleri Kuruluş ve Faaliyet esasları hakkında yapılan yönetmelik gereği ilgili Kurumlara gönderilecek raporların Bağımsız Denetçiler tarafından onaylanması zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete duyuru özeti;

24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama şirketlerinin, Faktoring firmalarının ve Finansman Şirketlerinin Faaliyet Esasları ve Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinin ilgili fıkrası aşağıdaki belirtilen şekilde değişikliğe uğramıştır.

İlgili Kuruma gönderilecek raporlarda, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereği, Muhasebe, Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumuna ait işleyiş ve görev konuları hakkında ilgili kanun ve Kararnamede belirtilen  mevzuat içerisinde, şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisini sahip kuruluşlarda görevli bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.

BUNUNLA İLGİLİ:  İstanbul da yeni Metro hatları nerelere açılacak?
About Author

Finansçı

1 Comment

  • hergün yeni birşeyler hayata geciyor ihtiyaç olduğu anlaşılıyor Finansal piyasada demekki

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir