İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017 başlığı altında ilan edilen

Konsolosluk Harçları 2017

Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için 492 sayılı Kanunun 138. maddesi gereği, Her yıl başından geçerli olacak şekilde bir önceki sene uygulanmakta olan harçların o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranı baz alınarak arttırılacağı belirtilerek Konsolosluk Harçları 2017 başlığında ayrıca yayınlanmaktadır. Maliye