13 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017 başlığı altında ilan edilen harç tutarlarını sizler için derlemeye çalıştık.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplama yapılarak tespit ve ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %3,83 olarak ilan edilmiş olup, 11.11.2016 tarih ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmektedir.

1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı bulunan tarifelerde belirtilen ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilen 2016 yılında uygulanmakta olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere toplamda %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu harç tutarları 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmektedir.

İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

Resmi Gazete’ de açıklanan İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017 tablosuna göre tahsil edilmesi gereken harç tutarlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe alınacak bu harçların üzerinde geçmeye çalışalım. 2016 İcra harçları  ile karşılaştırma yapmak isterseniz yazımızı inceleyebilirsiniz.

İcra Harçları 2017

 • İcraya Başvurma Harcı 2017 : 31,40 TL
 • Değeri Belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 2017 : 31,40
 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan %4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10
 • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38
 • Resmi ve Özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş,ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan %4,55
 • Takip ve talebi bulunmayan alacaklılara icra ve iflas kanununun 125. maddesi 3.fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin icra emri üzerine tahliye edilmesi halinde %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin tahliyesinin icra marifetiyle olması durumunda %4,55
 • Menkulun icra emrinin tebliği üzerine teslimi halinde %2,27
 • Menkulun icra marifetiyle teslimi halinde %4,55 
 • İdare harçları 21,70 TL harç tahsilatı yapılmaktadır. ( haczedilen gayrimenkulun idaresi, kira mukaveleleri düzenleme ve hesaplarının tutulması için ödenen tutar)
BUNUNLA İLGİLİ:  Bankadan Vergi Borcu Ödeme Dönemi Kapanıyor

 

 icra dosyası kapatma harcı hesaplama, ıslah harcı hesaplama, icra tahsil harcı ödenmezse ne olur, tahsil harcı kimden alınır
İcra Harçları 2017- İflas Harçları 2017

İflas Harçları 2017

 • Maktu harç tutarı 51,70 TL
 • İflasta paylaşılan para üzerinden %4,55
 • Konkordato alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 11,38 harç tahsilatı yapılmaktadır.

İcra harçları ve iflas harçlarında belirtilen harç tutarlarına ek olarak daire dışında memur aracılığı ile yapılması durumunda memur için ekstra ödenecek tutar 73,60 TL.

 İlginizi çekebilecek açıklanan diğer harçlara ait yazılarımız ektedir;

About Author

Finansçı

3 Comments

 • 11000 nin icra takip masrafı ne kadardır

  • Merhaba,
   Sabit harçlar ve tutar üzerinden ödenecek harç ile beraber 90-100 TL arası ödeme çıkar.
   Saygılarımızla.

 • Merhaba 71500 icra dosyasının masrafları ne çıkar acaba

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir