9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Genel

Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Uzlaştırmacı ne demektir? Mağdur yada suçtan zarar gören ile karşı tarafta olan sanık yada şüpheli ile arasında uzlaşma sürecini yada müzakeresini yöneten, Cumhuriyet savcılığı tarafından yetki verilen avukat yada hukuk eğitimi görmüş kişiye denir. Son dönemde sıkça duyduğumuz uzlaştırmacı kelimesini sizler için açıklamaya çalıştık.

Peki uzlaştırmacı para alırmı? Uzlaştırmacı masrafını kim öder? Uzlaştırmacı ne kadar alıyor? Uzlaşmacı hangi davalara bakar? Uzlaşmada ne kadar para istenir? Davada uzlaşma olmazsa ne olur? gibi soruların cevaplarını merak ediyor olabilirsiniz.

31.12.2023 tarihindeki Resmi Gazete ‘de yayınlanan duyuru ile uzlaştırmacılara ödenecek tutarı, hangi durumlarda uzlaştırmacı ödemesi yapılır? Ne kadar kişinin uzlaştırılması durumunda ne kadar ücret ödenir bunlardan bahsedelim.

Uzlaştırma Ücret Tarifesi 2024

Bu ücretlendirmenin amacı 04/12/2004 th ve 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu gereği kovuşturma ve soruşturma makamları tarafından iletilen talep üzerine görev verilen uzlaştırmacılar için ödenecek tutar ile ödenmesi konusundaki esasları belirtir. Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti Ceza Muhakemesi kanunu hükümleri uyarınca düzenlenir.

Kanunun 253. maddesi 1 sayılı C.Başkanlığı teşkilatı hakk C.Başkanlığı kararnamesi 41. maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Uzlaştırmacının ücreti, tarafların demografik farklılıklarını değerlendirerek uzlaştırma yeteneğini kullanarak göstereceği gayret, tarafların sayısı yada olayın kapsamı gibi bir çok kriter esas alınarak belirlenir. Bir kaç uzlaşmacı olması durumunda ücreti kişilere ayrı ayrı eşit ödeme yapılır.

Ücret, uzlaşmanın olumlu sonuçlanmaması durumunda teklif formu ve eklentilerin teslimi sonrası, fakat teklifin kabul görmesi durumunda ise uzlaşma süreci sonundaki düzenlenen raporun ibrazı sonrası makul bir sürede Cumhuriyet savcısı sarf kararı sonrası ödenir.

Uzlaştırma ücreti yanı sıra farklı ücret ödenir mi? Evet harcırah kanunu hükümlerince mutat olan taşıta göre yapılacak zorunlu olan yol masrafları dahil edilmek üzere, 8. madde 1.fıkra b bendi 1 nolu alt bendinde belirtilen miktarın alt sınırını aşmayacak şekilde ayrıca uzlaştırmacıya ödenir. Ücretler o tarihte geçerli tarife üzerinden ödenir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Çekler ile ilgili yeni düzenleme geliyor.

Uzlaştırmacı ücret tarifesine göre ücretler ise aşağıda detaylandırılmıştır;

  • Uzlaştırma süreci teklif aşamasında olumlu sonuçlanmaz ise 590 TL ile 885 TL arası

Uzlaştırma süreci olumlu sonuçlanır ise şu şekilde;

  • 2 yada 3 kişinin uzlaştırılması halinde 1.775 TL ile 2.375 TL arası
  • 4 yada 6 kişinin uzlaştırılması halinde 2.375 TL ile 2.965 TL arası
  • 7 yada 9 kişinin uzlaştırılması halinde 2.965 TL ile 3.560 TL arası
  • 10 yada daha fazla kişinin uzlaştırılması halinde 3.560 TL ile 4.155 TL arası

Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanmaması durumunda ise şu şekilde;

  • 2 yada 3 kişinin taraf olması halinde 885 TL ile 1.180 TL arası
  • 4 yada 6 kişinin taraf olması halinde 1.1180 TL ile 1.480 TL arası
  • 7 yada 9 kişinin taraf olması halinde 1.480 TL ile 1.775 TL arası
  • 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.775 TL ile 2.070 TL arası

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir