8 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Ziraat Katılım Bankası Bank Asya’yı satın alabilir mi?

Ziraat Katılım Bankası Bank Asya’yı satın alabilir mi?

Sözlerimize katılım Bankaları neden kuruldu, amaçları ve faaliyet konuları neler. Türkiye piyasasında söz sahibi konumdalar mı bu konuları konuşacağız.

Katılım Bankaları ne iş yapar?

Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden topladıkları mevduatları faizsiz Bankacılık dahilinde ticari ve sanayi faaliyetlerde değerlendirerek oluşabilecek kar zararı tasarruf sahipleri ile paylaşırlar. Toplanan fonlar  Kurumsal- Bireysel finansman desteği, finansal kiralama işlemleri sanayide ihtiyaç duyulan maddeler, gayrimenkul akla gelebilecek birçok yöntem aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bu bankalar nakit kredi vermezler müşterilerin ihtiyaç duydukları hizmetleri sunmakla yükümlüdürler.

Katılım Bankaları’nın kurulma amacı nedir?

Katılım Bankaları ‘nın kuruluş amacı Faizsiz Bankacılık olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde faizi haram kılan büyük bir kesim mevcut olup, bu kesim diğer Bankaları tercih etmiyorlar. Bu kesime ait paralar ekonomiye katılmadığı için alternatif olarak oluşan bir Finans yöntemidir. Faizsiz Bankacılık adı altında kurulan bu bankalar kredi vermezler, malı peşin alıp vadeli satarak yürürler. Ticari faaliyetler de kullanılan bu tasarrufların getirisi faiz olarak değerlendirilmeyerek ticari kazanç olarak değerlendirildiği için bu kesim tarafından rağbet görmektedir.

 

Ziraat Katılım Bank Asya’yı satın alabilir mi?

Ziraat Katılım Bankası BDDK’dan faaliyet izni aldı ve piyasaya girebilmek adına artık her şey hazır. Peki Ziraat Katılım Bankası bundan sonra ne yapacak. T.C. Ziraat Bankası içinde bir yapılanma beklenmiyor mecburi olarak yeni şubeleri açarak piyasaya girmeye hazırlanıyor. Bu ölçekte büyük bir bankanın piyasaya hakim olabilecek seviyede şube sayısına ulaşması biraz zaman alabilir. Geçtiğimiz günlerde Bank Asya yönetimi TMSF ‘ye devir edildi. TMSF yetkilileri denetiminde ilerleyecek süreç sonunda Banka’da yaşanabilecek tasarruf kayıpları vs olumsuz senaryolar da Bank Asya’nın TMSF devri gerçekleşebilir mi? Bankacılık Kanunun 71. maddesi hükümlerine göre aşağıdaki madde 107 esas alınarak başka bir Banka’ ya satışı mümkün olabilir mi? İlerleyen günlerde gelişmeleri takip ederek bu senaryonun olup olmadığını göreceğiz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Leicester City Şampiyonluk kupasına kavuştu

BDDK internet sitesi Bankacılık Kanununun, Fona Devredilen Bankalar ile İlgili Hükümler başlığının 107. madde sinden alıntı yapılmıştır.

MADDE 107 – Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve malî sistemin güven ve istikrarını koruma ilkeleri doğrultusunda kullanır.

Fon, bu Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini Fon Kurulunca belirlenecek süre ile geçici olarak durdurmaya ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle;

a) Uygun göreceği aktiflerini, teşkilatını ve aksine talebi olmayan personeli ile devir tarihi itibarıyla mevduat bankaları bakımından mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranları ortalamasını, katılım bankaları bakımından katılım fonu toplamları en yüksek üç bankaca uygulanan getiri oranları ortalamasını geçmemek üzere işlemiş faiz ve getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım fonlarını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut bankalardan istekli olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi kısmen veya tamamen devredilen bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye,

b) Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak koşuluyla malî yardım sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri temsil eden sermayeye karşılık gelen zararları devralmaya,

c) Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması hâlinde, zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanacak sermaye esas alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka hissedarlarına ödenmesi karşılığında hisselerini devralmaya, ”

 

 

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Mantıklı olabilir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir