15 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

2019 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2019 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Hayatımızda çözüme ulaştıramadığımız bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyarız. Olayın içeriği, büyüklüğüne göre bu yardımın detayı da değişiklik gösterebilmektedir. Bilirkişi işte bu zamanda devreye girmekte olup çözemediğimiz durumlarda karar mekanizması olarak işlemektedir. Tabi her işleminde bir maddi karşılığı mevcut olup bilirkişilik asgari ücret tarifesi bu anda karşımıza çıkıyor.

Bilirkişi tarifesinin amacı 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 03.08.2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereği, bilirkişilere ödenecek olan ücret gider miktarı ile bunların ödenmesi konusunda usul ve esasları belirlemektedir.

Bilirkişilik Ücreti Nedir?

Bilirkişi ücreti, bilirkişiye harcamış olduğu emek ve zaman karşılığı ödenen ücret olarak belirtilmektedir. Adli ve idari yargı alanında yürütülmekte olan her türlü bilirkişi faaliyeti için hesaplanan bilirkişi ücreti bu tarifeye dayanarak belirlenmektedir. Bilirkişi Kanunu 6. maddesi 2.fıkrası G bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliği 57. maddesi 2. fıkrasına göre hazırlanmıştır.

Bilirkişi yapacağı iş süresince aldığı görevlendirmeye göre ulaşım, konaklama, yemek, inceleme ve diğer mutad giderler belgesi olması durumunda ödenir. Yapılacak olan ödemeler, mevcut rayiç bedellere göre ödeme yapılarak sonrasında ibraz edilen belgeler dosyasında saklanmaktadır. Bu mevcut tarifelere göre ödenecek bilirkişi ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

bilirkisilik ucreti 2019

Bilirkişi Tarife Ücreti Hangi Durumlarda Arttırılır?

Görevlendirme yapan kurum, hayatın akışı ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak aşağıda detaylarını belirttiğimiz hususlara atıfta bulunarak resen yada talep üzerine belirtilen bilirkişi ücretlerini arttırabilmektedir. Aşağıda belirtilen maddelere ek olarak görevlendirme yapan Kurum, gerek görmesi durumunda tarifede belirtilen bilirkişi ücretinde indirime gidebilir.

 • Bilirkişinin vasfı yada uzmanlık alanıyla ilgili bilirkişi temini hususunda yaşanan sorunlarda,
 • Uyuşmazlığın detayı, dosyaların ve eklerinin kapsamında,
 • Bilirkişinin görevlendirme yapılan bölgeye gelirken yaşanan süre,
 • İnceleme hususunda geçen süre,
 • İncelemenin keşif gerektirmesi durumunda keşifte geçen süre,
BUNUNLA İLGİLİ:  Trafik Harçları 2017- Ehliyet Harçları 2017

Bilirkişi Ücretinin Ödenmemesi- Ödenmesi

Bilirkişi Yönetmeliği 51. maddesi 1. fıkrası gereği yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi durumunda görevlendirme yapan Kurum tarafından ücret yada gider adı altında ödeme yapılmamasına yada uygun görülen ücrette yada giderlerde indirim yapılmasına karar çıkarılabilir. Ödeme hususunda ise görevli personel tarafından vergi kesintisi yapılarak bilirkişiye gerekli ödeme yapılır. Tarife 5. maddesi gereği belirlenen gider ödemeleri kesinti yapılmadan ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

2019 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

 • İcra ve İflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 220 TL
 • Sulh Hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 220 TL
 • İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 220 TL
 • Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 365 TL
 • Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 290 TL
 • Asliye ticaret ile fikri ve sinai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 440 TL
 • İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 365 TL
 • Cumhuriyet Başsavcılıklarına yürütülen soruşturmalar için: 220 TL
 • Sulh Ceza hakimliklerinde görülen işler için: 220 TL
 • Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 365 TL
 • Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 440 TL
 • Bölge adliye ve Bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 465 TL
 • Yargıtay ve Danıştay ‘da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 580 TL
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir