Çek Basım Tarihi Yazan Çeklerin Taahhüt Bedeli Ne Zamana Kadar Tahsil Edilir?

Geçmiş tarihli çekler de, çek yaprağı üstünde baskı tarihi bulunmuyordu. Durum böyle olunca farklı yönetmeliklere gerek olmadan aynı yönetmelikler kapsamında çek tahsilatları yada karşılıksız işlemleri gerçekleştiriliyordu. Her Bankada farklılık göstermek şartıyla çek yaprakları üzerine çek basım tarihi alanı yazılmaya başladıktan sonra bu süreç ile ilgili de yönetmelikler arkasından gelmeye başladı. 

Çek Basım Tarihi Yazan Çeklerin Taahhüt Bedeli Ne Zamana Kadar Tahsil Edilir?

Bu yönetmelikler kapsamında 03.02.2012 tarih ve 28193 mükerrer sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanmış olan 6273  sayılı Çek Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun ‘un 2.maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu 3.maddesine “(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.” ibaresi eklenmiştir.

5941 sayılı Kanuna eklenen geçici madde kapsamında “Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar. Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder. Ek olarak geçici 3.maddesinin 4.fıkrasıyla da, Bankaların müşterilerine verdikleri ve üzerinde basım tarihi bulunmayan eski çek defterleri ile ilgili, muhatap bankanın 3.maddenin 3.fıkrası gereği ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluk süresinin 30.06.2018 tarihi ile sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Çek Kanununda ilgili yönetmelik gereği yapılan değişiklik sonrası 2012 yılında Bankalar çek yaprakları üzerine baskı tarihi yazmaya başladılar. Ve 2017 yılı itibari ile 5 yıllık süre Bankalar bazında farklılık göstermek ile beraber dolmaya başladı. Üzerinde çek baskı tarihi bulunan çekler için taahhüt bedeli talebi için Bankaya başvuranlar bu yönetmelik kapsamında uygulamaya maruz kalmaktadır.

Çek Basım tarihi 5 yıl olan çekin taahhüt bedeli alınabilir mi?

Bu süreci örnek ile açıklamak gerekir ise; Çek üzerindeki baskı tarihi 01.05.2012 olan bir çeki Bankaya ibraz ettiğiniz de Banka tarafından çek için hangi işlemler uygulanacak bu işlemlerin üzerinden geçmeye çalışalım sizler için.

 • Çek basım tarihi 01.05.2017 itibariyle 5 yıllık süre dolduğu hallerde çekin karşılıksız işlem görmesi durumunda Banka tarafından çek taahhüt bedeli ödenmez.
 • Çek basım tarihi itibariyle 5 yılı dolan çekler için, hesapta bakiye bulunması durumunda bu bakiye ödenecek ve karşılıksız kalan tutar yazılacaktır.
 • Çek basım tarihi itibariyle 5 yılı dolan çekler için, hesapta para yok ise karşılıksız kalan tutar alanına çek tutarı yazılması gerekecektir.

cek baskı tarihi yazili olan cekin taahhut bedeli ne zamana kadar alinabilir

Çek basım tarihi 5 yılı geçen ve takastan sorulan çeklerde ne yapılacak?

Takasa ibraz edilen ve tahsil edilmek istenen çeklerin üzerindeki bakı tarihleri itibariyle 5 yıl dolmuş ise, Banka tarafından gerekli kontroller yapılarak çekin bağlı bulunduğu Bankaya bilgi verilerek alınacak bilgiye istinaden çek üzerinde işlem yapılacaktır.

Çek üzerindeki baskı tarihi 5 yıl geçen diğer Banka çekinin bağlı bulunduğu Banka şubesine ibraz edilmesi durumunda, Genel Müdürlük çek ekipleri tarafından şubeye bilgilendirme yapılacaktır. Takasa ibraz edilen 5 yıllık süresi sona eren diğer Banka çeklerinin arkasına hesap bakiyesi, çekin ne kadarlık kısmının karşılıksız olduğu, takas kapsamında ödenemediği ve ek olarak 5941 sayılı kanunun 3/9 fıkrasına göre Bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar bulunmadığı belirtilmektedir.

 

29 Yorumlar

 1. GÖKHAN DOĞANAY 18 Eylül 2017
  • Finansçı 19 Eylül 2017
 2. samet 22 Eylül 2017
 3. samet 22 Eylül 2017
  • Finansçı 23 Eylül 2017
 4. Ahmet YAKAN 15 Mart 2018
  • Finansçı 15 Mart 2018
 5. Volkan MERAL 28 Nisan 2018
  • Finansçı 2 Mayıs 2018
 6. veysel bilirer 27 Haziran 2018
  • Finansçı 27 Haziran 2018
 7. Tuba altıntaş 15 Temmuz 2018
  • Finansçı 16 Temmuz 2018
 8. ayse 28 Ağustos 2018
  • Finansçı 28 Ağustos 2018
 9. İzmirli bulent 26 Eylül 2018
  • Finansçı 27 Eylül 2018
 10. Kemal 10 Ocak 2019
  • Finansçı 13 Ocak 2019
 11. M.ali uslu 21 Şubat 2019
  • Finansçı 24 Şubat 2019
 12. kadir duran 9 Haziran 2019
  • Finansçı 13 Haziran 2019
 13. TUNCAY AKDAĞ 7 Temmuz 2019
  • Finansçı 15 Temmuz 2019
 14. Oğuz 11 Ekim 2019
  • Finansçı 16 Ekim 2019
 15. Hikmet erin 20 Kasım 2020
  • Finansçı 21 Kasım 2020

Cevap Ver