Çek Yaprağı Başına Banka Sorumluluğu Ne Kadar Oldu?

Çek Yaprağı Bedeli 2019 Yılında Ne Kadar Oldu? Çek Taahhüt Bedeli 2019 Rakamları

Bankalar müşterilerine çek karnesi verdikleri zaman belirli tutarlar yükümlülük altına girerler. Çek karnesi alan Banka müşterisi yazdığı tutar da çekini ödememesi durumunda çek tahsili için gelen kişiye talep etmesi durumunda Bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutarı ödemek zorundadır. Çek Banka sorumluluk bedeli 2019 rakamlarına göre alacakları teminat tutarlarını hesaplamaktadırlar.

Çek yaprağı bedelinin ödenmemesi gibi durum söz konusu olmaz. Bankalar çek yaprak bedeli adı altında çek müşterisinden taahhüt bedeli tutarı kadar teminat talep ederler. Çünkü Banka çek karnesini teslim ettiği anda bu çek yaprakları için talep edilmesi durumunda çek garanti bedeli olan bu tutarı ödemekle yükümlüdür. O yüzden yeni çek karnesi alacak tüketici %26,88 oranında daha fazla teminat verecek gibi gözüküyor.

Bankaların çek için ödemekle yükümlü olduğu tutar 2019 yılı için 2.030 Türk Lirası olarak arttırıldı.

Resmi Gazete ‘de yayınlanan 20 Ocak 2010 tarih ve 24768 sayılı Çek defterlerinin baskı şekline, ve Bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (Sayı: 2010/2) 4.maddesinde yer alan “binaltıyüz Türk Lirası” ibareleri “İkibinotuz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. Bu tebliğ 28 Ocak 2019 tarihi itibari ile devreye alınacak olup Bankacılık sisteminde çek taahhüt tutarları güncellenecektir. 

Yine aynı tebliğin 2. maddesinde yer alan (940 TL) “dokuzyüzkırk Türk Lirası” ibareleri (1.255TL) “binikiyüzellibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir. Bu tutar 20.01.2010 öncesindeki tebliğlere göre verilen çek karnelerinde her bir çek yaprağı için Bankaların ödemekle yükümlü oldukları tutar 1.255 Türk Lirası ‘na çıkarıldı. Tebliğ, Çek defterlerinin baskı şekline ve Bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (2010/2) ‘de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sayı: 2019/1)

Bankaların çek için ödemekle yükümlü olduğu tutar 2018 yılı için 1.600 Türk Lirası olarak arttırıldı.

Resmi Gazete‘ de yayınlanan 20 ocak 2010 tarih 27468 sayılı Çek Defterlerinin baskı şekline, Bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktar ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının bildirilmesine ve duyurulmasına ilişkin tebliğ (Sayı:2010/2) de değişiklik yapılmasına dair tebliğde yapılan değişiklik ile ödemekle yükümlü olunan tutar 29.01.2018 tarihinde geçerli olacak şekilde 1.600 TL olarak değiştirildi.

İlgili tebliğde ek olarak uygulanan tebliğin yayınlanan tarih bilgisi 20.01.2010 öncesindeki tebliğlere göre verilen çek karnelerinde her bir çek yaprağı için Bankaların ödemekle yükümlü oldukları tutar 940 Türk Lirasına çıkarıldı.

Şu anda piyasa koşullarında yeni çek karnesi alacak iseniz Bankalar gerekli istihbaratı yaparak uygun görmeleri halinde gerekli dökümanları talep ederek çek karnesi talebini gerçekleştirirler. Fakat yeni müşteri olduğunuz için Banka sizden 10 yapraklı çek karnesi için 2018 yılı için 16.000 Türk Lirası, 20 yapraklı çek karnesi talebiniz için 32.000 Türk Lirası talep edecektir.

çekte bankanın sorumluluğu zamanaşımı

çek sorumluluk bedeli

Bankaların çek için ödemekle yükümlü olduğu tutar 2017 yılı için 1.410 Türk Lirası olarak arttırıldı.

İlgili tebliğde ek olarak uygulanan tebliğin yayınlanan tarih bilgisi 20.01.2010 öncesindeki tebliğlere göre verilen çek karnelerinde her bir çek yaprağı için Bankaların ödemekle yükümlü oldukları tutar 815 Türk Lirasına çıkarıldı.

Şu anda piyasa koşullarında yeni çek karnesi alacak iseniz Bankalar gerekli istihbaratı yaparak uygun görmeleri halinde gerekli dökümanları talep ederek çek karnesi talebini gerçekleştirirler. Fakat yeni müşteri olduğunuz için Banka sizden 10 yapraklı çek karnesi için 2017 yılı için 14.100 Türk Lirası, 20 yapraklı çek karnesi talebiniz için 28.200 Türk Lirası talep edecektir.

2016 Yılı çek yaprağı Banka yükümlülüğü tutarları

* 20.01.2010 öncesi tebliğe göre verilen çek karneleri yaprak başına Banka sorumluluk tutarı 740 TL

* 20.01.2010 sonrası tebliğe gore düzenlenen çek karnelerinde yaprak başına Banka sorumluluk tutarı 1.290 TL.

Banka tarafından ödemekle yükümlü oldukları tutar hesabınızda blokeye alınarak yazmış olduğunuz çeki ödememeniz durumunda hamile ödemek için kullanılacaktır. Çekini düzenli ödeyen ve çek karnesi riskini azaltan müşteriler Bankaya blokeye alınan tutarın iadesi talebinde bulunabilirler.

Çek yaprağı Banka yükümlülüğü ve Çek yaprağı Banka sorumluluğu 2016 ve 2017 yılında ne kadar arttı yazımızda bu soruların cevabını bulabilirsiniz.Her yıl piyasa koşullarına göre artan Çek yaprağı Banka yükümlülüğü 2017 yılı için yüzde 9.30 artış ile 1.410 TL olarak revize edildi.

 

Herkes çek defteri alabilir mi yazımız faydalı olabilir;

Çek defteri alabilir miyim?

 

7 Yorumlar

  1. Talha 26 Ocak 2016
  2. vahit 11 Mart 2016
  3. Beytullah 15 Haziran 2016
  4. Atakan 20 Ocak 2017
  5. Ender 20 Ocak 2017
  6. Bilal 21 Ocak 2017
  7. ali 29 Mart 2017

Cevap Ver