16 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Ciro Nedir? Ciranta Nedir? Ciro Türleri Nelerdir?

Ciro Nedir? Ciranta Nedir? Ciro Türleri Nelerdir?

Bankacılık işlemlerinde yada Ticaret ile uğraşanlar tarafından sıkça duyduğumuz Ciro kelimesi hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Muhasebe Ciro çeşitleri, Ciro hesaplama örnekleri, Ciro türleri nelerdir? Ciranta nedir? Beyaz Ciro, Tam Ciro, Rehin Cirosu, Tahsil Cirosu nedir? gibi kullanıcılar tarafından sıkça aranan bu terimler ile merak edilenleri paylaşacağız.

Tabi Ciro deyince sadece Ciro yapma anlamı çıkmaz. Bir diğer anlamı ile Ciro Nedir? sorusunu cevapladığımız da, şirketlerin kazançlarının maliyetleri düşülmeden hali ile hesaplanmasıdır. Günlük ciro, aylık ciro bilgilerine göre değerlendirilmekte olup ciro ve kar aynı anlamı taşımaz. Ciro bilgilerinden maliyetlerin çıkarılması sonrası kar rakamı ortaya çıkmaktadır.

Ciro Nedir? Ciranta Nedir? Ciro Türleri Nelerdir?

Ciro Nedir? Ciro, Bono, Çek, Poliçe gibi Kambiyo senetlerinin ve bu evraklardan doğan hakların bir başka kişiye devir edilmesi için bu evrakların arkasının hamili tarafından elle imzalanmasıdır. Bir diğer ifade ile, Kambiyo senetlerinin devir işlemini sağlayan Hukuki işleme Ciro denir. Kambiyo senedinin devir olabilmesi için, hamili tarafından Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenen Ciro ‘nun yapılması ve teslim edilmesi gerekir.

Ciro, senedi devir etmek isteyen hamilin senedin arkasını yada ona eklenen eklentiyi (Alonj) devir alacak kişinin adı yazılmak sureti ile yada sadece imza etmesi işlemidir. Ciro sözlü olarak yapılamaz, ciro yazılı bir beyandır. Cironun senedin arkasına yada alonj üzerine yazılması ve ciranta tarafından el yazısı ile imzalanması gerekir. İmza atamayan kişiler Senet ciro edemezler.

Ciranta Nedir? Ciro işlemi yaparak senedi devir eden kişiye Ciranta denir. Ciro kayıtsız şartsız olmak zorundadır. Cironun hüküm ve netice meydana getirebilmesi için senedin zilyetliğinin de devri yani senedin teslim edilmesi gerekmektedir. Kısmi ciro geçerli sayılmaz, ek olarak üzeri çizili ciro geçerli sayılır mı? diye merak edenler olabilir. Cironun üzeri çizili yani karalanmış ise hiç yazılmamış sayılır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Masraf ve faiz ödemeden kredi çekebilir miyim?

Ciro Türleri Nelerdir?

Ciroyu detaylandırmak istediğimizde yapılma sebebine göre cirolar üçe ayrılmakta olup yine yapılma şekline göre de 2 ye ayrılmaktadır. Bu ciro türlerinden de bahsetmek gerekir ise; Yapılma amacına göre cirolar, Temlik Cirosu, Tahsil Cirosu ve Rehin Cirosu olarak üçe ayrılmaktadır. Bu ciro örneklerini maddeler halinde açıklamaya çalışalım.

Temlik Cirosu, Bu cirolar ile kıymetli evraktan doğan tüm hakların mülkiyeti, lehine ciro yapılan kişiye aktarılır. Temlik cirosu ile kıymetli evrağı devralan, yine bir başkasına devir edebilir. Evrak bedelinin tahsil edilmesi durumunda dilediği gibi bedeli kullanabilir. Temlik Cirosu ‘da kendi içerisinde fonksiyonel olarak üçe ayrılmaktadır. Detayları ise şu şekildedir;

  • Devir Fonksiyonu, Hakkı devir eder,
  • Teşhis Fonksiyonu, Hak sahibini belirlemek için kullanılır. Vadesi geldiği zaman şekil itibari ile hamil olan kişi kim ise ödeme bu kişiye yapılır,
  • Teminat Fonksiyonu, Senedi Temlik cirosu ile devir eden kişi senet bedelinin ödenmemesi durumunda hamile karşı sorumlu olur.

Senet arkasında yada alonj üzerinde yer alan cironun Temlik Cirosu olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ciro üzerinde ‘Bedeli Teminattır’ yada ‘Tahsil içindir’ ibareleri yok ise bu cirolar Temlik cirosudur. Temlik ciroları ise iki şekilde yapılmaktadır. İlki cirantanın adı-soyadı yazılarak üzerine imzası alınır, temlik edilmiştir yazılmasa da bu ciro temlik cirosudur. İkincisi ise Bedeli temlik edilmiştir yazılarak Ad-soyad imza şeklinde olandır.

ciro nedir,ciranta nedir,ciro turleri,tam ciro,ceyaz ciro,temlik cirosu,tahsil cirosu,rehin cirosu,ciro ve kar,gunluk ciro,aylik ciro

Rehin Cirosu, Kıymetli evrak üzerindeki hakkı başka bir kişiye rehin etmek için yapılmaktadır. Rehin cirosu örneği olarak ‘Bedeli teminattır’ , ‘Bedeli Rehindir’ yada Rehin verildiğini ifade eden herhangi bir ibarenin olduğu cirodur. Bu kıymetli evrağı rehin cirosu ile devir alan kişi Temlik Cirosu yapamaz. Fakat tahsil cirosu yapılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Havataş Kullanım Ücretleri Ne Kadar?

Tahsil Cirosu, tahsil ciroları bedelin bir başka kişi tarafından tahsil edilmesi için yapılmaktadır. Tahsil cirosu ile, kıymetli evraktan doğan hakların mülkiyeti, ciro yapılan kişiye geçmemekle birlikte yalnızca tahsil konusunda yetkili kılınmaktadır. Bu cirolarda ‘Bedeli tahsil içindir’ gibi ifadeler olması gerekmektedir. Örnek tahsil cirosu ise; Bedeli tahsil içindir yazılarak, Ad-Soyad yazılarak imzalanması halidir.

Yapılış şekline göre ise Cirolar ikiye ayrılmaktadır. Yapılış şekline göre Beyaz Ciro ve Tam Ciro olarak iki seçenekte yapılabilir. Beyaz Ciro Nedir? Cirantanın sadece isim göstermeden imza atılarak yada sadece ‘Ödeyiniz’ ibaresini kullanarak altını imzalamak sureti ile yapılan ciro şeklidir. Yani kimin lehine ciro yapıldığı bu şekilde anlaşılamaz. Örnek beyaz ciro ise, Ödeyiniz yazılarak imza atılması durumudur.

Tam Ciro Nedir? Ciranta tarafından, ciro yapacağı kişinin adını, soyadını ve ‘Ödeyiniz’ ibaresini kullanarak altına imza atılarak yapılan cirodur. Tam Ciro yapılması durumunda, bakıldığında cironun kimin lehine yapıldığını çok rahat bir şekilde anlayabilir siniz. Tam ciro örneği ise, xxx Şubesi emrine ödeyiniz yazılarak, Ad-Soyad imza atılarak yapılan ciro işlemidir.

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • bu ciro türleri bayağı karışıkmış. Ama ciranta nedir sonunda öğrenmiş oldum

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir