7 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Hafta Sonu Eğitimleri Mesaiden Sayılır Mı? Ücret Alabilir Miyim?

Hafta Sonu Eğitimleri Mesaiden Sayılır Mı? Ücret Alabilir Miyim?

Çalışanlar tarafından kimi zaman eğlenceli kimi zaman da sıkıcı olabilecek bir süreçtir eğitim. Ama iş hayatının da vazgeçilmezi arasında yer alan hizmet içi eğitim mesaiden sayılır mı? Bu süreç ile ilgili anlam karmaşası yaşansa da farklı kararlar çıksa da sonuç değişmiyor.

Personel tarafında mesai saatleri dışında eğitim verilmesi bazen olumsuz durumlara yol açabiliyor. Eğitim süresi çalışma süresinden sayılır mı? konusu da bir çok davaya konu olmuştur. Yargıtay tarafından verilen geçmiş kararlar neticesinde iş yeri için gerçekleştirilen hafta sonu eğitimleri ‘nin mesaiden sayılacağı yönündedir. Fakat alınan hafta sonu eğitimleri çalıştığınız işin içeriği ile uyumlu olup olmaması bu anlamda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.

Hafta Sonu Eğitimleri Mesaiden Sayılır Mı? Ücret Alabilir Miyim?

Çalışan tarafından katılımı gerçekleştirilen eğitimde geçen süreler haftalık çalışma saati olan 45 saat içerisinde olması durumunda fazla mesai olarak değerlendirilmez. Fakat haftalık çalışma saatini aşması durumunda mesai ücretine konu olmaktadır. İş Kanunu mesai dışı eğitim konusunda 4857 sayılı kanunda detayları belirtilmektedir.

Çalışan tarafından gerçekleştirilen fazla mesailer bir çok şirkette verilmez iken ödeme alanlar kendini şanslı hissedebiliyor. Daha çok Bankacılar nezdinde bu büyük bir sorun olarak karşılaşılmakta olup bir çok çalışan yoğun tempoda çalışmasına rağmen fazla mesai ücreti alamayabiliyor. Ne yazık ki ekmek parası yüzünden ne şikayet edebiliyorlar nede çalıştıkları kurumdan talepte bulunuyorlar.

İş için çalışmanın yanı sıra eğitimler de çalışanlar için büyük bir dert. İş yerleri sıklıkla mesai dışında genellikle hafta sonu eğitimleri vermeyi tercih ederken mesai ücreti alanlar bu konuyu takip etmektedir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi 45 çalışma saatini aşan durumlarda hafta sonu eğitime gelinmesi durumunda mesai ücretine hak kazanılmaktadır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Kimlerin zekat vermesi gerekir nasıl hesaplama yapabilirim?

Haftalık çalışma saati mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Mesai saatleri dışında hizmet içi eğitim konusunda yargıtay tarafından alınan kararlar mevcut. Cumartesi hafta tatili midir? yada Cumartesi iş günü müdür? diye soranlar olabilir. Ne yazık ki yeni iş kanununda cumartesi iş günü olarak belirtilmiş olup izin günleri de bu anlamda güncellendi. Haftalık çalışma saati mesai ücreti nasıl hesaplanır? diye merak edenler için ise çalışma saatlerin şu şekilde hesaplayabiliriz.

Hafta boyunca 09:00/18:00 saatleri arası çalışan birisi için 1 saat yemek molası ve buna paralel 2 çay molasında 30 dakika dinlenme yapıyor ise cumartesi günü de çalışması durumunda haftalık olarak 45 saat çalışmış demektir. O yüzden ben çok çalışıyorum nereye şikayet etmeliyim falan diye düşünüyor iseniz ne yazık ki fazla çalışmanız olmadığınız için şikayetiniz dikkate alınmayacaktır. 4857 saylı İş Kanununda ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz olarak belirtilmektedir.

Yönetmelikte 4. madde  de son yapılan güncelleme sonrası 4857 sayılı Kanunun 42 maddesi gereği maden işçileri için zorunlu nedenler ile ve 43. maddesi gereği olağanüstü hallerde, haftalık 37.5 saati aşan her saat için çalışma için verilecek ücret saat başına düşen miktarın yüzde yüzden az olmayacak şekilde arttırılarak ödenir olarak belirtilmektedir.

Yine ek olarak yönetmeliğin 8.maddesi birinci fıkrasına, “4857 sayılı kanun 42.maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43.madde gereği olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışanlara fazla çalışma yaptırılamaz” bendi eklenmiştir.

Aynı yönetmelikte “Fazla çalışma ve fazla süreler ile çalışma yapılması için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Zorunlu nedenler yada olağanüstü durumlar sonrasında yapılacak fazla çalışmalar ve fazla süreler ile çalışmalarda bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı doğan işveren tarafından bu onay her yıl başı işçilerden yazılı olarak alınmaktadır. Bu alınan fazla çalışma onayı İnsan Kaynakları tarafından özlük dosyasında saklanır.” şeklindeki madde ekteki şekilde değiştirildi.

BUNUNLA İLGİLİ:  Bankacılık sektörünü bekleyen tehlike
hafta sonu egitimleri mesaiden sayilir mi
Hafta Sonu Eğitimleri Mesaiden Sayılır Mı?

 “Fazla çalışma ihtiyacı bulunan işveren tarafından bu onay iş sözleşmesi yapılırken yada ihtiyaç doğması durumunda alınır ve özlük dosyasında saklanmalıdır. Fakat fazla çalışmalar ve fazla sürelerde çalışmak istemeyen işçi vermiş olduğu yazılı onayı 30 gün önceden işverene yazılı bir şekilde bildirimde bulunarak geri alabilir. şeklinde güncellenmiştir.

Hafta sonu eğitim fazla mesai ücretini hesaplamak için ise, eğitimin hafta sonu olması durumunda çalışma saat ücretinin yüzde yüzünden az olmayacak, hafta içi çalışma saatlerinden sonra gerçekleşecek eğitimde geçen süreler için ise günlük çalışma saat ücretinden yüzde elli az olmayacak şekilde hesaplama yapılır. Tabi mesai saatleri dışında eğitim ücretine hak kazanılabilmesi için aylık 45 saat çalışma saatinin doldurulması gereklidir.
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir