14 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

İcra Harçları 2022 – İflas Harçları 2022 Ne Kadar?

İcra Harçları 2022 – İflas Harçları 2022 Ne Kadar?

21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. İcra Harçları 2022- İflas Harçları 2022 başlığı altında ilan edilen harç tutarlarını sizler için derlemeye çalıştık.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplama yapılarak tespit ve ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %36,20 olarak ilan edilmiş olup, 31.12.2021 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmektedir.

1/1/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı bulunan tarifelerde belirtilen ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile tespit edilen 2021 yılında uygulanmakta olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında yani %36,20 oranında artırılmıştır. Artırılan bu harç tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmektedir.

İcra Harçları 2022- İflas Harçları 2022

Resmi Gazete’ de açıklanan İcra Harçları 2022- İflas Harçları 2022 tablosuna göre tahsil edilmesi gereken harç tutarlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe alınacak bu harçların üzerinde geçmeye çalışalım. 2021 İcra Harçları ile karşılaştırma yapmak isterseniz makalemizi inceleyebilirsiniz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Agi 2020 Ücreti Ne Kadar? Agi Kaç Çocuğa Kadar Verilir?

icra harclari,iflas harclari,2022

İcra Harçları 2022

 • İcraya Başvurma Harcı 2022 : 80,70 TL (İcra Harcı)
 • Değeri Belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 2022 : 80,70
 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan %4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10
 • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38
 • Resmi ve Özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan %4,55
 • Takip ve talebi bulunmayan alacaklılara icra ve iflas kanununun 125. maddesi 3.fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin icra emri üzerine tahliye edilmesi halinde %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin tahliyesinin icra marifetiyle olması durumunda %4,55
 • Menkul’un icra emrinin tebliği üzerine teslimi halinde %2,27
 • Menkul’un icra marifetiyle teslimi halinde %4,55 
 • İdare harçları 55,70 TL harç tahsilatı yapılmaktadır. ( haczedilen gayrimenkulun idaresi, kira mukaveleleri düzenleme ve hesaplarının tutulması için ödenen tutar)

İflas Harçları 2022

 • Maktu harç tutarı 133,00 TL
 • İflasta paylaşılan para üzerinden %4,55
 • Konkordato alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 2,27 harç tahsilatı yapılmaktadır.

İcra harçları ve iflas harçlarında belirtilen harç tutarlarına ek olarak daire dışında memur aracılığı ile yapılması durumunda memur için ekstra ödenecek tutar 189,50 TL.

About Author

Finansçı

2 Comments

 • Aman kimse icra iflas sürecine kalmasın. Yoksa icra yuksek harcları ödemek zorunda kalicaz

 • İflas harçları küçük tuketiciyi etkilemese de icra harclari çoğu kişiyi ilgilendiriyor

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir