14 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Kefalet İmzası Vekil Tarafından İmzalanabilir mi?

Kefalet İmzası Vekil Tarafından İmzalanabilir mi?

Borçlanma sürecinin bir parçası olan kefalet nedir? sorusu ile konumuza başlayalım. Bireyin yada tüzel kişiliğin borcunu ödememesi yada taahhüt ettiği sözü gerçekleştirmemesi durumunda oluşabilecek sorumluluğu üstlenme durumuna kefalet denir. Maalesef ülkemizde kefillik sürecinin sonunda bir çok hayal kırıklıkları olduğu için kefil olmaktan imtina eder hale geldik ne yazık ki. Bugün açıklayacağımız konu ise kefalet imzası vekil tarafından imzalanabilir mi? bir diğer deyişle kefil imzası vekil tarafından atılabilir mi?

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Neler?

Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi belirli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Öncelikle kefalet sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması gerekir. Kefilin sorumlu tutulacağı azami tutarın yazılı olması gerekir. Yine kefalet tarihinin belirtilmiş olması gerekir. Ek olarak kefalet tutarı, kefalet tarihi, ve kefalet türünün kefilin el yazısı ile yazılmış olması önem arz etmektedir. Bu şartların herhangi birinin eksik olması halinde kefalet sözleşmesi geçersiz olacaktır. Kefalet sözleşmesinde para biriminin de mutlaka yazılı olması gerekir.

Başka bir örnek ile farklı bir konuya açıklık getirmek gerekirse, şirketin 2 ortağının şirket için kefil olması durumunda iki şirket ortağının da belirttiğimiz gibi el yazısı ile kefalet türü, kefalet tutarı ve kefalet tarihini el yazısı ile yazmaları gerekmektedir. Bir diğer detay kefalet tutarının hem yazıyla hemde rakam ile yazılması zorunlu mu? Bu süreç Banka işleyişlerine göre değişkenlik göstermekte olup sıklıkla kefalet tutarının hem rakam hemde yazı ile yazılması talep edilebilir. İkisinden birinin yazılmamış olması kefaleti geçersiz kılmaz.

Noterde Düzenlenen Vekaletname Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Noter tarafından düzenlenen vekaletname geçerlilik süresi 10 yıl olarak değerlendirilmektedir. Tabi vekaletname 10 yılı geçtikten sonra eğer Noter tarafından vekaletname üzerine geçerli olduğunu belirtilen bir açıklama ile tasdik etmesi durumunda Bankalar bu vekaletnameyi kullanacaklardır. Bazı Bankalarda ise 10 yılı geçse de kendi Hukuk departmanları tarafından doldurulan teyit formu gibi matbu bir evrağı vekalet verecek olan müşteriye imzalatılması durumunda kullanılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Oya Aydoğan hayatını kaybetti.

Kefalet İmzası Vekil Tarafından İmzalanabilir mi?

Tekrar makalemizin ana konusuna dönecek olursak, kefalet imzası vekil tarafından imzalanabilir. Tabi bu işlem için öncelikle noter tarafından vekaletname düzenlenmiş olması gerekir. Tabi Noter tarafından düzenlenen bu vekaletname de belirli ifadelerin olması zorunludur. Kefalet sözleşmesi örneği vermek gerekirse;

XXX firmasının, YYY Bankası yurt içi ve/veya yurtdışı şubelerinden kullandığı ve kullanacağı her türlü kredilerin teminat olarak kefaletnameleri 12345 tarihinden itibaren azami 9999 TL/EUR/USD ‘lik müteselsil kefil sıfatıyla adıma/adımıza imzalamaya ZZZZ ‘yi vekil tayin ettim. Ayrıca bu formatta düzenlenen vekaletname bilgilerine ek olarak vekalet veren kişi tarafından biraz önce belirttiğimiz gibi el yazısı ile;

  • Kefalet Tarihi: 12345 (Kefilin el yazısı ile)
  • Kefalet Türü : GGGGG (Kefilin el yazısı ile)
  • Kefalet Miktarı : 9999 (Kefilin el yazısı ile)

Okuma Yazma Bilmeyen Vekil İmzası İle Kefil Olabilir Mi?

Okuma yazma bilmeyen kişinin vekalet vermesi ayrı bir süreç birde ek olarak okuma yazma bilmeyen kişinin kefil olabilmesi konusunu açıklamaya çalışalım. Eğer kefil okuma yazma bilmiyor ise belirttiğimiz gibi el yazısı ile kefalet tarihi, kefalet türü ve kefalet miktarını yazamadığı için kefil olamayacağı gibi 3. kişiyi de vekil tayin etmek sureti ile kefil olamayacaktır. Bankalar o yüzden ileride doğabilecek olumsuz senaryolar için kendilerini sağlama almak için bu tarz işlemlere sıcak bakmayabilir.

Vekaletname ile kefil olma süreci yada kefalet imzası vekaleten atılabilir mi konusunda tereddüt edilen konular için kefalet sözleşmesi pdf formatında yer alan Kefalet Kanunu yönetmeliğinden fayda sağlayabilir siniz. Öncesi ve sonrası kefillik süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra bu sürece adım atmanız yerinde olacaktır.

 

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Arkadaş adamdan vekaletnameyi almışım, detayına adıma kefalet verebilir yazdırmışım. Ben daha işlem yapmak için ne uğraşayım. kefalet imzası vekil tarafından da imzalansın bir zahmettt

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir