11 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Sigorta

Bankadaki Paramın Ne Kadarı Devlet Garantisinde?

Bankadaki Paramın Ne Kadarı Devlet Garantisinde?

Her yatırımcı için parası fazlasıyla değerlidir ve kimse kaybetmek yada zarar etmek istemez. Tabi bazı yatırımlar belli riskler içermektedir ve daha dikkat edilmesi gerekir. Tabi Bankalar bu anlamda en az riske sahip kurumlar olup Ülkede yaşanacak çok olumsuz riskler, Banka sermayesi ile yaşanabilecek riskler, BDDK nezdinde tespit edilecek olumsuz senaryolarda Bankalar için kötü senaryolar konuşulabilir. Yaşanabilecek olumsuz durumlarda Bankada parası olanlar için stresli bir dönem başlayabilir.

Tüketici tarafından google ‘a en çok sorulan sorular ise; Mevduat garantisi nedir? Mevduat devlet garantisi 2019 yılında ne kadar? Banka batarsa devlet garantisi ne kadar 2023 yılında? Banka Devlet garantisi 2023 yılında ne kadar? Mevduata Devlet garantisi 2023 yılında ne kadar? Banka mevduatı devlet güvencesi 2023 yılında ne kadar? Mevduat garantisi 2023 yılında ne kadar? soruları oldu. Mal canın yongası olunca herkes tüm riskleri öğrenmek istiyor.

2023 Mevduat Garantisi Nedir?

Mevduat Garantisi bir diğer adıyla Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigortası; Mevduat ve katılım fonu toplama yetkisi olan katılım ve mevduat bankalarının BDDK tarafından faaliyet izninin iptal edilmesi halinde katılım ve mevduat donu hak sahiplerinin maruz kalacağı kaybın Devlet yada bu amaç için kurulan özel bir kurum tarafından kısmi yada tamamının ödenmesinin garanti edilmesine denir. Tabi bu sigorta tutarı da TMSF yetkisinde olup makalemizin de ana konu okumak durumunu da kapsamaktadır.

Tüm Mevduatlar Sigorta Kapsamında Mıdır?

Türkiye ‘ de faaliyette bulunan, katılım fonu ve mevduat toplamaya yetkili olan yerli yada yabancı tüm kredi kuruluşları ve merkezleri yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye ‘de bulunan şubelerindeki mevduat ve katılım fonları bu kapsamda sigorta sistemine dahil edilmektedir. Türkiye ‘de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan TL, Döviz ve Kıymetli madenler için;

 • Tasarruf mevduatı hesapları anaparaları ile bu hesaplar ile ilgili faiz reeskontları toplamının,
 • Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların 400.000 TL kadar kısmı sigorta kapsamındadır.
BUNUNLA İLGİLİ:  Kredi için yapılan Hayat sigortasına ne kadar para ödemeniz gerekir?

Yurt dışında yaşayan yerli yada yabancı gerçek kişilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 63. maddesi üçüncü fıkrası gereği 07.11.2016 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete duyusuna ışığında Ülkemizde yurt içi şubelerde bulunan tasarruf mevduatı hesapları anaparaları ile beraber bu hesaplara ait faiz reeskontları toplamı, katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesaplar sigorta kapsamında yer almaktadır.

Devlet Garantisine Dahil Olmayan Hesaplar Hangileri?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu 63. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, 07.11.2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin” 5 inci maddesi gereği bazı hesaplar bu kapsamda mevduat garantisine konu edilmezler.

 • Kredi kuruluşu hakim ortakları ve bu kişilerin anne, baba, eşleri, velayetlerindeki çocukların mevduatları, katılım fonları ve diğer hesapları,
 • Kredi kuruluşu yönetimleri yada müdürler kurullarındaki başkan ve üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve bu kişilerin anne, baba, eşleri ve velayetlerindeki çocukların mevduatları, katılım fonları ve diğer hesapları,
 • 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 282. maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına dahil olan mevduatlar ve katılım fonları ile diğer hesapları sigorta kapsamında değerlendirilmez.
 • Yatırım fonları, repolar, devlet tahvilleri, hazine bonoları gibi diğer yatırım araçları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında değerlendirilmez.

tmsf,tasarruf mevduatı sigorta fonu,

Fakat, Bankalar tarafından satışı için aracılık edilen Hazine Bonoları ve Devlet tahvilleri satın alan tüketici, satış konusunda aracılık faaliyetinde bulunan Banka tarafından düzenlenen emanet makbuzları ile TCMB ‘nin muhabiri olan bankaya başvuruda bulunarak bono/ tahvilin karşılıklarını tahsil edebilir.

2019 Bankadaki Paramın Ne Kadarı Devlet Garantisinde?

Daha önceki dönemde Bankada bulunan paranızın 100 Bin Türk Lirasına kadarı Devlet garantisinde idi. 25.09.2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ‘de yayınlandığı anda yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı sigorta fonunca tahsil olunacak primlere dair yönetmeliğin 4. maddesi 1. fıkrasında yer alan 100 Bin Türk Lirası ibaresi 150 Bin Türk Lirası olarak değiştirildi.Yani Bankalarda yer alan 150 Bin Türk Lirasına kadar olan kısım Devlet garantisi altına alınmıştır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Sigorta Yapılması Artık Zorunlu Değil

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Nasıl Hesaplanır?

Her Bankada bulunan hesabınız için toplamda 150 Bin Türk Lirasına kadar kısmı Devlet garantisi altına alınmış olup aynı Bankada 150 Bin Türk Lirası üzerindeki bakiyenin sadece 150 Bin Türk Liralık kısmı Devlet garantisi altındadır. Paranız parça parça olsa da aynı Banka içerisinde 150 Bin Türk Lirasına kadar olan kısım Devlet garantisi altındadır. Müşterek hesaplarda bu kapsamda değerlendirilmekte olup 2 ortak olması durumunda yüzde 50 ‘lik kısmı 150 Bin Türk Lirasını geçmediği sürece devlet garantisi altındadır.

Çocuk Hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamına Girer Mi?

Evet, Veli yada vasi tarafından açtırılmış olan 18 yaş altı hesaplarda tasarruf mevduatı sigorta fonu kapsamındadır. Rakam 150 Bin Türk Lirasını aşmadığı sürece hem çocuğun hemde velinin hesabındaki bakiyesi sigorta kapsamına dahil olur. Anne ve Baba tarafından açılan hesaplarda iki ebeveyn de sigorta kapsamında değerlendirilir. O yüzden para yatırma işlemlerinde bir kaç hesaba birden para aktararak devlet garantisi tutarını arttırma şansınız olabilir.

About Author

Finansçı

7 Comments

 • Bankalardan alinan karşiliksiz hazine bonolari tmsf garantisine girmez

 • Tamemen yanlış yazı …herhangi bankadan düzenlediği hazine bonosu satiş makmuzu ile zirat bankasindan tahsil edilemez……kapatilan imar bankasından hazine bonosu alanlara zamanında ödenmedi

  • Merhaba,
   Sırf yorum yapmış olmak için yorum yapıyorsunuz sanırım. Makaleyi okudu iseniz hazine bonusunun devlet garantisinde olmadığı belirtilmektedir. Lütfen yaptığınız yorumları daha gerçekçi olarak yapınız.
   Saygılarımızla.

 • Merhaba, Devlet mevduat garantisi nedir? Mevduat hesaplarında devlet güvencesi ne kadar?

  • Merhaba,
   Makalemizde devlet garantisi nedir ve ne kadar ile ilgili bilgi mevcuttur.
   Saygılarımızla

 • Bankadaki devlet garantisi mevduat rakamı 2023 yılında ne kadar oldu acaba

  • Merhaba,
   Mevduat hesaplarında devlet güvencesi 400.000 TL olarak güncellendi.
   Saygılarımızla

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir