11 April 2023

Email

info@kucukpara.com

Gündem

Temmuz 2019 Kira Artışı Ne Kadar?

Temmuz 2019 Kira Artışı Ne Kadar?

Her ayın üçüne denk gelen günde Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) tarafından açıklanmakta olan Üfe ve Tüfe rakamları nezdinde kira artışına ait oran belirlenmektedir. TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2019 Üfe- Haziran 2019 Tüfe verilerine göre Temmuz 2019 kira artışı hesaplama nasıl yapılır? açıklamaya çalışalım. 2019 yılına kadar üretici fiyatlarına göre belirlenirken 2019 yılı itibari ile kira artış oranı Tüfe fiyatlarına göre belirlenmeye başladı.

Ev sahibi ve kiracı arasında düzenlenmekte olan kira kontratı ‘na istinaden belirlenen kira artış oranı konusunda mutabakat sağlanması durumunda, sözleşmenin bittiği dönem itibariyle anlaşmaya varılan oran ile kira artışı gerçekleştirilir. Fakat kira sözleşmesinde herhangi bir oran belirtilmez ise her ayın üçünde Tüik tarafından açıklanmakta olan Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre o ayın kira artış oranı belirlenmektedir.

Haziran 2019 Üfe ve Haziran 2019 Tüfe rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz 2019 Kira Artışı ne kadar olmalı?

2018 yıl sonuna kadar Tüik tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kira artışı uygulanacağı belirtilirken, Yargıtay tarafından bu konuda yapılan açıklamalarda Üretici Fiyat endeksi on iki aylık ortalamaya göre kira artışı yapılması gerektiği belirtilmekteydi. Ve son değişikliğe kadar kira artışı konusunda yargıtay ‘ın kararı bağlayıcı olduğu için bu oran kullanıldı.

Fakat 18.01.2019 tarihli 30659 sayılı Resmi Gazete içerisinde “7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun gereği, Türk Borçlar Kanunu 6127 sayılı Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yapılan değişiklik gereğince;

Resmi Gazete ‘de belirtilen kira artışı hesaplama yöntemi, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek şartıyla geçerli olacaktır denilmektedir. Kira artış oranı hesaplama yapacak olan kiracı yada ev sahibi 2019 Haziran Tefe Tüfe oranlarını kullanarak kira zammı konusunda mutabakata varmalıdır.  Kira artış oranı 2019 yılında olan tüketici kira artış hesaplama için belirttiğimiz bilgiyi kullanması gerekmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Kredi Notunu etkileyen ürünlerin oransal dağılımı

2019 Haziran Tüfe ve 2019 Haziran Üfe Rakamları

  • Tüik tarafından açıklanan Haziran 2019 (Üfe) Üretici Fiyat Endeksi ve Haziran 2019 (Tüfe) Tüketici Fiyat Endeksi bir diğer tabirle Haziran 2019 Tefe Tüfe oranlarına ait dönemsel değişimin detayını ekte bulabilir siniz.

Tüfe Haziran 2019 (Tüketici Fiyat Endeksi-TEFE)

  • Bir önceki aya göre değişim oranı: %0,03 artış,
  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı : %5,01
  • Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı : %15,72
  • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı : %19,88 artış.

 

Üfe Haziran 2019 (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi-TÜFE)

  • Bir önceki aya göre değişim oranı : %0,09 artış,
  • Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı : %8,09
  • Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı : %25,04 artış
  • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı : %32,81 artış

Temmuz 2019 Kira artış oranı 

Yukarıda belirtilen Tüik verilerine göre tefe tüfe 2019 Haziran ayı oranları ve Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmelik gereği yüzde 19,88 kira artışı yapılması gerekmektedir. 2019 Temmuz ayı kira zam oranı üzerinden tekrar geçmek  gerekir ise standart kira kontratı yapan tüketici için % 19,88 kira artış oranını kullanması gerekmektedir. Son üç aya ait kira artışı konusunda ekteki yazılarımız aylık değişimi kontrol etmeniz için faydalı olacaktır.

Temmuz 2019 Kira artışı nasıl hesaplanır örnek ;

2.000 TL kira ödeyen kiracı, 2019 yılının Temmuz ayında yapacağı kira artış oranı sonrasında 2.397,60 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Temmuz  2019 İş yeri kira artış oranı

İş yerleri için yapılacak olan kira artışı ise Tüik tarafından açıklanan Tüfe oranları ile yapılmakta olup, %19,88  iş yeri kira artışı yapılması gerekmektedir. Fakat iş yeri için yapılan kira sözleşmelerinde konut kiracısına göre daha kapsamlı ve sözleşme formatında hazırlanmakta olup, iş yeri kiracısı ve işyeri sahibi tarafından ortak belirlenecek orana göre, Üfe oranları ile yada Tüfe oranları ile kira artışı yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan oran ile kira artış oranı uygulanması gerekecektir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Değerli kağıt bedelleri 2016 yılı fiyatları

Temmuz 2019 İş yeri kira artışı ‘nı örnek ile açıklamak gerekir ise;

2.000 TL kira ödemekte olan iş yeri kiracısı üzerinden hesaplamak gerekir ise, 2019 yılının Temmuz ayında uygulayacağı kira artışı sonrasında 2.397,60 TL olarak kira ödemesi yapması gerekecektir.

Kira Kontratı – Kira Sözleşmesi İndir

Yeni kira kontratı yapacak olan ev sahipleri yada kiracıların kullanabilmesi adına kira sözleşmesi konusunda ekteki formatı kullanabilirsiniz. Yargıtay ‘a göre kira artış oranları artık hesaplanmamakta olup kira artış hesaplama yöntemi değişikliği ile Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre kira artışı yapılmaktadır.

Kira Sözleşmesi Örneği

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir