Trafik Harçları 2017- Ehliyet Harçları 2017

Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Belirtilen tarifelerde tüm sınıflardaki ehliyet harçları, ehliyet ücretleri, uluslararası sürücü belgeleri, vize harçları, geçici trafik belgesi harcı gibi bir çok konuda bilgi alabilir siniz.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadar olan kısım tahsil edilmeyecek.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harçları 2017

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda verilen Sürücü belgelerinde bir kez olmak üzere harç tahsil edilmektedir. Açıklanan Trafik Harçları 2017 rakamlarına göre A sınıfı, B sınıfı, F sınıfı, H sınıfı ve diğer sürücü belgeleri için ödenecek Ehliyet Harçları 2017 rakamları şu şekilde;

A sınıfı Sürücü belgesi harcı 2017 rakamı 143,70 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2017 rakamı 433,10 TL, F-H sınıfı Sürücü Belgesi harcı 2017 rakamı 143,70 TL, Uluslararası Sürücü belgesi harcı 2017 rakamı 288,60 TL, Diğer Ehliyet harçları 2017 rakamı ise 722,50 TL olarak 01.01.2017 tarihi itibariyle tahsil edilmeye başlanacak. Ehliyet için ödenecek bedel için Değerli Kağıt Bedelleri 2017 yazımızı inceleyebilir siniz.

Trafik Harçları 2017-Ehliyet Harçları 2017

 • (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 • a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 143,70 TL
 • b) B sınıfı sürücü belgesinden 433,10 TL
 • c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 143,70 TL
 • d) Uluslararası sürücü belgelerinden 288,60 TL
 • e) Diğer sürücü belgelerinden 722,50TL
 • Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 • IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
 • VI- Ruhsat (İzin) harçları:
 • a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 400,80 TL
 • b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 804,00 TL
 • c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.611,30 TL
 • d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 804,00 TL
 • e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 4.030,80 TL
 • VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
 • a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
 • aa) A sınıfı trafik belgelerinden 2.350,20 TL
 • bb) Diğerlerinden 232,95 TL
 • b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 266,70 TL

Merakla beklenen Sürücü Belgesi için ödenecek harç tutarları açıklandı. Trafik Harçları 2017 rakamlarına göre B sınıfı ehliyet için ne kadar harç ödenecek?, Yeni ehliyet için ne kadar harç ödenecek? soruları da cevabını bulmuş oldu. 2017 yılında Trafik Harçları 2017 rakamlarına göre B sınıfı Ehliyet harcı 2017 için ödenecek tutar 433,10 TL olarak açıklandı. Resmi Gazete’ de yayınlanan Trafik Harçları 2017 tablosu ektedir. Mtv 2017 rakamları için yazımızı inceleyebilir siniz.

2017 de ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti, 2017 ehliyet harçları, ehliyet harcı internetten ödeme ehliyet harcı atm'den nasıl yatırılır

ehliyet harcı nereye yatırılır 2017

İlginizi çekebilecek olan diğer Harç yazılarımız ektedir.;

5 Yorumlar

 1. Ufuk 27 Aralık 2016
 2. Nuri 27 Aralık 2016
 3. Yiğit 27 Aralık 2016
 4. ibrahim 28 Ocak 2017
 5. cemil 10 Şubat 2017

Cevap Ver