13 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Alacağın Temliki Nedir? Noterden Düzenlenmesi Zorunlu Mudur?

Alacağın Temliki Nedir? Noterden Düzenlenmesi Zorunlu Mudur?

Konumuza Alacağın Temliki Nedir? sorusu ile başlamak gerekir ise, basit anlamda Mevcut oluşmuş bir alacağın Alacaklısının değişmesi işlemine Alacağın Temliki denir. Bir diğer tabir ile borçlu ve alacaklı ilişkisinde alacaklının alacağını üçüncü bir kişiye devretme durumudur.

Alacağın temliğinde mevcut alacağın bir kısmı yada tamamı temlik edilebilmektedir. Borçlar Kanunu ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Alacağın Temliki kaça ayrılır? diye merak edenler olabilir; Alacağın Temliki Kanuni Temlik, Kazai Temlik ve İradi Temlik olarak üçe ayrılmaktadır.

Detaylı olarak açıklamak gerekir ise, Kanuni Temlik, kanunun gerektirdiği hallerde irade beyanı zorunlu olmadan alacakların üçüncü kişiye geçmesi durumudur. Kazai Temlik, Alacağımızın yargısal olarak bir karar neticesinden farklı bir kişiye intikal etmesi durumudur. İradi Temlik ise, Temlik eden ile temellük arasında yapılacak sözleşme gereği alacağın doğrudan temellük edene geçmesi durumudur.

Kural setinde alacaklı tüm mevcut alacaklarını üçüncü bir kişiye temlik edebilir. Borçlunun rızası aranmaksızın alacaklı kişi, alacağını üçüncü bir kişiye devir edebilir. Ek olarak alacaklı ve borçlu kendi arasında mutabakat sağlayarak alacağın temlikini engelleyebilir.

Alacağın Temliki ‘nin Geçerli Olması için Aranan Şartlar Nelerdir?

Alacağın Temliki ‘nin geçerli olması için tarafların ikisinin de fiili ehliyetleri olmalıdır. Temlik edebilmek için bir alacak söz konusu olmalıdır.Tarafların irade beyanlarının birbirleri ile örtüşüyor olması gerek. Alacağın Temliki bir sözleşme olduğu için  Temlik edenin yazılı beyanı zorunlu olup, temlik eden alacağı kabul edenin beyanını yazılı yapması zorunlu değildir.

Alacağın Temliki Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Alacağın Temliki işlemi Banka tarafından yapılacak ise Bankaların bu işlemler için özel düzenlediği formatlar olup Banka yetkilileri tarafından bu süreç gerçekleştirilmektedir. Banka kendini zorda bırakmamak adına Hukuk bölümleri eşliğinde standart Alacağın Temliki Sözleşmeleri oluşturmakta olup Banka tarafından ilgili alanlar doldurularak Alacağın Temliki Sözleşmeleri düzenlenmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Nakit Avans mı İhtiyaç Kredisi mi Daha Avantajlı?

Alacağın Temliki Nedir? Noterden Düzenlenmesi Zorunlu Mudur?

Alacağın Temliğinden yukarıda bahsetmeye çalıştık, Alacağın temlik sözleşmesinin noterde düzenlenmesi kanunen zorunlu bir durum değildir. Adi yazılı şekilde de düzenlenebilmektedir. Fakat temlik tarihi yada imzalar yüzünden oluşabilecek itirazları önlemek adına Temliknamelerin noter tarafından tasdik edilmesi hukuki olarak elinizi daha da sağlamlaştırır.

Durum böyle olunca Bankalar işi sağlama almak teminat açığına düşmemek adına Temlik sözleşmelerinin noterde düzenlenmiş halini talep etmektedirler. Eğer noterde düzenlenmemiş olan Temlik sözleşmesi ile işlem yapılmak isteniyor ise Bankaların bu işe onay veren ekipleri tarafından uygunluk alınarak işlem de yapılabilir.

alacagin temliki nedir, alacagin temliki sozlesmesi nasil duzenlenir,Alacagin Temliki Nedir Noterden Duzenlenmesi Zorunlu Mudur
Alacağın Temliki Nedir? Alacağın Temliki Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?

Alacağın Temlik Sözleşmesi düzenlendikten sonra Temlik borçlusuna gönderilmeli mi? Bildirim nasıl yapılmalıdır?

Alacağın Temliki sözleşmesi (noterde düzenlenmiş olduğunu varsaydığımız) noter aracılığı ile Banka tarafından size iletilen imzalanan temlik sözleşmeleri ile beraber Temlik bildirimi yazısı ile beraber Temlik borçlusuna Noter aracılığı ile gönderilmelidir. Bu işleme paralel olarak temlik borçlusundan, noter tarafından gönderilen evraklar ile beraber borçlu teyit yazısı alınarak Bankaya teslim edilir. Alacağın Temlik edildiğine dair borçlu tarafından bu işlem için teyit alınmış olur.

Alacağın Temlik sözleşmesi Temlik borçlusuna Noterden gönderilmek zorunda mı?

Alacağın Temliki Sözleşmesinin noterden gönderilmesi kanunen zorunlu değildir. Fakat biraz önce de bahsettiğimiz gibi Temlik sözleşmesini noterden tasdik edilmiş olarak talep eden Bankalar, temlik sözleşmesinin de temlik borçlusuna noter aracılığı ile gönderilmesini talep edeceklerdir.

Bu işlem için Temlik borçlusu ilgili Banka şubesine giderek, şube yetkilileri tarafından imza karşılığı teslim edilir ise noterden gönderilmiş gibi dikkate alınacaktır. Şirketler de ise imza yetkilisi olan kişilere imza karşılığı teslim edilir. Tereddüt edilen durumlarda BDDK sitesinden bilgi alabilir siniz.

 

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • alacağın temliki nedir konusunda faydalı bir makale olmuş. Alacağın temliki noterde düzenleniyor olduğunu bilmiyordum o yuzden iyi oldu öğrendiğim

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir