Zamanaşımı Bildirim Tutarı Yükseltildi? Alt Limit Ne Oldu?

Zamanaşımı nedir? Her yıl Bankalarda bekleyen atıl bakiyeler yani 10 yıl hareket görmeyen hesaplarda bekleyen tutarlar zamanaşımı kapsamına girer ve gerekli bildirimler yapıldıktan sonra Hazine ‘ye devir edilir. Tabi Hazine ‘ye devir edilmeden öncelikle kullanıcı bilgilerine göre gerekli bildirimler yapılarak yayın organlarında açıklandıktan sonra süreç aktifleşmektedir.

Zamanaşımı süresi bu anlamda yeterince uzun bir tarih aralığını kapsamakta olup her yıl tüketici tarafından Bankaların yada Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu internet sitesinde gerekli bildirimler yapılmaktadır. Bunun yanında hesapta bekleyen 50 TL tutar ve üstü rakamlar için sistemde tanımlı adreslerine iadeli taahhütlü olarak bu tutarın zamanaşımı kapsamında Hazine ‘ye devir edileceği bildirilmekteydi.

Zamanaşımı Bildirim Tutarı Yükseltildi? Alt Limit Ne Oldu?

18 Ekim 2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete ‘de; Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usül ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik detaylarına göre 4. maddede yapılan değişiklik ile hesap cüzdanlarında belirtilecek olan asgari hususlarda düzenlemeye gidilmiştir.

Hesap cüzdanlarında belirtilmekte olan Banka taahhüt ve beyanlarını içermesi ve Banka yetkilileri tarafından Borçlar Kanunu madde 15/1 uyarınca el yazısı ile yada güvenli elektronik imza ile tüketiciden imza olarak alınması zorunlu olarak tutulmuştur. Daha önceki yıllarda ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ‘na devir edilecek tutar 50 TL ve üzeri olması durumunda tüketiciye iadeli taahhütlü bildirim yapılması zorunlu idi. 18 Ekim 2018 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile  bu tutar 250 TL olarak revize edildi.

Zamanaşımı Ne Kadar Listelenmeli?

Banka tarafından her sene 10 yıl zamanaşımı süresini dolduran hesaplar bu yıl yapılan değişiklik ile 250 TL ve üzerinde olan her türlü mevduat, katılım fonu emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmamaları halinde hesaplarının Fona devir edileceği hususunda iade taahhütlü olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. 250 TL altında kalan tutarlar için ise Şubat ayından Haziran ayına kadar 4 ay süre ile liste halinde internet ortamında ilan edilmesi zorunludur.

Şu an için hesabında 250 TL altında tutar olan ve meblağı unutmuş olan tüketiciye yazılı bir bildirim yapılmayacak olup Türkiye.gov.tr üzerinden aşağıdaki link ile Tmsf Zaman Aşımı sürecine girmiş bir bakiyeniz varmı? Hangi Bankada zaman aşımı sürecine gidecek bir bakiyeniz var kontrol edebilir siniz. Bankalar tarafından bir takvim yılı içerisinde zamanaşımına konu olan 250 TL ve üzeri tutarlar iadeli taahhütlü olarak tüketiciye bildirilir.

Bankalar tarafından bir takvim yılı içerisinde zamanaşımına konu olan 250 TL ve üzeri tutarlar iadeli taahhütlü olarak tüketiciye bildirilir.Bu mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için Bankanın internet sitesinde Şubat ayının başından liste halinde dört ay süre ile yayınlanır. Bu dönem içerisinde bir çok basın organında bu tarz haberler okuyacağınız için e devlet tmsf zamanaşımı sorgulama ekranlarından TMSF’ ye devir edilecek bir hesabınız var mı? bunu kontrol ederek yine bu süre zarfında Banka ile iletişime geçerek Fona devir olmadan paranızı, emanet yada alacağınızı alabilir siniz.

Banka Hesap Cüzdanında Hangi Bilgiler Olmalı?

18.10.2018 tarihli “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Banka hesap cüzdanlarında olması zorunlu bilgilerde değişikliğe gidilmiştir. Mevduat ve Katılım Fonu başlıklı 4. maddede yapılan değişiklik ile hesap cüzdanlarında belirtilmesi gereken hususlar tekrar düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında belirtilen değişiklikler ekte maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Tüketici tarafından kabul edilen mevduatın tabi olduğu koşullar,
 • Bankacılık Kanunu 63. madde kapsamında sigortalanan tutarı,
 • Yönetmelik 8. maddesi detayında belirtilen zamanaşımına konu olması durumunda gerçekleştirilecek uygulamaları,
 • Vadesiz Hesap sahibi yada özel cari hesabını istemesi durumunda mevcudunu geri alma hakkı olduğunu,
 • Vadeli mevduat ürün detayına göre Bankacılık Kanunu 144. maddesi gereği azami miktar ve oranlar kapsamında uygulanacak faiz, kar ve zarara katılma oranının yada tahmini kar oranının vade sonuna kadar değiştirilemeyeceği,
 • Vadede kapanmayan hesaplar için, hesap sahibinin yeni vade tarihinin hafta sonuna gelmesi ve bu vade tarihinin ilk iş gününe ötelenmesi hususunda talimat vermesi halinde yeni bir vade, belirtilen talimatın iletilmemesi durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli oran ile yenilenmiş sayacağını,
 •  Hesap sahibinin kredi kuruluşundan talep hakkının hesabın vade bitiş tarihli faiz oranı yada birim hesap değeri üzerinden hesaplanan tutarda olacağını beyan ve taahhüt ettikleri Banka yetkilileri tarafından 11/01/2011 th ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu 15. maddesi 1.fıkrası gereği imzalı hesap cüzdanı düzenlemek zorunda olduğu,
 • Borçlar Kanunu 15.madde 1.fıkrası gereği Banka imza yetkililerinin imzalarını el yazısı ile yada elektronik imza ile atmaları zorunludur,
 • Kredi kuruluşları düzenlenen hesap cüzdanlarını hesap sahibinin talebine göre elektronik yada basılı olarak hesap sahibine vermeli yada hesap sahibi tarafından almak istenmiyor ise bunu ispatlamakla yükümlü olduğu belirtilmektedir.

11 Yorumlar

 1. Soner 17 Aralık 2018
 2. Riza 21 Aralık 2018
 3. Ersin 16 Mayıs 2019
 4. Murat 4 Aralık 2019
 5. Ömer 16 Aralık 2019
 6. Selin 9 Ocak 2020
 7. Erman 9 Ocak 2020
 8. Turan 7 Ekim 2020
 9. Cenk 21 Kasım 2020
 10. Ali 19 Mart 2021
 11. Mira 12 Kasım 2021

Cevap Ver