15 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Ehliyet Harçları 2022-Trafik Harçları 2022

Ehliyet Harçları 2022-Trafik Harçları 2022

Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20  olarak tespit edilmiş ve 21/12/2021 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Vergi Harçları bildirimi ile vatandaştan ne kadar vergi yada harç alınacağı belirtilmiştir. Ehliyet harçları 2022 ‘den bahsetmeye başlayalım.

21.12.2021 tarihli ve 31696 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1/1/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) ile tespit edilerek 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Belirtilen tarifelerde tüm sınıflardaki ehliyet harçları, ehliyet ücretleri, uluslararası sürücü belgeleri, vize harçları, geçici trafik belgesi harcı gibi bir çok konuda bilgi alabilir siniz. Ehliyet defter bedeli olarak alınacak rakam ise 225,00 TL olarak açıklandı. Tabi devamında aşağıda detayını belirttiğimiz ehliyet harçları mevcuttur.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadar olan kısım tahsil edilmeyecek.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harçları 2022

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda verilen Sürücü belgelerinde bir kez olmak üzere harç tahsil edilmektedir. Açıklanan Trafik Harçları 2022 rakamlarına göre A sınıfı, B sınıfı, F sınıfı, H sınıfı ve diğer sürücü belgeleri için ödenecek Ehliyet Harçları 2022 rakamları şu şekilde;

BUNUNLA İLGİLİ:  İcra Harçları 2022 - İflas Harçları 2022 Ne Kadar?

A sınıfı Sürücü belgesi harcı 2022 rakamı 370,40 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2022 rakamı 1.116,90 TL, F-H sınıfı Sürücü Belgesi harcı 2022 rakamı 370,40 TL, Uluslararası Sürücü Belgesi harcı 2022 rakamı 744,10 TL, Diğer Ehliyet harçları 2022 rakamı ise 1,863.70 TL olarak 01.01.2022 tarihi itibariyle tahsil edilmeye başlanacak. Ehliyet için ödenecek bedel için ise 280,00 TL ödeme yapmanız gerekecektir.

Ehliyet Harçları 2022 – Trafik Harçları 2022

 • (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 • a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 370,40 TL
 • b) B sınıfı sürücü belgesinden 1.116,90 TL
 • c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 370,40 TL
 • d) Uluslararası sürücü belgelerinden 744,10 TL
 • e) Diğer sürücü belgelerinden 1.863,70 TL
 • Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 • IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

ehliyet harclari 2022,trafik harclari 2022

 • VI- Ruhsat (İzin) harçları:
 • a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 1.033,50 TL
 • b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 2.073,90 TL
 • c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 4.156,80 TL
 • d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 2.073,90 TL
 • e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 10.399,40 TL
 • VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
 • a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
 • aa) A sınıfı trafik belgelerinden 6.063,00 TL
 • bb) Diğerlerinden 600,60TL
 • b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 687,60 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  2020 Değerli Kağıt Bedelleri Ne Kadar? Pasaport-Ehliyet Ücretleri

Merakla beklenen Sürücü Belgesi için ödenecek harç tutarları açıklandı. Trafik Harçları 2022 rakamlarına göre B sınıfı ehliyet için ne kadar harç ödenecek?, Yeni ehliyet için ne kadar harç ödenecek? soruları da cevabını bulmuş oldu. 2022 yılında Trafik Harçları 2022 rakamlarına göre B sınıfı Ehliyet harcı 2022 için ödenecek tutar 1.116,90 TL olarak açıklandı. Resmi Gazete’ de yayınlanan Trafik Harçları 2022 tablosundan fayda sağlayabilir siniz

About Author

Finansçı

4 Comments

 • Toplam tutar özellikle gençler için zorlayıcı bir rakam

 • Toplam tutara bakıldığında zorlayıcı bir rakam

 • Ehliyet harclari cok pahalı gıbı

 • Ehliyet harclari yine en yüksek harç olarak en önden gidiyor

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir