1 March 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

İcra Harçları 2021 – İflas Harçları 2021 Ne Kadar?

İcra Harçları 2021 – İflas Harçları 2021 Ne Kadar?

29.12.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde duyurulan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında matbu harç tutarlarında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı dahil edilerek hesaplama yapılmakta ve ilan edilmektedir. İcra Harçları 2021- İflas Harçları 2021 başlığı altında ilan edilen harç tutarlarını sizler için derlemeye çalıştık.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplama yapılarak tespit ve ilan edilmektedir. Maliye Bakanlığınca 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %9,11 olarak ilan edilmiş olup, 29.12.2020 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayımlanarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmektedir.

1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı bulunan tarifelerde belirtilen ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile tespit edilen 2020 yılında uygulanmakta olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında yani %9,11 oranında artırılmıştır. Artırılan bu harç tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmektedir.

İcra Harçları 2021- İflas Harçları 2021

Resmi Gazete’ de açıklanan İcra Harçları 2021- İflas Harçları 2021 tablosuna göre tahsil edilmesi gereken harç tutarlarına uygulanacak zam oranı belirlendi. 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe alınacak bu harçların üzerinde geçmeye çalışalım. 2020 İcra harçları  ile karşılaştırma yapmak isterseniz makalemizi inceleyebilirsiniz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Goldman Sachs yorumu Altın yatırımcılarını üzecek

icra harclari 2021

İcra Harçları 2021

 • İcraya Başvurma Harcı 2021 : 59,30 TL (İcra Harcı)
 • Değeri Belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 2021 : 59,30
 • Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan %4,55
 • Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10
 • Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan %11,38
 • Resmi ve Özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan %4,55
 • Takip ve talebi bulunmayan alacaklılara icra ve iflas kanununun 125. maddesi 3.fıkrası gereğince ödenen paralardan %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin icra emri üzerine tahliye edilmesi halinde %2,27
 • Gayrimenkul ve gemilerin tahliyesinin icra marifetiyle olması durumunda %4,55
 • Menkul’un icra emrinin tebliği üzerine teslimi halinde %2,27
 • Menkul’un icra marifetiyle teslimi halinde %4,55 
 • İdare harçları 40,90 TL harç tahsilatı yapılmaktadır. ( haczedilen gayrimenkulun idaresi, kira mukaveleleri düzenleme ve hesaplarının tutulması için ödenen tutar)

İflas Harçları 2021

 • Maktu harç tutarı 97,70 TL
 • İflasta paylaşılan para üzerinden %4,55
 • Konkordato alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 2,27 harç tahsilatı yapılmaktadır.

İcra harçları ve iflas harçlarında belirtilen harç tutarlarına ek olarak daire dışında memur aracılığı ile yapılması durumunda memur için ekstra ödenecek tutar 139.20 TL.

About Author

Finansçı

5 Comments

 • İflas harçları 2021 yılında çok kullanılacak gibi

 • İcra harçları 2021 yılında normal artmış gibi bir çok zama gore

 • İcra harçları yine artmış

 • 20.a) Gayrimenkullerin ivaz kars?l?g?nda veya olunceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hukumlerine gore devir ve iktisab?nda gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak uzere emlak vergisi degeri uzerinden (Cebri icra ve suyuun izalesi hallerinde sat?s bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel uzerinden) devir eden ve devir alan icin ayr? ayr?

 • İcra iflas harclari 2021 yılında da bizi şaşırtmadı. Mahkemeye düşmeyin dostlar..

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir