14 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Ehliyet Harçları 2021-Trafik Harçları 2021

Ehliyet Harçları 2021-Trafik Harçları 2021

Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11  olarak tespit edilmiş ve 29/12/2020 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Vergi Harçları bildirimi ile vatandaştan ne kadar vergi yada harç alınacağı belirtilmiştir.

29.12.2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) ile tespit edilerek 2021 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Belirtilen tarifelerde tüm sınıflardaki ehliyet harçları, ehliyet ücretleri, uluslararası sürücü belgeleri, vize harçları, geçici trafik belgesi harcı gibi bir çok konuda bilgi alabilir siniz. Ehliyet defter bedeli olarak alınacak rakam ise 225,00 TL olarak açıklandı. Tabi devamında aşağıda detayını belirttiğimiz ehliyet harçları mevcuttur.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadar olan kısım tahsil edilmeyecek.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harçları 2021

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda verilen Sürücü belgelerinde bir kez olmak üzere harç tahsil edilmektedir. Açıklanan Trafik Harçları 2021 rakamlarına göre A sınıfı, B sınıfı, F sınıfı, H sınıfı ve diğer sürücü belgeleri için ödenecek Ehliyet Harçları 2021 rakamları şu şekilde;

BUNUNLA İLGİLİ:  2019 Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

A sınıfı Sürücü belgesi harcı 2021 rakamı 272,00 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2021 rakamı 820,10 TL, F-H sınıfı Sürücü Belgesi harcı 2021 rakamı 272,00 TL, Uluslararası Sürücü belgesi harcı 2021 rakamı 546,40 TL, Diğer Ehliyet harçları 2021 rakamı ise 1.368,40 TL olarak 01.01.2021 tarihi itibariyle tahsil edilmeye başlanacak. Ehliyet için ödenecek bedel için ise 225,00 TL ödeme yapmanız gerekecektir.

Ehliyet Harçları 2021 – Trafik Harçları 2021

 • (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 • a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 272,00 TL
 • b) B sınıfı sürücü belgesinden 820,10 TL
 • c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 272,00 TL
 • d) Uluslararası sürücü belgelerinden 546,40 TL
 • e) Diğer sürücü belgelerinden 1.368,40 TL
 • Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 • IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

ehliyet harclari,trafik harclari

 • VI- Ruhsat (İzin) harçları:
 • a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 758,90 TL
 • b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.522,70 TL
 • c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 3.052,00 TL
 • d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 1.522,700 TL
 • e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 7.635,40 TL
 • VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
 • a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
 • aa) A sınıfı trafik belgelerinden 4.451,60 TL
 • bb) Diğerlerinden 441,00 TL
 • b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 504,90 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  2017 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek? Emlak Vergisi Hesaplama

Merakla beklenen Sürücü Belgesi için ödenecek harç tutarları açıklandı. Trafik Harçları 2021 rakamlarına göre B sınıfı ehliyet için ne kadar harç ödenecek?, Yeni ehliyet için ne kadar harç ödenecek? soruları da cevabını bulmuş oldu. 2021 yılında Trafik Harçları 2021 rakamlarına göre B sınıfı Ehliyet harcı 2021 için ödenecek tutar 820,10 TL olarak açıklandı. Resmi Gazete’ de yayınlanan Trafik Harçları 2021 tablosundan fayda sağlayabilir siniz

About Author

Finansçı

5 Comments

 • 2021 ehliyet harçlarındaki artis devam ediyor

 • Trafik harçları ehliyet harçları derken insanlar ehliyet alamayacaklar artık

 • Harika bilgiler için çok teşekkür ederim ehliyet bende almak istoyorum bakalimm kazanabilecekmiyim

 • Ehliyet harçları 2021 yılında yine şampiyon sanırım

 • Teşekkür ederim 🙏🏻
  Ehliyet harçları ve trafik harçları konusunda bilgi verdiğiniz için.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir