17 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

İntifa Hakkı Nedir? İpotek Tesisi İle İlgili Soru Cevaplar

İntifa Hakkı Nedir? İpotek Tesisi İle İlgili Soru Cevaplar

Ülkemizde son dönemdeki en büyük yatırım araçlarından biri haline gelen gayrimenkul alımları sonrası bir çok sorunun cevabı merak edilmeye başlandı. Bir kaç madde ile belirtmek gerekirse, intifa hakkı nedir? Kira şerhi varsa ipotek tesis edilir mi? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Geçit hakkı şerhi nedir? Satış vaadi sözleşmesi şerhi nedir? Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi nedir? Bağışlanana geri dönme hakkı şerhi nedir? Geri alım hakkı şerhi nedir? İntifa hakkı soruları gibi bir çok soruyu sizler için cevaplayacağız.

İntifa Hakkı Nedir? İntifa hakkı bulunan taşınmaz İpotek edilir mi?

İntifa hakkı ne demek, intifa hakkı sahibinin hakları nelerdir? Taşınmaz üzerinde bu hakka sahip olan kişiye taşınmazı kullanma, yararlanma yada semelerini kullanma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak haktır. Bu işlemler tapuda şerh işlemi yapıldığı anda başlar hükmündedir. İntifa hakkı sahibi olan kişinin taşınmaz mülkiyeti üzerinde herhangi bir tasarrufu olamaz. İntifa hakkı devredilebilir mi? hayır devir edilemez yada mirasla başkası üzerine geçemez.

İntifa hakkı tesisi eğer süreli olarak kurulmuş ise sürenin sonunda, süreli düzenlenmemiş ise gerçek kişilerde kişinin ölümü ile tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi yada üzerinden en fazla 100 yıl geçmesi durumunda sonlanır. Taşınmaz üzerinde intifa hakkı olması bu taşınmaz üzerine ipotek tesis edilmesi engel olur mu? Hayır intifa hakkı olması ipotek konulmasına engel teşkil etmez.

Üzerinde intifa hakkı olan konut satın aldığımda süreç nasıl olur? diye sorabilir siniz. Üzerinde intifa hakkı bulunan taşınmaz satın aldığınızda intifa hakkı sona erene kadar taşınmazı kullanamazsınız. Hal böyle olunca üzerinde intifa hakkı olan taşınmaz alınır mı? siz kendiniz karar verin artık. Bu durumda üzerinde intifa hakkı olan taşınmazın satışı bir o kadar zor olmaktadır. İntifa hakkı olan taşınmaz üzerine ipotek tesis edilse de anlattığımız riskleri içerisinde barındırmaktadır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Bankalardan dosya masraflarını ve diğer tahsilatları nasıl iade alabilirim?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Bozulur Mu?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Bir taşınmazın devri karşılığında bir kimsenin ölünceye kadar bakılmasını gerektiren bir sözleşmedir. Bakımı yapılacak kişi kendisini ölünceye kadar beslemek, bakımını yapmak, gözetmek kaydı ile taşınmazını bakım yapacak kişiye devir etmekte, bakımını gerçekleştirecek kişi de ölünceye kadar bakımını ve gözetimini yapmak yükümlülüğü altına girmektedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi şekil şartı gereği Tapu sicil müdürlüklerinde düzenlenebileceği gibi Noterlerde yada Sulh Hukuk Hakimliklerinde düzenleme yapılarak tapuya şerh edilebilir. Sözleşme yapılması durumunda taşınmaz mülkiyeti bakım borçlusuna geçer ve bu kişi taşınmazın (konutun) tasarruf hakkını elde eder.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi olan konut ipotek edilir mi? Evet edilebilir. Bakım alacaklısının temlik ettiği taşınmaz üzerinde kanuni olarak ipotek hakkı mevcuttur.Taşınmazın devir işleminden itibaren 3 ay içinde Tapu sicil müdürlüğüne müracaat ile bu hak kullanılabilir. Bakım alacaklısının 3 ay olan yasal süresi içerisinde kanuni ipotek tesis hakkını kullanılmamış olması durumunda ipoteğe engel bir durum yoktur.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali durumu için ise, bakım yapacak kişinin bakım yapılacak kişiden önce vefatı durumunda bakım yapılacak kişinin 1 yıl içerisinde sözleşmenin fesih edilmesini istemesi durumu mevcuttur. Sözleşme gereği devir yapılan taşınmazın devir tarihinden önce azami 1 yıl geçmiş ise, söz konusu şerhin ipotek tesis edilmesine olumsuz bir etkisi olmaz.

3083 Sayılı Kanunun 13. Maddesi Nedir? Taşınmaz Üzerine İpotek Tesis Edilmesine Engel Mi?

3083 sayılı Kanunun 13. maddesine göre belirtme nedir? Tarım ile uğraşan çiftçiler tarafından daha çok önem arz eden bu konuya ait 3083 sayılı kanunun 13. maddesi Sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunudur. Üzerinde 3083 sayılı kanunun 13. maddesine göre kısıtlıdır diye belirtilen taşınmazlar için Bankalar ipotek tesis edebilmekte olup Banka için hukuki olarak sorun yaratabilecek bir durum oluşmadığı için ipotek tesisi yapılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Tatilde cep telefonu faturanız yüksek mi geliyor?

3083 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesine İlişkin Şerh Varsa İpotek Tesis Edilir Mi?

3083 sayılı kanunun geçici 5. maddesi gereği taşınmaz üzerinde şerh olması durumunda Banka tarafından bu taşınmaz üzerine ipotek tesis edilebilir mi? 3083 sayılı kanun 5. madde gereği taşınmazın kamulaştırma durumuna konu olabileceği belirtilmektedir. Taşınmaz üzerinde bu tarz bir risk olması durumunda Banka bu riske girmeyerek bu taşınmaz üzerinde ipotek tesis ederek işlem yapmayı tercih etmeyecektir.

Geçit Hakkı Şerhi Olan Taşınmaz Üzerine İpotek Tesisi Yapılır Mı?

İpoteğe konu taşınmaz üzerinde geçit hakkı şerhi olması durumunda bu taşınmaz üzerine ipotek tesis edilmesi uygun mudur? Yola ulaşımı olmayan parsel lehine, üzerinden geçilecek parsel aleyhine olmak üzere yasal olarak işlenmektedir. Geçit hakkı davası yargıtay kararları gereği Bankalar geçit hakkı dava dilekçesi vermeye gerek görmeden ipotek tesis edebilirler. Tapu kayıtlarında geçit hakkı, murür hakkı olarak da geçebilir.

Kira Şerhi Olan Konut Üzerine İpotek Tesis Edilir Mi?

Kira Şerhi Nedir? Kira şerhi ne işe yarar? Kira şerhi süresi boyunca nasıl bir risk doğar? Kira şerhi nedir? sorusu ile başlayacak olursak, bir taşınmaz malın maliki ile kiracısı arasında düzenlenen kira sözleşmesinin Tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesi durumudur. Kira şerhi süresi boyunca ipotek tesis edilir mi? Evet taşınmaz üzerinde kira şerhi olsa da ipotek tesis edilebilir. Fakat kira sözleşmesinin Tapu’ ya şerh edilmesi durumunda kira sözleşmesi Tapudaki tüm ilgililere karşı sürülebilecektir.

Taşınmaz nakde çevrilirken üzerinde kira şerhi ile birlikte satışa çıkarılmakta olup satın alacak olan kişi kira sözleşmesi süresince taşınmazdan farklı bir şekilde yararlanamaz. Durum bu şekilde olunca taşınmazın satış kabiliyeti de haliyle düşük olacaktır. Bu durum Bankanın risk anlayışı ile alakalı olup taşınmazın nakde çevrilememesi vs durumları dikkate alarak ipotek tesisi ile işlem yapabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Ucuza ev almak isteyenler için yatırım fırsatı

Gecit hakki, kira serhi, olunceye kadar bakma sozlesmesi, intifa hakki

İpotekli Taşınmaz Üzerine Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilir Mi?

Taşınmaz üzerinde ipotek mevcut olması halinde kira şerhinin tapuda şerh işlenebilmesi için ipotek alacaklısı olan kişinin yada kurumun bu işleme muvafakat etmesi gerekir. Muvafakat etmesi durumunda taşınmaz cebri icra ile satışı söz konusu olduğunda üzerinde bulunan şerh ile birlikte satışa konu olur. Şerh edilecek kira sözleşmesinin taşınmazın satış durumunu olumsuz etkileyeceği için risk arz eder. Buradaki risk de taşınmazın nakde çevirme sürecinde yaşanacak sorundur.

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir