9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017 Yılında Ne Kadar?

Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017 Yılında Ne Kadar?

Aracı olanlar için park sorunu sürekli karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Hele birde Büyükşehir’ lerde aracınızı park etmeye yer bulmanız çok daha zor olabilir. Hal böyle olunca park yasağı var mı diye kontrol etmeksizin aracınızı park etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Bu riski alıyorsanız eğer Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017 yılında ne kadar aşağıda belirtilen tabloya bir göz atmanızda fayda var bence.

İcra Daireleri tarafından haciz edilen ve lisanslı yediemin depolarında, özel depolar ve garaj alanlarında muhafazası gerçekleştirilen mallar için tahsil edilecek ücret konusunda yayınlanan tarife hükümlerine göre işlemler gerçekleştirilir. Yediemin garajlarında 2017 yılı için ne kadar ödeme yapılması gerekiyor. Büyükşehirler ve merkez ilçelerinde fiyat değişikliği var mı bu konularda bilgi vermeye çalışacağız.

Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017 Yılında Ne Kadar?

2017 Yediemin Ücret tarifesi, 09/06/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 88.madde 5.fıkra ile 23/08/2016 tarih ve 29810 sayılır Resmi Gazete’ de yayınlanmakta olan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği gereği 26. madde 1-3 ve geçici maddelerine atıfta bulunarak hazırlanır.

Yediemin Otopark Ücret Tarifesi Nasıl Hesaplanır?

Lisanslı yediemin otoparklarında mahcuz olarak bekleyen eşya yada malların muhafazası ücreti ve muhafaza öncesi ve sonrasında gerçekleştirilebilecek çekici, çilingir, nakliye hizmeti için ödenmesi gereken ücretler aşağıdaki Muhafaza Ücret tablosuna göre hesaplanarak tahsil edilir. Bir bölgede lisanlı yediemin deposu faaliyete henüz geçmedi ise yine Muhafaza Ücret Tablosunda belirtilen değerin yüzde seksenlik kısmı üzerinden hesaplama yapılır.

Yine bu tabloda yer alan nakliye,çekici ve çilingir hizmetleri için belirtilen rakamlar Lisanslı yediemin deposu olmayan bölgelerde uygulanmaz olarak belirtilmektedir. Yediemin depolarında 6 aydan fazla süre ile muhafaza edilmesi durumunda belirtilen ücretler yüzde elli oranında uygulanmaktadır. Ücret hesaplama yapılırken muhafaza işleminin son bulduğu gün dikkate alınmaz. Ücretin hesaplama işleminin başlangıç tarihi malın Yediemin deposuna teslim tarihi itibariyle başlar.

BUNUNLA İLGİLİ:  Bankadan Vergi Borcu Ödeme Dönemi Kapanıyor

Muhafaza sürecinde farklı özellikler arz etmesi halinde hesaplanacak muhafaza ücreti, İcra dairesi tarafından piyasa koşullarına göre hesaplama yapılmaktadır. Hacizli malın muhafaza altına girdiği alan ile teslim edileceği yani yediemin garajı arasındaki uzaklık fazla da olsa nakliye yada çekici ücreti hesaplaması elli kilometre mesafe için ödenmesi gereken bedeli geçemez. Muhafaza ücreti hesaplanırken yediemin garajına yada deposuna ödenecek ücret Muhafaza Ücret Tablosundaki bölgeye göre değerlendirilir.

yediemin garaji 2017 ucreti, yediemin deposu 2017 fiyatlari,yediemin ucret tarifesi 2017
Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017

Lisanslı yediemin garajına teslim edilecek mahcuz mallar için muhafaza işlemleri sırasında kullanılacak çekici,nakliye, hammaliye için yapılacak ödemelerde işin ne kadar sürdüğü, kaç çalışan ile halledilebildiği gibi etkenlere göre çok fazla emek harcamadan yapılması durumunda icra dairesi tarafından belirtilen meblağın altında ücret tahsil edilebilir.

Çilingir ücreti için yapılacak hesaplamada ise aracın kapılarının az yada çok güvenlikli olması yani işin zorluğu farklı olmasına bakılmaksızın yukarıda belirtilen yediemin ücret tarifesi tablosunda değer üzerinden ücret tahsil edilmektedir.

Yediemin Otopark Hizmeti İçin En Fazla Ne Kadar Ücret Alınabilir?

Yine önemli bir detay yediemin otoparkı yada depolarında muhafaza edilen mal için hesaplanacak muhafaza ücreti hacizli malın muhammen bedelinin yüzde otuzluk kısmını geçemez olarak belirtilmektedir. Fakat hacizli malın muhammen bedelinin Onbin Lira üzerinde olması durumunda, Onbin Lira üzerindeki kısım için hesaplanacak muhafaza ücreti aşan miktarın yüzde yirmilik kısmını geçemez olarak belirtilmektedir.

Yediemin otopark ücret tarifesi 2017
Yediemin Otoparkı Muhafaza Ödemesi Nasıl Tahsil Edilir?

Yediemin Otoparkı Muhafaza Ödemesi Nasıl Tahsil Edilir?

Yediemin Otopark ‘larında muhafaza edilen araç yada mallar için tahsil edilecek muhafaza avansı İcra ve İflas Daireleri tarafından peşin olarak tahsil edilmektedir. Muhafaza avansı hesaplama yapılırken malın en az 6 aylık muhafaza giderleri dikkate alınmaktadır. Muhafaza avans rakamının yetmediği durumlar haciz işlemini gerçekleştiren memur tarafından avansı tamamlayabilmesi için alacaklı olan kişiye makul bir süre verilebilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Konut Değer Artışı Vergisi Nasıl Hesaplama Yapılır? 5 Yıl Muafiyeti Kalktı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen yediemin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sonrasında Resmi Gazete’ de yayınlanarak tüketiciye bilgilendirme yapılmaktadır. Resmi Gazete ‘de yayınlanan yönetmelik detayına ulaşmak için tıklayın.

Faydalı olabileceğini düşündüğümüz yazılarımızdan;

Aracınıza park halinde çarptılar ne yapmanız gerekiyor? makalemizi okumak için tıklayın.

About Author

Finansçı

3 Comments

  • Yediemin ücret tarifeleri çok yüksek Türkiye standartlari için. 2 dakika da arabayı çekiyorlar sonra maliyeti ,200 lira olarak karşımıza çıkıyor.

  • Yediemin otopark ücreti hesaplama programı yapmışlar ama güncel rakamları yazmamışlarki arkadaş. Yediemin ücret tarifesi 2018 yılında da el yakıyor her yıl olduğu gibi. Yediemin otopark ücretine itiraz edecekseniz haklı olduğunuza kesinlikle inanıyor olmanız lazım bence. Yediemin ücreti nasıl hesaplanır yediemin otopark ücretini kim öder bu soruların cevabını bulduktan sonra ne kadar ödeyeceksiniz bakarsınız bence

  • Lisanslı yediemin otopark ücreti altında insanları soyuyorlar cidden. Keseceksen kes güzel bir ceza anlarım ama otopark ücreti nedir yani..

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir