9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Turkuaz Kart Nedir? Turkuaz Kart Nasıl Alınır? Turkuaz Kart Başvuru Süreci

Turkuaz Kart Nedir? Turkuaz Kart Nasıl Alınır? Turkuaz Kart Başvuru Süreci

Turkuaz nedir? 14.03.2017 tarih 30007 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Turkuaz Kart kanununa göre açıklamak gerekir ise, Yabancılara Türkiye ‘de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan, yakınlarına ise ikamet etme hakkı veren belge olarak tanımlanabilir.

Turkuaz Kart Nedir? Turkuaz Kart Nasıl Alınır? Turkuaz Kart Başvuru Süreci

Turkuaz Kart Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik detayında merak edilen sorular arasında, Turkuaz Kart nasıl alınır? Turkuaz Kart ile Bankacılık işlemleri yapılabilir mi? Turkuaz Kart kimlik tespiti için kullanılabilir mi? Turkuaz Kart Başvuru nasıl yapılır? Turkuaz Kart sahibi olduğumda tüm aile bireylerim ikamet izni almış olur mu? gibi sorulara Turkuaz Kart uygulaması çerçevesinde sizler için cevap bulmaya çalışalım.

Çalışma Bakanlığı Turkuaz Kart beklentisi olanlar için yaptığı çalışmayı sonuçlandırdı. Turkuaz Kart Resmi Gazete ‘de yayınlandıktan sonra merak edilen sorular da cevaplarını bulmuş oldu. Turkuaz Kart nedir? sorusunu sizler için cevaplamıştık, tekrar üzerinden geçmek gerekir ise Yabancılar için Türkiye ‘de süresiz çalışma ve ikamet hakkı tanıyan, ek olarak yakınına da ikamet hakkı tanıyan bir belge olarak değerlendirilmektedir.

Turkuaz Kart Kimler Alabilir?

Turkuaz Kart Kanunu yönetmeliği 5. maddesi gereği Turkuaz Kart başvurusu yapabilecek kişiler ile ilgili detaylar belirtilmiş olup, Turkuaz Kart Başvurusu yapacak adaylarda aranan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Eğitimi, ücreti, mesleki yeterliliği ve bu alandaki deneyimi, bilim ve teknoloji konusundaki katkısı gibi özellikleri barındıran yüksek nitelikli çalışan olarak değerlendirilenler,
 • Yatırımları ve ihracat seviyesi, ekonomiye sağlayacağı istihdamın ne kadar olacağı, bilimsel ve teknolojiye bulunacağı katkısı gibi özellikleri barındıran yüksek nitelikli yatırımcılar,
 • Bilim ve teknoloji alanında gerçekleşebilecek gelişmelere katkısı olacak, bilim-sanayi-teknoloji sektörlerinde uluslararası değerde ülke menfaati doğrultusunda önemli çalışmalar ve araştırmalarda bulunan bilim insanları yada araştırmacılar,
 • Sanatsal, kültürel yada spor faaliyetlerinde uluslararası derecede başarılı olanlar,
 • Türkiye yada Türk kültürü konusunda uluslararası arenada ülkemizin bilinirliğinin arttırılması ve tanıtımına katkıda bulunan, milli menfaatlerimiz doğrultusunda uluslararası derecede faaliyetleri olanlar başlıkları altında sıralayabiliriz.

Turkuaz Kart Nasıl Alınır? Turkuaz Kart Başvurusu nasıl yapılır?

28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Genel Kanununun 11.ve 25. maddeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yürütülen yönetmelikte belirtilen detaylara göre Turkuaz Kart başvurusu nasıl yapılır? Turkuaz Kart başvurusu için yetkili kurumlar hangileri? belirtmeye çalışalım;

 • Turkuaz Kart Başvurusu yurt içinde yapılacak ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden
 • Turkuaz Kart Başvuru yurtdışında yabancı kişinin vatandaşı olduğu Ülkede yada yasal olarak ikamet ettiği Ülkede yapılacak ise Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarından başvuru yapılabilecek.
 • Yurtdışından yapılacak Turkuaz Kart başvuru işlemlerinde gerekli bilgi ve belgeler başvuru yapılan Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsoloslukları tarafından elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilecek.
 • Ülkemizde yasal olarak bulunan yabancılar, yurtiçinden yabancı kimlik numaraları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
 • Yurtiçi yada yurtdışından yabancı adına Turkuaz Kart Başvurusu yapılması durumunda, Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kurum veya kuruluşlar tarafından yapılabilecek.
 • Turkuaz Kart başvuru süreci, yabancı kişi ve yakınına (yabancı eşi ile kendisinin yada eşinin ergin olmayan  yada bağımlık çocuklar) ilişkin Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından gerekli bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemine giriş yapılması ile tamamlanmaktadır.
BUNUNLA İLGİLİ:  Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim kadrosu

Turkuaz Kart Başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Yabancının pasaportu yada pasaport yerine kullanılan belgenin sureti,
 • Olması durumunda Kamu Kurum ve kuruluşlarından alınacak uygunluk belgesi,

Yukarıda belirtmiş olduğumuz, Turkuaz Kart kimler alabilir? başlığı altındaki şartları sağlayanlar için talep edilecek bilgi ve belgeleri ise şu şekilde listeleyebiliriz;

 • Nitelikli iş gücü kapsamında Turkuaz Kart başvurusu yapacak olanlar için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama yada görevlendirme yazıları, mesleki tecrübeler, anadilin dışında bildiğiniz yabancı diller için uluslararası düzeyde geçerliliği olan belge vb,
 • Nitelikli yatırımcı kategorisinde Turkuaz Kart başvurusu yapacak olanlar için, yatırım büyüklükleri, istihdam düzeyleri, ihracat tutarları, mali durumları, gösteren bölge ve sektör ve işi gösteren belgeler,
 • Bilim insanları ve araştırmacılar için diplomaları ve akademik olarak kariyerlerini ve ünvanlarını gösteren belgeler, sahibi olduğunuz akademik çalışmalar lisans, ticari markalar, yada patent belgeleri vb 
 • Sanatsal, kültürel ve sportif alanda uluslararası düzeyde sağlanmış olan başarıları gösteren bilgi ve belgeler,
 • Türkiye ve Türk kültürüne katkı sağlayan yabancıların Turkuaz Kart başvurusu işlemlerinde, uluslararası düzeyde devam eden faaliyetler için belgeler, sanat eserleri ve sürdülebilirliği bulunan eserlerin devamlılığını gösteren ve tanıtım faaliyetlerine ait bilgi ve belgeler.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından her bir başvuru grubu için ek bilgi talep edilebilmekte olup, farklı bilgi ve belge talep edilmesi halinde yapılacak düzenlemeler, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne ait internet sayfasında yayınlanabilir. Ülkemizde yasal olarak bulunan kişiler için yurtiçinden yapılacak Turkuaz Kart başvurularında yabancıya ait geçerli ikamet iznine sahip olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Turkuaz Kart başvurusu nasıl değerlendirilir?

Turkuaz Kartı başvuru sürecinde, uluslararası iş gücü politikası kapsamında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından puanlama sistemi uygulanmaktadır. Puanlama sistemi dahilinde yeterli puanı alan yabancıların başvuruları olumlu olarak değerlendirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış olan uygunluk belgeleri bu kapsamda dikkate alınabilir. Lisans öğreniminin son yılında olan yada örgün olarak lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik çalışmaları ve üstün başarılı olanlar için okudukları kurum ve eğitimcilerinden görüş talep edilebilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Piyasa şartlarında Dek kredi kullanmak mantıklı mı?

Turkuaz Kart başvurusu neden (reddedilir) kabul edilmez?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen kıstasların sağlanmaması durumunda,
 • Uluslararası iş gücü politikalarına uygun görülmeyenler,
 • Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ederek başvuru yapılması durumunda,
 • Yabancı istihdam edilmesi konusuna ilişkin olarak gerekçesi yeterli olmaması durumunda,
 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşları için hasredilen meslekler için başvuru yapılması durumunda,
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu kapsamında ülkemize girişi yasak olan,vize verilmeyen, yada sınır dışı kararı olan bir yabancı olduğu İç İşleri bakanlığı tarafından bildirilen yabancıların başvuru yapması durumunda.
 • Kamu güvenliği ve kamu düzeni konusunda Ülkemizde çalışması uygun görülmeyen yabancıların başvuruda bulunması halinde.
 • Dış İşleri Bakanlığı tarafından uygun görülenler hariç, Türkiye cumhuriyeti tarafından tanınmayan Ülke vatandaşları tarafından başvuru yapılması durumunda,
 • Kanuni süre içinde başvuru yapılmayan, yada verilen sürede eksikliklerin tamamlanmaması durumunda Turkuaz Kart başvuruları kabul edilmez.

Turkuaz Kart verilen yabancı kaç yıl kontrol altında tutulur?

Turkuaz Kart yabancıya ilk 3 yıl geçiş süresi olmak şartıyla verilmekte olup bu sürede Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından bir uzman görevlendirilerek yabancının faaliyetleri ve taahhütleri değerlendirilir. Uzman 12 aylık dönemler halinde raporlar düzenleyerek Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne sunar. Rapor için belge talep edilmesi durumunda Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne 15 gün içinde ibrazı gerekir. Uzman raporu sonrasında yabancıdan eksikliklerin giderilmesi için 3 aylık süre tanınmakta olup, bu sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda geçis süresi sonlandırılarak Turkuaz Kart iptaline karar verilebilir.

Turkuaz Kart sahibi hangi haklara sahip olacak?

 • Turkuaz kart sahibi süresiz çalışma iznine sahip olur,
 • Türkiye’ de askerlik yapma zorunlulukları yoktur,
 • Seçme ve seçilme, kamu görevlerine atanma haklarından yararlanamaz,
 • Sosyal güvenliğe ilişkin haklar saklı olup, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir,
 • Yabancıların, seyahatleri, çalışmaları, yatırımları, mirasçılıkları, taşınır taşınmaz alımlarında Türk vatandaşlarının bağlı bulunduğu hükümlere göre hareket ederler,
 • Türk vatandaşı olma koşulu aranan durumlarda, Turkuaz kart sahipleri yararlanamazlar,
 • Milli güvenlik ve kamu tehdidi olmaması durumunda geçiş süresinin kaldırılması durumunda, Bakanlık tarafından verilmesi halinde Türk vatandaşı olabilir.

Turkuaz Kart sahibi yakının ikamet izni başvurusu nasıl yapar?

Turkuaz Kart sahibi yakını ikamet için başvuru yapacak ise, Turkuaz sahibinin Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvıuru ile aynı anda yapılması esastır. Turkuaz kart sahibi yakınının, Turkuaz kart başvurusu esnasında Ülkede olmaması durumunda yapılacak başvurunun Türkiye’ ye giriş yaptıktan sonra vize muafiyet dönemlerini aşmayacak şekilde en fazla 90 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurması gerekir. Turkuazkart sahibi yakınının yapaağı ikamet izni başvurusu esnasında, eş olarak evli olduğunu, çocuk bakımından velayet ilişkisini yada  bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belgeleri ibraz etmesi gerekir. Başvurunun onaylanması durumunda da Turkuaz kart sahibi yakını kartı verilir ve Turkuaz kart geçerlilik süresi boyunca ikamet izni olarak kullanılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Caner Erkin in yeni adresi İnter
turkuaz kart

Turkuaz Kart harç tutarı ne kadar? Turkuaz geçiş süresi ne zaman biter?

“02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca Turkuaz Kart sahibi yabancıdan çalışma izni ve ikamet izni harcı ve turkuaz kart sahibi yakınından ikamet izin harcı alınmaz. Yabancıya verilecek Turkuaz Kart ve yakınına verilecek olan Turkuaz Kart sahibi yakını kartı 21.02.1963 tarih ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca değerli kağıt bedeli olarak düzenlenir.” olarak Resmi Gazete ‘de belirtilmektedir.

Turkuaz Kart ilk 3 sene geçiş süresi olarak verilir. Bu süre içerisinde görevlendirilecek Uzman tarafından faaliyetler ve taahhütler izlenir. Görevli uzman tarafından 12 aylık dönemler halinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne raporlarını hazırlar. Yabancı talep edilen her türlü belge ve bilgiyi 15 gün içinde hazırlayarak Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına vermekle yükümlüdür. Uzman tarafından hazırlanan raporda belirtilen eksiklikler 3 ay içerisinde giderilmesi gerekmekte olup, düzeltilmemesi durumunda geçiş süresi iptal edilerek Turkuaz kart iptaline karar verilebilir.

Turkuaz Kart nasıl iptal olur?

Turkuaz Kart yabancının talebi dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iptal edilebilir. Turkuaz kartın iptali için yabancı kişinin belirli şartları sağlamadığı tespit edilirse iptali söz konusu olmaktadır. Bu şartları şı şekilde sıralayabiliriz;

* Turkuaz kart sahibinin geçerlilik tarihi itibariyle Ülkeye 6 ay içinde giriş yapmaması, yada mücbir sebepler dışında 2 yıldan uzun ve aralıksız olarak yurtdışında kalması halinde,

* İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlığı uygun görüşü olmasına rağmen, pasaportun yerine yada geçerli kimliğin geçerlilik süresinin uzatılmaması durumunda,

* Kanunda belirtilen hükümlerinde dışında kayıt dışı çalışılması durumunda,

* Yabancı kişinin en az 1 yıl kesintisiz olarak çalışmaması halinde,

* Turkuaz Kart sahibinin başvuru esnasından sahte ve yanıltıcı belgeler ile başvurduğunun tespit edilmesi halinde,

* Geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ibraz edilmemesi, yada izleme raporuna göre yabancının turkuaz kart sahibi kriterlerini kaybetmesi halinde,

* 6458 sayılı kanuna göre Ülkeye girişlerine izin verilmeyen, vize verilmeyen yada sınır dışı etme hükmü olan yabancılardan olduğunun İç İşleri Bakanlığı tarafından bildirilmesi halinde,

* Kamu düzenini, kamu güvenliğini yada kamu sağlığını tehdit ettiği ilgili kurumlar tarafından bildirim yapılması halinde Turkuaz Kart iptal edilir.

Suriyeli vatandaşlara geçici koruma kimlik belgesi müjdesi, yazımızı okumak için tıklayın.

Yeni kimlik alınana kadar geçici kimlik belgesi kullanılabilecek, yazımızı okumak için tıklayın

About Author

Finansçı

2 Comments

 • Maşallah herkese çalışma izni ve oturma izni veriyoruz turkuaz kart ile. Bizde yurtdışına gittiğimizde bu imkanları bize veriyorlardir umarım.

 • Turkuaz kart yabancıya iyi haklar tanıyor gibi gözüküyor. Süresiz çalışma izni yeter zaten. İşten ciksada bir yıl içinde farklı bir işe girerse çalışma izni devam ediyor.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir