7 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Üst Hakkı Nedir? Üst Hakkı İle İntifa Hakkı Arasındaki Fark Nedir?

Üst Hakkı Nedir? Üst Hakkı İle İntifa Hakkı Arasındaki Fark Nedir?

Tapu ve ipotek işlemleri denince aklımıza gelen Üst Hakkı Nedir? Üst Hakkı ile intifa hakkı arasındaki fark nedir? Üst Hakkı süresi ne kadar olmalıdır? Üst hakkı üzerinde kaç ipotek tesis edilebilir? Üst hakkı sözleşmesi fesih edilirse ipotek ne olur? Üst hakkı ile üst kullanım hakkı yada kiralama hakkı aynı anlama gelir mi? Aralarındaki fark nedir? gibi soruları sizler için cevaplamaya çalışacağız.

Üst Hakkı Nedir?

Öncelikle Üst Hakkı Nedir? Hukuk literatüründe ne anlama gelir? sorusunu cevaplayarak başlayalım. Taşınmaz sahibinin, üçüncü bir kişi lehine arazisinin altında yada üstünde yapı inşa etmek yada mevcut olan bir yapıyı muhafaza etmek veya korumak yetkisi vermek demektir. Üst hakkı üzerinde birden fazla ipotek tesis edilebilir mi? diye merak edenler olabilir, üst hakkı üzerinde birden fazla derecede ipotek tesisi yapılabilir.

Üst Hakkı İle İntifa Hakkı Arasındaki Fark Nedir?

İntifa hakkı, taşınmaz üzerinde bu hakka sahip olan kişiye taşınmazı kullanma, yararlanma yada semelerini kullanma hakkı verir. Tapuda şerh yapıldığı anda intifa hakkı başlar,  intifa hakkına sahip kişi taşınmaz mülkiyeti üzerinde herhangi bir tasarrufu olamaz. Üst hakkı ile intifa hakkı arasındaki fark ise üst hakkı olan kişi arsa üzerine yapı inşa edebilirken intifa hakkında taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufu olamaz.

Üst Hakkı İpoteği Tesis Edilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Üst hakkı üzerinde üst hakkı ipoteği tesis edilebilmesi için, üst hakkının bağımsız ve sürekli olacak şekilde olması gerekir. Üst hakkının sürekli ve bağımsız olabilmesi için ise en az 30 yıl süreli düzenlenmiş olması gerekir. Ek olarak bu şekilde gerçekleşecek olan üst hakkının, tapuda ayrı bir sahifeye taşınmaz statüsünde tescil edilmesi de zorunludur.

BUNUNLA İLGİLİ:  Türkiye 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine hangi torbadan katılacak

Bu şartların sağlanması halinde ise üst hakkı ipoteği tesis edilebilir. Üst hakkı 30 yıl süreli olarak tesis edilse de tapuda ayrı sahifeye tescil işlemi yapılmamış ise bu üst hakkı üzerinde, üst hakkı ipoteği tesis edilemeyecektir. Üst hakkı üzerinde üst hakkı ipoteği tesis edilmeden önce üst hakkı sözleşmesinin temin edilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir.

Üst Hakkı Süresi Kaç Yıl Olursa Üst Hakkı İpoteği Tesis Edilemez?

Biraz önce de belirttiğimiz gibi üst hakkı ipoteği kurulabilmesi için gerekli olan bağımsız ve sürekli olma şartı olan 30 yıl boyunca üst hakkının olması gerekir. Durum böyle olunca üst hakkı süresinin 10-20 yada 25 yıl gibi uzun süreler için üst hakkı olsa da bağımsız ve sürekli olma şartı olan 30 yıl üst hakkı mevcut değil ise üst hakkı ipoteği tesisi gerçekleştirilemez.

Üst Hakkı Yetkisi Alındığı Anda İpotek Tesisi Yapılması Zorunlu Mu?

Üst hakkı (Tmk) Türk Medeni kanun gereği, üçüncü bir kişiye tesis edilecek 30 yıl üst hakkı için tapuda ayrı bir sahife açılmış ve taşınmaz gibi tescil olduğunu var sayalım. 15 yıl sonra bu üst hakkı için üst hakkı ipoteği tesis edilmesi gerektiğini düşünelim. Üst hakkının bitmesine 15 yıl kalsa da kalan 15 yıl için üçüncü kişi tarafından üst hakkı ipoteği tesisi yapılmasına engel olmaz. Yapılacak işlem sonrası kalan 15 yıl için üst hakkı ipoteği tesis edilebilir.

Üst Hakkı, Kiralama Hakkı yada Üst Kullanım Hakkı Ne Anlama Gelir?

Üst hakkı ile ilgili olarak yaptığımız açıklamalarda hukuki bir kavram olduğunu belirttik. Fakat Üst kullanım hakkı yada Kiralama hakkı gibi kelimeler hukuki bir anlam taşımazlar. Kiralama sözleşmesi ile kiralanmış taşınmaz üzerine üst hakkı ipoteği tesisi yapılamaz. Üst hakkı ipoteği için sadece bağımsız ve sürekli olarak 30 yıl süreli olarak kurulan üst hakkı sözleşmesi için tapuda açılan sahifenin tescil edilmesi sonrası ipotek tesisi yapılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Vakıf Katılım Bankası iş başvurusu nasıl yapabilirim?

Üst Hakkı Bitmeden Üst Hakkı Sözleşmesi Feshedilirse İpotek Ne Olur?

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Üst hakkı medeni kanun gereği üst hakkı ipoteği olarak geçiyor sanırım. Üst hakkı sözleşmesi biraz esnek bir sözleşme olup tüketiciyi zorluyor. üst hakkı devredilebilir mi diye bayağı uğraşmıştım ama üst hakkı tmk mevzusuna takıldık

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir