11 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Yurtdışından Telefon getirenlere kötü haber! Cezalar arttırıldı!

Yurtdışından Telefon getirenlere kötü haber! Cezalar arttırıldı!

Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 18723479-153.16 sayılı yazıya istinaden açıklanan Yurt dışından telefon getirenler ile ilgili, tüketiciyi yakından ilgilendiren düzenleme 03.02.2017 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Peki yurt dışından getirilen telefon için tüketiciyi bu kadar ilgilendiren düzenlemenin detayları neler?

Yurt dışından Telefon getirenlere kötü haber! Cezalar arttırıldı!

Yurt dışından telefon getirenler için, Gümrük Kanunu ‘nda belirtilen yurt dışından Ülkeye sokulan iki veya daha fazla adette cep telefonunun cezalı vergi ödemesi sonrası yolcuya teslim edileceğine dair belirtilen 235.madde ile aynı türde cihazların Ülkeye alınmaması konusunda 2011 yılında çıkarılan yönetmelik arasındaki ikilemi ortadan kaldırdı diyebiliriz.

Yapılan son düzenleme sonrasında artık yurt dışından gelen yolcuların yurt dışında satın aldığı ve Ülkeye getirdiği henüz kaydı yapılmamış olan ikinci telefona ait IMEI Numarası, (BTK) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ na bildirilecek. Sonrasında telefon gümrükten geçecek ama Ülkede kullanımı yasaklanacak. Ek olarak bu işlemi yapan tüketici cezalı vergi uygulamasına tabi olacak.

Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bildirimde yurt dışı seyahati yapan yolcunun iki yılda 1 adet cep telefonunun kişisel eşya olarak dikkate alınarak gümrük vergisinden muaf tutularak vergilerini ödeyerek serbest olarak kullanabildikleri, belirlenen muafiyet limiti dışında beyan edilenin dışında olarak üzerinde, eşyalarının arasında yada bavul (valiz) içinde çıkan yada başkasına ait olmasına rağmen kendi eşyası gibi getirilen cep telefonlarına ait Gümrük Vergisi ‘nin iki kat fazla olarak tahsil edilerek eşya sahibine teslim edileceği belirtilmektedir.

Yurt dışından satın alınan ikinci yada daha fazla cep telefonunun Ülke sınırları içerisinde kullanımına getirilen yasak ile ilgili Gümrük Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18723479-153.16 numaralı bildirimin detayları ekte sunulmuştur. (DonanımHaber sitesinden alıntı yapılmıştır.)
 “Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.16

Konu   :Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.

03.02.2017 / 22386408

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli ve 16584209 sayılı yazısı.

BUNUNLA İLGİLİ:  İnternet Bankacılığı ile kaç adet fatura ödeyebilirim?

              b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 tarihli ve 19327426 sayılı yazısı

              c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 20870537 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle; ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince gümrük vergilerinin iki katı olarak tahsil edilip, yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın; 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde yer alan cep telefonlarının serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesinin mümkün bulunmadığı hükmü ile çeliştiğinden bahisle; uygulamanın 2011/39 sayılı Genelgeye göre mi; GK md. 235/3’e göre mi yapılmasına ilişkin tereddütler belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi “Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.”  hükmüne amirdir.

Diğer taraftan, 2011/39 sayılı Genelgenin “Sınırlamalar” başlıklı 1 inci maddesinde “Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmekle, cep telefonunun sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, bunun da iki takvim yılında bir adet ile sınırlı tutulduğu, bunun haricindeki hususların muafiyet olarak telakki edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Neden Bir Su Pınarı Kullanmalısınız?

Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu eki kapsamında yolcular iki takvim yılında bir adet olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Bu durumda, iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüğünüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.”

 

İmei Kayıt Ücreti- Yurt dışından gelen telefon kaydı nasıl yapılır? yazımızı okumak için tıklayın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik değişikliği ile amaçlanan yurt dışından kişilerin yanlarında getirdikleri telefonların satışının engellenmesi, bu tarz işler yapanlarında cezalandırılması olarak nitelendirilebilir. 18723479-153.16 numaralı yazıda şahsi telefonlarının yanında ek olarak ikinci telefonları gizli olarak yada kendi telefonu gibi Ülkeye sokmaya çalışması halinde vergi cezalarının 2 kat olacağı açıklanmıştır.
About Author

Finansçı

1 Comment

  • TELEFON VERGİSİ NE KADAR

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir