17 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

İmza Sirküleri – İmza Sirküsü Nedir? İmza Beyannamesi İle Farkları Neler?

İmza Sirküleri – İmza Sirküsü Nedir? İmza Beyannamesi İle Farkları Neler?

Ticari işletmeler tarafından daha çok kullanılsa da şahıs şirketleri ve bireysel tüketici tarafından da kullanılan İmza Sirküleri nedir? İmza Sirküsü nedir? İmza Beyannamesi nedir? Noterde düzenlenmemiş imza sirküleri ile Bankalarda işlem yapılabilir mi? İmza beyannamesi ile İmza Sirküleri arasındaki fark nedir? İmza Sirküsü geçerlilik süresi ne kadar? gibi bir çok soruya cevap vermeye çalışacağız.

İmza Sirküsü nedir? (İmza Sirküleri nedir?) 

İmza Sirküleri Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olan ve temsil ve ilzamın içeriğinin kurumlarda kullanılmak üzere Noterler tarafından hazırlanmış olan belgelerdir. İmza sirküsünde yetkiler ile beraber yetkililerin imzaları da tasdik edilmektedir. Ancak burada tasdik edilen durum sadece imza olmayıp aynı zamanda temsil ve ilzamında içeriğini oluşturmaktadır.

İmza Beyannamesi Nedir?

Kişilerin (Şahısların) imzalarının Noter tarafından tasdik edildiği belgedir. İmza beyannamesinde, imzası tasdik edilen kişinin hangi şirket yetkilisi olduğu belirtilmez. İmza beyannamelerinde sadece ve sadece imza örneği Noter tarafından tasdik edilmektedir. Şahıs şirket sahibi yada gerçek kişinin genellikle imzasını kullandığı kurumlarda imzasının doğruluğunu teyit etmekte kullanılır.

İmza Beyannamesi ile İmza sirküleri arasındaki fark nedir? İmza sirküleri içeriğinde yetkiler ile beraber yetkililerin imza örnekleri de tasdik edilir. Fakat imza beyannamesi içeriğinde sadece imza örneği Noter tarafından tasdik edilmekte olup şirket bilgisi ve şirket yetkileri belirtilmez. İşlem gerekliliğine göre İmza sirküsü yada imza beyannamesi olarak tercih edebilir siniz.

Noterde düzenlenmeyen İmza sirküleri ile Bankada işlem yapılır mı?

Noterler tarafından düzenlenmemiş olan İmza Sirküleri ile Bankalar nezdinde işlem yapılamaz. Bankacılık işlemi yapılacak ise mutlaka İmza Sirküsünün Noter tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Dayanak kısmı olmayan imza sirküsü ile işlem yapılır mı? Hayır işlem yapılamaz. Noterlik Kanunu Yönetmeliği 92. maddesinde belirtildiği üzere Dayanak kısmı imza sirkülerinin başlangıç yada sonunda gösterim yapılabilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  2015 yılında kaç çocuk doğdu?

İmza Sirkülerinde Münferit yada Müşterek yetki ne demektir?

İmza sirkülerinde münferit imza yetkisi nedir? İmza sirküsünde yetki verilen kişinin tek başına işlem yapmasına olanak sağlar. İmza sirküsünde müşterek imza yetkisi nedir? İmza sirküsünde yetki verilen kişilerin yetkileri dahilinde beraber (müşterek olarak) imza atarak yetkilendirme şeklidir. İmza sirkülerinde ve – veya bağlacı yetkiyi değiştirebilmekte olup açıklamaya çalışalım.

İmza sirküsünde Münferit ve Müşterek imza ile kullanılabileceği belirtilen durumlarda yetkilendirme nasıl olur? Bu yetkilendirme modelinde yapılması gereken Müşterek imza ile işlem yapılması şeklinde olacaktır (Bazı Bankalarda münferit olarak da kullanılabiliyor). İmza sirküsünde Münferit veya Müşterek imza ile kullanılabileceği belirtilen durumlarda ise Münferit imza ile işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İmza Sirkülerine Göre Yetkisi Biten Temsilci İşlem Yapabilir mi?

Yargıtay tarafından alınan kararlar neticesinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler seçilinceye kadar eskiden şirketi temsil ve ilzam edenlerin yetkileri devam eder. Fakat her işlemde Ticaret Sicil Memurluğu tarafından şirketin yeni temsilcisinin seçilip seçilmediği mutlaka kontrol edilir. Bankalar en kısa sürede yeni İmza sirkülerinin iletilmesini talep edeceklerdir. Tereddüt edilen durumlarda Türkiye Noterler Birliği sayfasından faydalanabilir siniz.

İmza Sirküsünde Son Yetkili Konusunda Tereddüt Olursa Nasıl İşlem Yapılır?

İmza sirküsünün son sirkü olup olmadığı konusunda yada imza sirkülerinde yetkili kişilerin kim olduğu konusunda yada yetkilerinin halen devam edip etmediği konusunda bir tereddüt oluşur ise Banka tarafından, Ticaret Sicil Memurluğundan yeni tarihli yetki belgesi talep edilecektir (Yetki belgesi şirket yetkililerinin ve bu yetki sürelerinin gösterildiği belgedir). Bu belge imza sirküleri yerine geçmemekte olup sadece şirket yetkililerini ve yetki süreleri gösterilir.

İmza Sirkülerinde Yetkiler Tek Tek Yazılmalı Mı?

Vekaletname işlem bazında yada tam yetkili olarak verilebilirken İmza sirküleri bu kadar ayrıntılı olarak düzenlenmez. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, ana sözleşmede yada imza sükülerinde sınırlama mevcut değil ise şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlemleri yapmaya yetkili olurlar. Örnek vermek gerekir ise; Sirkülerdeki A yetkilisi münferit imza ile yetkilidir ibaresi yazması durumunda temsil yetkisi şirket adına tüm işlemleri kapsadığından, imza sirkülerinde açık açık belirtilmese de Şirket adına Bankalarda hesap açabilir, kredi çekebilir, çek keşide edebilir yada çek karnesi talep edebilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Otomatik ödeme talimatlarına ve hesap işletim ücretine para ödememek için ne yapabilirim?

imza sirkuleri,imza sirkusu

Anonim Şirketlerin Yetkilisinin İmza Sirkülerinde Yetki Süresi Belirtilmezse Ne Kadar Geçerli Olur?

Anonim Şirketlerde imza sirkülerinde yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri net olmadığı için bazen süre belirtmeden imza sirküsünde yetki tanımı yapılabiliyor. Anonim Şirketlerde Yönetim kurulunun görev süresi maksimum 3 yıldır. İmza sirkülerinde görev sürelerinin zamanı (kaç yıl olduğu) belirtilmemiş ise bu imza sirküleri 3 yıl geçerlidir. Fakat imza sirküsünde 1 yada 2 yıl olarak özel yetkilendirme var ise bu süre sonunda imza yetkileri geçersiz olur.

Limited Ve Kollektif Şirket İmza Yetki Süresi Ne Kadar?

Kollektif şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki süresinde kural olan bir rakam yoktur. Şirket tarafından bir sınırlama getirilmedi ise süresiz olarak işleme alınır. Fakat kollektif şirket bir sınırlama getirir ise bu süre zarfında yetkili kılınır.

Limited şirketlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki süresinde kural olan bir rakam yoktur. Şirket tarafından bir süre sınırlaması getirilmedi ise süresiz olarak kabul edilir. Fakat Limited şirket tarafından bir sınırlama var ise bu süre zarfında yetkili kılınır.

İmza Sirküleri Soru Cevaplar:

  • Derneklerin imza sirküsünde yetkilinin görev süresi kaç yıl? Derneği temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin görev süresi açıkça belirtilmemiş ise 3 yıldır. İmza sirkülerinde tarih var ise sadece bu süre zarfında geçerlidir.
  • Apartman Yönetiminde yöneticinin görev süresi kaç yıl? Kat mülkiyeti kanununa tabi olan apartman yönetimlerinde yönetici görev süresi 1 yıl olup ona göre işlem yapılır. Banka bu durumda yeni yöneticiyi belirten güncel karar defterini talep eder.
  • Toplu Yapı (Site) yöneticisinin görev süresi ne kadar? Kat mülkiyeti kanununa tabi toplu yapılardaki yöneticinin görev süresi 2 yıl olup bu süreye göre işlem yapılır.
  • Vakıfların imza yetkilisi görev süresi ne kadar? Vakıfları temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin görev sürelerinde bir sınırlama yoktur. Vakıf senedinde süre yok ise süresiz olarak işlem yapılabilir.
  • Okul Müdürü imza yetki süresi ne kadardır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan okul müdürleri İmza yetkilisi olup görev süresi belirten şekilde atama yazısı ile göreve başlar. Atama yazısında süre yok ise yeni okul müdürü atanana kadar yetki süresi devam eder.
BUNUNLA İLGİLİ:  En Yüksek Faiz Veren Banka? Banka Faiz Oranları Karşılaştırma
About Author

Finansçı

2 Comments

  • İmza sirküleri sorgulama ne için yapılır ben anlayamıyorum. İmza sirküleri örnekleri kontrol edildiğinde bana ait imza sirküleri örneği için herhangi bir sorun yok. Boşu boşuna imza sirküsü çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir nasıl temin ederim ne kadar sürede başvurmalıyım gibi bir çok konuda araştırma yapmak zorunda bırakıyorlar insanı.

  • Banka imza sirküsü örneği gerekiyor dedi imza sirküsü çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir diye bir bakayım dedim imza sirküsü noter ücreti 2018 yılında bayağı artmış. İmza sirküsü geçerlilik süresi yeterince uzun değil piyasa kaşullarında. Banka imza sirküsü örneği geçerli değil dediler bizi noter kapılarına yolladılar ben bu düzeninn

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir