6 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Kefil olduğum krediden nasıl vaz geçebilirim?

Kefil olduğum krediden nasıl vaz geçebilirim?

Kanunun 599. madde ile kefaletten dönmek belli şartlara bağlanmıştır. Biliyorsunuz müşteriye kredi limiti tanımlanacak ise ipotek vs gibi teminata alınabilecek varlıklar mevcut ise öncelikle Bankalar bu tercihi kullanmakta olup teminat mevcut değil ise kefalet talebinde bulunurlar. Tabi sadece bu durumda değil ipoteğin yada rehnin yanında kefalet de talep edilir. Sizin varlıklarınız gelir durumunuz vs ilgili Banka tahsis kriterlerine göre bir limit belirlenerek tahsis edilir.

Müşteri Kredisi için Kefil olarak imza attıktan sonra vazgeçebilir miyim?

Kefil gelecekte doğacak bir borca kefil oldu ise, kefil olunan şahıs henüz Banka tarafında borçlanmadı ise kefil olunan kişinin mali durumu yapılan kefalet sözleşmesi sonrası büyük ölçüde problemli hale geldi ise kefil olacak kişi kefalet verdiği şahsın maddi durumunun kötü olduğunu anlar ise Bankaya bildirimde bulunarak borç doğmadığı sürece vermiş olduğu kefaletten vazgeçebilir. Fakat kefaletten vazgeçmek için talepte bulunana kadar şahıs Banka tarafında borçlandı ise kefaletin iptali gerçekleşmez.

Bunun yanında ilgili Kanunun 3.fıkrasında belirtildiği üzere kefil olan kişi, borç bakiyesine farklı kefillerin olduğunu bilerek kefil oluyor ise Banka tarafından diğer adı geçen kişinin kefaleti alınmamış yada alınan kefalet sonlandırılmış ise vermiş olduğunuz kefaletten kurtulabilirsiniz.
Bir örnek ile açıklamak gerekir ise, müşteriye tanımlanacak kredi limiti için oluşturulan kefalet sözleşmesinde A kişisi kefil olacaktır diye belirtildiği için B kişisi buna güvenerek kefaletini vermiş olabilir. Banka A kişisinin kefaletinden vazgeçer yada aldığı kefilliği iptal eder ise B kişisinden ve eşinden muvafakat alması gerekecektir. B kişisi bu duruma onay vermemesi durumunda kefaletinden vazgeçebilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Muaccel Ve Temerrüt Nedir?
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir