6 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Krediler

Krediye Kefil Olurken Banka Ne Talep Eder?

Krediye Kefil Olurken Banka Ne Talep Eder?

Yeni Türk Borçlar Kanununda 01.07.2012 itibariyle krediler tarafında yapılan önemli değişiklikler ile Kefalet Hükümlerinde büyük değişiklikler yapılmıştır. Mevcut Borçlar Kanunun da kefaletin geçerli olduğu durumlar yazılı olması ve kefalet tutarının belirtilmiş olması idi. Fakat 01.07.2012 tarihinde yapılan değişiklikler ile köklü değişiklikler yaşanmıştır.

Türk Borçlar Kanunun da yapılan değişikliklerde kefalet şartları nelerdir?

Kefalet sözleşmesi mevcut yapıda yazılı şekilde yapılmakta iken yeni kanunda adi yazılması şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bunun yanında noter tarafından düzenlenen kefalet sözleşmeleri de geçerli olacaktır.

Kefalet sözleşmesinde kefilin elle yazılması gerekenler neler?

– Kefilin sorumlu olacağı azami tutar,

– Kefalet tarihi,

– Müteselsil kefil olma beyanı

Kanun şekil şartları olarak tüzel kişi yada gerçek kişi olarak iki farklı konu belirtilmemiştir. O yüzden yukarıda belirttiğimiz detaylar Tüzel kişilerin kefaletinde de aynı şartlar istenmektedir. Fakat Tüzel kişilerde şirketin birden fazla yetkilisinin olması ve müşterek imza ile temsil edilmeleri durumunda tüm yetkililerin el yazısı ile ilgili detayları yazıp yazmaması gerekir mi yasada net olarak belirtilmemiş.Fakat bu detay net olmadığı için Bankalar tüm yetkililerden el yazıları ile sorumlu oldukları azami kefalet miktarlarını, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olduklarını beyan edecek şekilde yazarak imzalamaları gerekebilir. Kefalet üzerinde kefilin aleyhinde yapılacak değişikliklerinde şekil şartları devam edecektir.

Kefaletin Vekil Aracılığıyla Verilmesi durumunda ne yapılması gerekiyor?

Kişinin vekil aracılığı ile kefil olması durumunda yukarıda belirttiğimiz şekil şartlarına uygun olarak kendi el yazısı ile imzalanması gerekmektedir. Vekaletname işlem özelinde alınmakta olup kefalet edeceği tutarı aşan sözleşmelere kefil imzası alınmaz.

Kefil evli ise eşinden ayrıca kefalet için yazılı muvafakat alınması gerekmektedir. Eş muvafakati alınmadan kefalet işlemleri gerçekleştirilemez.

Okuma Yazma Bilmeyenlerin, Amaların, İmza Atamayanların Kefalet İmzaları Alınması durumunda neler gerekir?

Okuma yazma bilmeyen, ellerini kullanamayan, görme engelliler noterde resmi şekilde düzenlenecek vekaletname ile 3. kişileri vekil tayin edebilir. Vekil aracılığı veya noterde yapılacak resmi işlemler ile vekil olabilirler.

BUNUNLA İLGİLİ:  İhtiyaç kredisi veya konut kredisini erken kapatırsam ne kadar öderim?

Kefil olma şartları yukarıda yazdığımız maddeler ışığında Bankalar tarafından alınmakta olup, belirtilen şartların sağlanmaması durumunda kefaletiniz geçerli sayılmayabilir. Kefil olmadan önce ne kadar tutar için kefalet vereceğinizi detaylı kontrol etmeniz faydanıza olacaktır.

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Bu devirde kefil olmak cok akilli isi degil zaten arayanlarinda buldugu soylenemez

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir