17 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Muaccel Ve Temerrüt Nedir?

Muaccel Ve Temerrüt Nedir?

Bankacılık işlemleri çok olan ve sürekli kredi kullandırımı yapan müşteriler tarafından bilinmesi gerekenlerin başında gelen Muaccel Nedir? Temerrüt Nedir? İflas durumunda Bankadaki mevduata ne olur? Hesabınızda Haciz olması durumunda öncelik Bankaya mı ait? Kredinin muaccel hale gelmesi için kaç taksit ödenmemiş olmaması gerekir? gibi bir çok soruya cevap bulmaya çalışacağız.

Muaccel Nedir? Kredi Hangi Durumda Muaccel Hale Gelir?

Muaccel Nedir? Banka tarafından size sunulan kredinin istenebilir, talep edilebilir duruma gelmesidir. Bunun oluşması için gerekli olan ise Bankaya olan borcunuzun vadesinin geçmiş olması gerekmektedir. Borçlar Kanununa göre, vade belirtilmemiş ise borç bakiyesi hemen muaccel hale gelebilir. Bankacılık işlemleri için konuşmak gerekir ise mevcut kredinizin muaccel olması için vadesinin dolduğu halde ödenmemiş olması gerekir.

Vadesi geçmeyen kredi muaccel hale gelir mi? Hayır kredinizin vadesi henüz geçmemiş ise bu borcunuz muaccel hale gelmez. Ticari kredileri ele almak gerekir ise, bu kredinizin belirli bir vadesi varsa ve vade tarihi Banka ile imzalanan sözleşmelerde açık olarak belirtiliyor ise kredinin vade bitiş tarihinde borcun ödenmemesi durumunda Banka alacağı muaccel hale gelir. Kredi muaccel hale geldiğinde ise Bankalar alacaklarını talep edebilir ve bu alacağın tahsili için dava veya takibe aktarma hakkını kazanır.

Bankalar tarafından belirli bir vadeye bağlı ticari taksitli kredilerde, borcun muaccel olması için ekstra ihtarname keşide edilmesine gerek yoktur. Bu kredi Rotatif Kredi ise, yani vadesi olmayan bir kredi ise muaccel hale gelmesi için Banka tarafından hesabın kat edilmesi gerekir. Hesabın kat edilmesi için ise Banka tarafından size ihtarname gönderildi ve bu ihtarnamenin tebliğ edilmiş olması gerekir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Fenerbahçe çeyrek finale uzanamadı

Ticari Olmayan Kredi Ne zaman Muaccel hale gelir?

Tüketici kredileri yani (Ticari olmayan) gerçek kişilerin kredi kullandırımlarının muaccel hale gelmesi için ise Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun hükümleri gereği, art arda olmak üzere 2 adet kredi taksitinin ödenmemiş olması ve bir sonraki taksitin 30 gün içinde ödenmemesi durumunda muaccel olacağına dair tarafınıza ihtarname gönderilmiş olması gerekir. İhtarname tarafınıza iletildikten sonra 3. taksiti de ödememeniz durumunda krediniz muaccel hale gelir.

Temerrüt Nedir? Ne Zaman Temerrüt Faizi İşlemeye Başlar?

Temerrüt nedir? Borçlu tarafından muaccel hale gelen borç bakiyesinin ödenmemesidir. Borçlu olan kişinin temerrüde düşmesi için Borçlar Kanunu  117. maddesi gereği ” Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile temerrüde düşer” ibaresine göre kredi borçlusuna ihtarname gönderilmesi zorunludur. Fakat bu borcun ifa edileceği gün yani kredi vadesi açık seçik belirtilmiş ise bu vade dolduğu anda ödeme yapılmazsa borç temerrüde düşmüş olur.

Bu durumda ise Banka tarafınıza temerrüt faizi işletmeye hak kazanır. Kredi borçlusuna ihtarname gönderilmişse ve bu ihtarname de bir süre belirlenmiş ise (Genellikle 7 gün) bu süre sonunda mevcut kredi borcunuz temerrüde düşmüş olur. Ve bu temerrüde düşme tarihi itibari ile Bankalar sizden temerrüt faizi talep etmeye hak kazanırlar. Temerrüt faizini hesaplamak için Banka tarafından size belirtilen ödeme süresine göre hesaplama yapılması gerekir.

Muaccel nedir,temerrüt nedir
Muaccel Nedir?

İflas Durumunda Bankada Mevduat Varsa Ne Olur?

Bankada krediniz var ve iflas etmeniz durumunda, iflas öncesinde Bankaya aktarılan mevduatlarınız için takas mahsup edip edemeyeceği konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Borçlar Kanunu 142. maddesi gereği ” Borçlunun iflası halinde alacaklılar, muaccel olmasalar bile alacaklarını, müflise olan borçları ile takas edebilirler” olarak belirtilmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Evden Eve Nakliyat Fiyatları Ne Kadar?

Bu madde gereği benzer durumda İflas eden kurumun Banka nezdinde mevduat (alacakları) var ise bu bakiyeleri takas mahsup edebilir. Takas mahsup edebilmek için, kullandırılan kredinin ve müşteriye ait mevduatın İflas tarihinden önce banka nezdinde doğmuş olması gerekir. Bu durumlarda kredi borcunun muaccel hale gelmesi şart değildir.

Kredili müşterinin Banka üzerinde alacaklarının üzerinde haciz olması durumunda Bankaların bu alacaklar üzerinde öncelikli rehin hakkı bulunduğu için takasa engel teşkil etmez. Fakat iflas bildiren firmalar için en çok tereddüt edilen durumları ise aşağıdaki gibi soru cevap şeklinde cevaplamaya çalışalım.

  • İflas Eden Firma kredili müşteri ve Bankada bulunan mevduat hesabına iflas açıkladıktan sonra para yatırılması durumunda bu bedel iflas tarihinden önce kullandırımı yapılan kredi borcuna istinaden takas mahsubu yapılamayacaktır.
  • İflas Eden Firma için Bankalar iflas tarihinden sonra kredi kullanır ise ( Genelikle olmaz) iflas tarihinden önce Bankada Bankada bulunan mevduatı için kredi riskine takas mahsup işlemi yapılamaz.
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir