1 March 2024

Email

info@kucukpara.com

Konut Kredileri

Projeden konut aldım ama satışı iptal etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Projeden konut aldım ama satışı iptal etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Temel den konut aldım ama satışı iptal etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Temelden yani Ön ödemeli konut satışından ev aldığınızda,tarafınıza devredilmesi veya evin tarafıma teslimi süresinde sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez. Kat irtifakının tüketicinin adına olacak şekilde tapu siciline tescil ettirilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devredilmiş yada teslim yapılmış sayılır.

Ön ödemeli konut alımında maddi olumsuzluklar yada almış olduğunuz projede beğenmediğiniz durumlarda, hiç bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkınız yani satışı iptal etme hakkınız her zaman vardır. Sözleşmeden vaz geçilmesi durumunda Müteahhit; bu konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesinden ötürü çıkan vergi, harç gibi yasal yükümlülüklerden doğan masrafları sizden talep edebilir.

Fakat müteahhit projede hiç ilerlemiyor yada şartları yerine getirmedi ise siz haklı olduğunuz için alıcıdan her hangi bir tutar talep edemez. Tüketicinin vefatı yada kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması durumunda ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi halinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

Sözleşmeden cayılması halinde, alıcıya iade yapılması gereken meblağ ve alıcıyı (tüketiciyi) borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminizin müteahhite ulaştığı tarih itibariyle en geç 90 gün içinde tüketiciye iade edilir. Müteahhitin aldığı tutarı ve alıcıyı borç altında bırakan belgeleri iade ettiği tarihten itibareni Alıcı 10 gün içinde konutu veya eklerini iade etmek zorundadır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Konut kredisi kullandığımda bloke çek ile ödeme nasıl yapabilirim
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir