1 March 2024

Email

info@kucukpara.com

Sigorta

Sigorta Yapılması Artık Zorunlu Değil

Sigorta Yapılması Artık Zorunlu Değil

Tüketicinin onayı olmadan artık sigorta yapılması yasaklanıyor. Bankalar yapılan sigortalar için müşterilerden bilgilendirme formu almadan sigorta yapamayacaklar. Ansızın bir gün sms ile ferdi kaza sigortanız yapıldı diye bildirim almayacaksınız. Resmi gazetede yayınlanan duyurunun detayları ektedir.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.

Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yararlandığı,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,

durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.

Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Vefat eden yakınıma ait krediyi sigortadan nasıl kapatırım?

Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

#Sigorta yapılması artık zorunlu değil.

Soru Cevap

Google aramalarında merak edilen sorulara kısaca cevaplar vermeye çalışacağız;

  • Poliçe yürürlükte değil ne demek? Poliçenize ait vade dolmuş ve yenilenmemiş ise poliçe yürürlükte değil anlamını taşımaktadır.
  • Hayat sigortası zorunluluğu ne zaman kaldırıldı? Güncel yönetmelik değişikliği olarak 1 Nisan 2022 itibariyle hayat sigortası yaptırma şartı kaldırıldı.
  • Araç sigorta kağıdı kayboldu ne yapmalıyım? Sigortanızı yapan acentadan mail ortamında bir nüshasını talep edebilirsiniz.
  • Hayat sigortası yürürlükte değil ne demek? Poliçenize ait vade dolmuş ve yenilenmemiş ise poliçe yürürlükte değil anlamını taşımaktadır.
  • Konut kredisi sigorta iptali yaptırmalı mıyım? Yüksek meğlağlı ve uzun vadeli kredilerde hayat sigortası yapılması tüketici için yarar sağlayabilmektedir.
  • Trafik sigortası araçta bulundurma zorunluluğu var mı? En azından mail ortamında poliçe numarasına ulaşacağınız şekilde bulunması faydalı olacaktır.
  • Toki konut sigortası zorunlu mu? Konut sigortası tüketiciyi konutta oluşabilecek maddi hasarlara karşı korumaya almakta olup zorunlu değildir.
  • Hayat sigortası poliçesinden doğan teminat bedelinin alınması mümkünmü? Uzun süreli hayat sigortası ise vefat durumunda varisler tarafından tüm kredi bedeli sigortadan tahsil edilebilir. Azalan poliçe yapılmış olması durumunda kalan risk üzerinden teminat bedeli sigorta şirketinden talep edilebilmektedir.
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir