14 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Trafik Harçları 2018- Ehliyet Harçları 2018

Trafik Harçları 2018- Ehliyet Harçları 2018

Maliye Bakanlığınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

29.12.2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. Belirtilen tarifelerde tüm sınıflardaki ehliyet harçları, ehliyet ücretleri, uluslararası sürücü belgeleri, vize harçları, geçici trafik belgesi harcı gibi bir çok konuda bilgi alabilir siniz.

492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadar olan kısım tahsil edilmeyecek.

Sürücü Belgesi (Ehliyet) Harçları 2018

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda verilen Sürücü belgelerinde bir kez olmak üzere harç tahsil edilmektedir. Açıklanan Trafik Harçları 2018 rakamlarına göre A sınıfı, B sınıfı, F sınıfı, H sınıfı ve diğer sürücü belgeleri için ödenecek Ehliyet Harçları 2018 rakamları şu şekilde;

A sınıfı Sürücü belgesi harcı 2018 rakamı 164,40 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı 2018 rakamı 495,70 TL, F-H sınıfı Sürücü Belgesi harcı 2018 rakamı 164,40 TL, Uluslararası Sürücü belgesi harcı 2018 rakamı 330,30 TL, Diğer Ehliyet harçları 2018 rakamı ise 827,00 TL olarak 01.01.2018 tarihi itibariyle tahsil edilmeye başlanacak. Ehliyet için ödenecek bedel için Değerli Kağıt Bedelleri 2018 yazımızı inceleyebilir siniz.

BUNUNLA İLGİLİ:  2022 Değerli Kağıt Bedelleri Ne Kadar? Kimlik Kartı-Ehliyet Ücretleri
Trafik-Harclari-Ehliyet-Harclari
Trafik Harçları 2018

Trafik Harçları 2018-Ehliyet Harçları 2018

 • (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
 • a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 164,40 TL
 • b) B sınıfı sürücü belgesinden 495,70 TL
 • c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 164,40 TL
 • d) Uluslararası sürücü belgelerinden 330,30 TL
 • e) Diğer sürücü belgelerinden 827,00 TL
 • Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 • IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
 • VI- Ruhsat (İzin) harçları:
 • a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 458,70 TL
 • b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 920,30 TL
 • c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.844,40 TL
 • d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 920,30 TL
 • e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 4.614,00 TL
 • VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
 • a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
 • aa) A sınıfı trafik belgelerinden 2.690,20 TL
 • bb) Diğerlerinden 266,60 TL
 • b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 305,20 TL

Merakla beklenen Sürücü Belgesi için ödenecek harç tutarları açıklandı. Trafik Harçları 2018 rakamlarına göre B sınıfı ehliyet için ne kadar harç ödenecek?, Yeni ehliyet için ne kadar harç ödenecek? soruları da cevabını bulmuş oldu. 2018 yılında Trafik Harçları 2018 rakamlarına göre B sınıfı Ehliyet harcı 2018 için ödenecek tutar 495,70 TL olarak açıklandı. Resmi Gazete’ de yayınlanan Trafik Harçları 2018 tablosu ektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Lisanslı Yediemin Otopark Ücret Tarifesi 2017 Yılında Ne Kadar?
trafik harclari 2018, ehliyet harclari 2018, ehliyet ucreti 2018
Trafik Harçları 2018
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir