9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Limiti 2017 Yılında Ne Kadar Oldu?

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Limiti 2017 Yılında Ne Kadar Oldu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi gereği Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6.maddesinde yer alan Parasal Sınırların Arttırılması konusunda ilgili tebliği yayınladı. 

07.11.2013 tarihli Tüketicinin Korunması hakk. kanun ilgili maddesinde belirtilmekte olan parasal sınırlar, 29885 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmakta olan Vergi Usül Kanunun Genel tebliğinde belirtilen 2016 yılı yeniden değerleme olan %3,83 oranı ile artışını belirleyen bu tebliğ  sonrası Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Limiti 2017 Yılında Ne Kadar Oldu? bu rakamlardan bahsetmeye çalışalım.

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz edilir mi?

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuru sonrası çıkan karar gereği, taraflar 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin olduğu yerde bulunan Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabilmektedir. Mahkemeye yapılan başvuru sonrasında icra durmayacaktır fakat, talep etmeniz durumunda Hakim’ in tedbir yoluyla icrayı durdurma yetkisi vardır.

İtiraz edilen karar metni kanuna uygun olduğu halde, kanun uygulanırken hatalı davranılmış ise, itirazın kabulu yada kanuna uygun olmayan durum için tekrar yargılama gerektirmiyor ise Tüketici Mahkemeleri verilen karar üzerinde değişiklik yaparak yada düzeltme olarak onama kararı çıkabilmektedir. Tüketici Mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlar kesinleşmiş kararlar olup, Ulusal Yargı ağı bilişim sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuru sonrası çıkan kararın Tüketici Mahkemelerine iletilmesi sonrasında, alınan kararı Hakem Heyetlerine ulaştırılması sağlanıyor. Hakem heyeti aleyhine çıkmış olan karara yapılan itirazın edilmesi durumunda mahkeme tarafından tüketici için avukatlık asgari ücret tarifesi gereği nispi tarife ile vekalet ücreti ödenmesi konusunda hüküm çıkabiliyor.

BUNUNLA İLGİLİ:  Ramazan Bayramı Bankalar Açık mı?

Tüketici Hakem Heyetine en çok hangi başvurular yapılmaktadır?

Tüketici Hakem Heyeti’ ne yapılan başvurular ağırlıkla Bankalar tarafından tahsil edilen dosya masrafları, hesap işletim ücretleri, kredi kartı aidatları, ipotek ücreti gibi kalemler için iade talebinde bulunulmaktadır. Bunun yanı sıra sorun yaşadığınız Kurumlar ile ilgili oluşan zararlarınızın karşılanması adına da başvurular yapılmakta olup tüketici aleyhine kararlar çıkmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Limiti 2017 Yılında Ne Kadar Oldu?

Resmi Gazete’ de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 6.maddesi gereği yayınlanan bu tebliğde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapacak olanlar için İl ve İlçe Hakem Heyetlerine yapılacak parasal sınırlara ait düzenleme yapılarak Resmi Gazete ‘de yayınlandı. 2017 Yılı Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırlara ait rakamlar şu şekilde revize edilmiştir.

  • 2.400 TL altında yapılacak başvurular için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.
  • Büyükşehir olan İl ‘lerde yapılacak 2.400 TL ile 3.610 TL arasında yapılacak başvurular için İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.
  • Büyükşehir olmayan İl merkezlerinde yapılacak 3.610 TL altında yapılacak başvurular için İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir.
  • Büyükşehir olmayan İl ‘lere bağlı İlçelerde 2.400 TL ile 3.610 TL arasında yapılacak başvurular için İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlendirilmektedir.

Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bu tebliğ 01.01.2017 itibari ile yürürlüğe girmiş olup 2017 yılı parasal sınırlar kapsamında bu tutarlara göre başvurular yapılması gerekmektedir. Tüketici Hakem Heyeti sınırı 2017 rakamlarına göre başvuru nasıl yapabilirim?

Aşağıda belirtilen Tüketici Hakem Heyeti başvuru formu ile ilden başvuru yapılabilirken, e-devlet yada Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden mobil imza veya güvenli elektronik imza eklenerek başvurular yapılabilir. Tabi sonrasında sistem ile oluşturulan başvuru formları çıktı alınarak ıslak imza atıldıktan sonra elden yada posta ile Tüketici Hakem Heyetine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Tüketici Hakem Heyeti’ ne yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BUNUNLA İLGİLİ:  Enpara Kredi Kartı Kampanyası- Aidat Veren Karta Nasıl Sahip Olurum?

Tüketici Hakem Heyetleri tarafından Bilirkişi incelemesi nasıl yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine yapılan taleplerde uzmanlık ve özel teknik bilgiye ihtiyaç duyulması durumunda bilirkişi ataması gerçekleştirilir. Fakat hukuki süreç ile çözülmesi gereken durumlarda bilirkişi ataması yapılmamaktadır. Süreç için 1 adet bilir kişi görevlendirilirken gerek görülmesi durumunda 3 kişiye kadar arttırılabiliyor. Gerekli görülmesi halinde yeniden bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmektedir.

Bilirkişi tarafından hazırlanması gereken rapor Tüketici Hakem Heyeti tarafından görevlendirildikten 15 gün içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bilirkişi tarafından sürenin yeterli görülmemesi durumunda Hakem Heyeti tarafından 1 kereye mahsus olmak üzere 15 gün da uzatılabilir. Bu süre içinde bilirkişi tarafından raporun teslim edilmemesi halinde görevden alınarak yeni bir bilirkişi ataması gerçekleştirilir.

tuketici hakem heyeti basvuru formu
Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Formu
About Author

Finansçı

2 Comments

  • Tüketici hakem heyetine 2017 yılında başvuru yapacak insan kalmadı bence. Geçtiğimiz yıllarda okadar yogunduki herkes hakem heyetinden masraflarını iade almıştır:-)

  • Artık ıslak imzaya gerek kalmadı.Yeni sisteme geçildi.Sadece internet üzerinden başvuruyorsun o kadar.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir