11 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Sigorta

Dask Sigortası nedir? Kredi için zorunlu mu?

Dask Sigortası nedir? Kredi için zorunlu mu?

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask Sigortası) nedir? Bankacılık işlemlerinde ve Kredi için Dask zorunlu mu?

Dask Sigortası (Zorunlu Deprem Sigortası), Depremin (Deprem sonrasında oluşan yangın, infilak ve yer kayması dahil) sigorta yapılmış olan binaların ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararların, Sigorta poliçesinde belirlenen tutar kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (Dask) tarafından teminat altına alan sigorta türüdür. 17 Ağustos Depremi sonrası ortaya çıkan bu oluşum, kar amacı olmadan sigorta teknikleri ile yönetilen bir kurumdur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, süreci Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir. Dask açılımı nedir? Dask’ ın açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu ‘nun kısaltması şeklindedir.

Dask sigortası kredi için zorunlu mu?

Bankacılık işlemlerinde Konut Kredisi kullananlar için bir kaç sigorta işlemi yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) dır. Kredi işlemlerinde sigorta yapılması zorunluluğu yok fakat Resmi Gazete‘ de belirtildiği üzere konut kredilerinde zorunlu olarak Dask poliçesi yapılması gerekmektedir. Konut Finansmanı Sözleşmeler Yönetmeliği’ nde Zorunlu Deprem Sigortası ile haklar saklıdır olarak belirtilmektedir.

Malum ülkemiz deprem bölgesi olduğu için ve 1999 yılında yaşanan deprem sonrası zorunlu hale gelen Dask sigortası, konut kredilerinin tümünde zorunlu olarak yapılması gerekmektedir. Dask sigortası her bankadan yapılabilir mi? Evet, Dask poliçesi her Bankadan yapılabilmekte olup fiyat farkı oluşmayacaktır. Tereddüt edilmesi durumunda farklı acentalardan yada 125 nolu Alo Dask çağrı merkezinden tutar teyidi yapılabilir. Kredili konutun hasar görmesi durumunda Rehinli Alacaklı sıfatı ile Banka, Dask tarafından yapılan ödemeyi tahsil etmektedir.

Dask sigortası neden yapılmalı?

Zorunlu Deprem Sigortası, tüketici için bir teminat hemde Devlet için ileride hasar oluşması durumunda kaynak olarak kullanılacak bir varlık olarak nitelendirilebilir. Maalesef Türkiye ‘nin yüzde 96 ‘lık kısmı deprem hattında olduğundan dask sigortası çok daha önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki konutları, oluşabilecek bir depreme karşı güvene almak için yapılmaktadır. Halk arasında sigorta bilinirliğini arttırmak amaçlanmakta olup, tüketiciye sigorta yaptırma alışkanlığı kazandırmaktadır. Ülkede düzenli ve güvenli bir yapılaşma konusunda destek olmaktadır. İleride Ülkede gerçekleşebilecek bir deprem sonrasında Devletin maddi yükümlülüğünü azaltmak bu tarz bir durumda tüketicinin hasarlarının karşılanabilmesi için oluşturulan bir fon diyebiliriz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Özel Hastanede acil serviste kaç saat kalırsam yatış yaptırırlar?

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) hangi Binalar için yapılmalı?

Dask sigortası, Belediye sınırları içerisinde olan meskenler için düzenlenen bir sigorta yapısıdır. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununda bu detaylar belirtilmekte olup, hangi Binalar için zorunlu deprem sigortası yapılması gerektiğini belirtmeye çalışalım.

 • 634 sayılı Kat mülkiyeti kanununda belirtilen bağımsız alanlar,
 • Tapuda kayıtlı olan ve özel mülkiyet sahip olan taşınmazlarda mesken tanımlı inşa edilen bina.
 • Doğal afet sonrasında Devlet tekelinde yapılan yada kredi alınarak yapılan meskenler,
 • Bu binalar içerisinde bulunan ofis, ticarethane gibi iş yeri olarak kullanılmakta olan bağımsız alanlar,
 • Kat irtifakı olan binalarda,
 • Tapuda henüz ne olduğu netleşmeyen, kütük de arsa tapusu olarak geçen bina,
 • Tapu tahsisi olmayan kooperatiflere ait meskenler,

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) zorunlu olmayan Binalar nelerdir?

Zorunlu deprem sigortası bir çok meskende zorunlu olmasına rağmen, Dask sigortası yapılması gerekmeyen alanlarda var. Bunlardan bahsetmek gerekir ise, Kamu Kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu binalar, Köy yerleşimi olarak nitelendirilen alanlarda yapılan meskenler, Binadaki tüm alanların ticari yada sinai olarak kullanılması durumunda. Tapuda kaydı olmayan, kimsenin mülkiyetinde olmayan arsalarda yapılan binalar ve hakkında yıkım kararı alınan ve bitik kullanıma elverişli olmayan harabe yapılarda dask sigortası yani zorunlu deprem sigortası yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Dask sigortası için gerekli evraklar nelerdir?

Dask sigortası yaptırmak için sigortalı kişi ve tapu ile ilgili bilgiler talep edilmektedir. Sigorta yaptıran tarafından bilgilerin doğru olduğu varsayılarak, yanlış bilgi verilmesinden kaynaklanan maddi zararlar sigorta yaptıranın sorumluluğundadır. Zorunlu Deprem Sigortası kiracı adına yapılabilir mi? Hayır, Dask poliçesi kiracı adına yapılamaz. Kiracı işlem yapmak istemesi durumunda Sigorta yaptıran olarak mesken sahibi adına zorunlu deprem sigortası yaptırabilir. Olası hasar durumunda tazminat tapuda belirtilmiş olan hak sahibine ödeme yapılmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası için gerekli evrakları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Sigortalının Adı Soyadı,
 • Sigortalının Adresi,
 • Sigortalının Cep telefonu ve Telefonu,
 • Sigortalının T.C.Kimlik numarası ve Vergi Kimlik numarası (Ticari kişilikler için),
 • Binanın açık adresi,
 • Binanın Tapu bilgileri (Ada,pafta vs)
 • İnşaat yılı ve Yapı tarzı,
 • Binadaki kat sayısı,
 • Binanın hasar durumu,
 • Meskenin brüt yüz ölçümü,
 • Meskenin kullanım durumu,
BUNUNLA İLGİLİ:  Ticari Alacak Sigortası Nedir? Primi ve Azami Teminat Tutarları

Dask Sigortası teminatı nasıl hesaplanır?

Dask, teminat hesaplamalarında her yıl yapı malzemelerindeki artışı baz alarak belirlemiş olduğu azami tutar kadar teminat verir. Bu teminat tutarları ve dask fiyatları dask.gov.tr internet sitesinde tüketici ile paylaşılmaktadır. Teminat tutarı belirlenirken arsa bedeli hariç, sigorta edilen binanın sıfırdan inşa edildiğinde çıkacak bedele göre hesaplama yapılır. Bu teminatlar, poliçede belirtilen teminatı aşmamak kaydı ile meskenin yapı tarzı ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Eğer bu mesken için belirtilen değer Dask tarafından karşılanacak teminat bedelini aşması durumunda, bu aşan tutar kadar isteğe bağlı olmak kaydı ile konut sigortası tercih edilebilir.

Hasar olduğunda hangi belgeler ibraz edilmeli? Ödemeler ne kadar sürede yapılır?

Deprem yada deprem sonrasında gerçekleşen yangın, infilak yada yer kayması gibi poliçede belirtilen şartların oluşması sonrasında oluşabilecek maddi zararların dask poliçesinde belirlenen limit dahilinde tazmin edilebilmesi için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • 15 gün içerisinde Hasar bildirimi yapılmalı ( Poliçe no yada TC Kimlik numarası ile),
 • Mevcut son tapu bilgileri,
 • Hasarın oluştuğu açık adresi,
 • Sigortalıya ait telefon,
 • Bina için dask poliçesinin dışında farklı deprem sigortası var ise bildirilmeli,
 • Alo Dask 125 nolu çağrı merkezi aranarak bilgi verilir,

Bu bilgi ve belgeler ışığında Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ na yapılan bildirim sonrasında işlemlere başlanır. Tüm evraklar tamamlanarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na ibraz edildikten ve hasar kaydı işleme açıldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde tazminat ödemeleri gerçekleştirilir. Dask poliçesi ile bir kaç kez hasar teminatı alınır mı? Evet, aynı vade içinde yada bir sonraki vadede yapılan yeni Zorunlu Deprem Sigortasında onarımı gerçekleşen hasarın tekrar hasar görmesi durumunda eksper tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra ödeme yapılabilir. Fakat hasar ödemesi sonrası bina için pert kaydı verilmiş ise ikinci kez teminat tutarı ödenmez.

BUNUNLA İLGİLİ:  Ferdi Kaza Poliçesi teminat kapsamında olan veya kapsam dışında kalanlar
deprem sigortası nasıl yapılır
dask nedir – nerede yapılır?

Dask Sigortasından para alabilmek için konutun yıkılması mı gerekir?

Dask sigortası kapsamında poliçede belirtilen teminat tutarının alınabilmesi için binanın yıkılma zorunluluğu yoktur. Dask poliçesinin kapsam alanında tam hasar ile beraber kısmi hasar gerçekleşmesi durumunda da sigorta teminatı kapsamında ödenir. Konut da hasar olmadan apartmanın ortak alanlarında gerçekleşebilecek hasar durumlarında, teminat altına alınmış olan temeller, taşıyıcı sistem, bağımsız bölüm, tavan, çatı, baca gibi ortak kullanım alanlarında gerçekleşecek hasar durumlarında, sigortalı kişinin taşınmaz alanda bulunan hissesi ölçüsünde hasarın kendi payına düşen kısmının sigorta bedeli için, yüzde 2 muafiyet bedelini aşan kısım kadar ödeme yapılır. 

Zorunlu Deprem sigortası (Dask) iptal ettirme işlemi yapılabilir mi?

Makalemizin başında da belirttiğimiz gibi Dask Sigortası, zorunlu bir sigorta olduğundan yapılmaması gereken bir alanın sehven sigorta yapılması ve bu durumun belgelenmesi halinde poliçe başlangıcından bu yana tüm prim sigorta yaptırana iade yapılır. Bunun yanında Sigorta ettiren beyan yükümlülüğü ve iptaller maddesi özelinde  iptali gerçekleştirilebilir.

 

About Author

Finansçı

2 Comments

 • Dask yapıyoruz ama Allah korusun deprem olsa, dask teminatından hangi biri ödenecek bu kadar çürük yapı varken ülkede. Dask yapılmasını zorunlu kılmadan önce Ülkedeki tüm çürük binaların geri dönüşüme kazandırılması gerekir, yoksa geri dönüşüm rant dan başka bir şey sağlamayacak ülkemize.

 • Dask sigortasını kiracı yapar mı arkadaş. Ne biçim ev sahipleri var adam fatura senin işin deyip dask sigortasını kiracı yapmalı diyor anlayamıyorum böle saçma bir düzeni…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir