6 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Sigorta

Ticari Alacak Sigortası Nedir? Primi ve Azami Teminat Tutarları

Ticari Alacak Sigortası Nedir? Primi ve Azami Teminat Tutarları

22 Haziran 2018 tarihli 30456 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2018/11892 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası sunulmasını içeren Devlet Destekli sistemin işleyişine yönelik karar gereği, 24 Aralık 2018 tarihli ve 30635 sayılı yayın Ticari Alacak Sigortası Resmi Gazete‘de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tarife ve talimat tebliğiyle yayınlandı.

Bu uygulama Bankacılık alanında yeni bir teminat uygulamasını da devreye sokmuş oluyor. Kobi’ ler için büyük bir avantaj sağlayan süreç, Ülkemizde yaşanan ekonomik süreç içerisinde esnafa ileriyi görme fırsatı sağlayacak gibi gözüküyor. Tebliğ kapsamında Devlet destekli Ticari Alacak Sigortası Resmi Gazete ‘de yayınlandıktan sonra kobi alacak sigortası nedir? diye tüketici tarafından araştırmalar başladı. Bizde bu kapsamda Ticari Alacak Sigortası Nedir? Alacak Sigortası Limitleri ile ilgili bilgi vermeye çalışalım.

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Tebliğ kapsamında, Devlet tarafından belirlenen şartları sağlayan Kobi ‘ler yurt içerisinde sattıkları malın bedelini tahsil edilememe riskine karşılık, alacaklarını sigorta şirketlerine sigorta yaptıracaklardır. Kobi ‘ler tarafından 2.500 TL üzeri alacakların tahsil edilememesi durumunda oluşabilecek hasar Devlet Destekli Alacak Sigortası sistemi tarafından ödeme yapılacaktır. Bu üstlenilen risklerin, Ulusal ve Uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı ise Devlet tarafından karşılanacaktır.

Sigorta şirketleri tarafından yapılacak olan Ticari Alacak Sigortası tutarının, %25 ‘lik kısmı peşin olarak,kalan %75 ‘ lik kısmı içinde en fazla 3 taksit halinde kredi kartı ödemesi ile yada diğer düzenli ödeme yöntemleri ile yapılacak. Ticari alacak sigortası kapsamına sadece yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklar dahil olup yurt dışına gerçekleştirilen satışlar ticari alacak sigortası kapsamında değerlendirilmez.

BUNUNLA İLGİLİ:  Bankadaki Paramın Ne Kadarı Devlet Garantisinde?

Ticari Alacak Sigortası Kimler Yapabilir? Ticari Alacak Sigortası Şartları Neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası yapılabilmesi için belirli kriterler mevcuttur. Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayan firmalara ticari alacak sigortası yapılabilecek. Bu kapsam dışından kalan Kobi ‘ler Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından fayda sağlayamayacaklar.

  • Başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olmak,
  • Merkez Bankası tarafından belirlenen Risk Değerlendirme Kriterlerinin sağlanmış olması,
  • Yurt içi satışlar kapsamında oluşan bir Ticari Alacak olmalı.

Ticari Alacak Sigortası Teminat Olarak Kullanılır Mı?

Devreye alınan Ticari Alacak Sigortası ile, Bankalar lehine bu poliçelere dain-i mürtehin şerhi eklenebilecek. Kobi vasfını taşıyan işletmelerde bu poliçeleri finansman sağlamak amacıyla teminat göstererek kullanabilecekler. Bankalara dain-i mürtehin şerhi olan poliçelerde; sigorta poliçesinin fesih edilmesi, iptali, teminat içeriklerinin ve kredi limitlerinin değiştirilmesi durumunda Bankaların elektronik ortamda izlenmesine yönelik sistem kurulacaktır.

Alacak Sigortalarının Teminat olarak kullanılması için şu an şartlar sağlanmamış olup dain-i mürtehin şerhi olan poliçelerde kredi kuruluşu tarafından elektronik ortamda izlenmesine yönelik gerekli alt yapı çalışması SBM nezdinde kurulacaktır. İlgili sistemin kurulmasına yönelik tebliğ maddesi 1 Mart 2019 tarih itibari ile yürürlüğe girecek olarak belirtilmektedir. O yüzden bu süreçte Bankalar ilgili geliştirmeyi yapabilecek mi yoksa ek süre mi isteyecekler beraber göreceğiz.

Ticari Alacak Sigortasında Devletin Sorumluluğu Nedir?

Tebliğ kapsamında sigorta şirketlerinden sisteme dahil olmak isteyenler, 5684 sayılı Kanun 33/a maddesi kapsamında görev verilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (Merkez) ile protokol yaparak bu süreçte yerlerini alacaklar. Sigorta şirketleri tarafından tahsil edilken prim tutarları ve bunlara ait yatırım gelirleri ve sistemin yönetimi kapsamında yapılacak giderler Merkez tarafından takip edilerek muhasebeleştirilecektir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Vefat eden yakınıma ait krediyi sigortadan nasıl kapatırım?

Merkez, Ticari Alacak Sigortası sistemi kapsamında sigorta şirketleri tarafından iletilen primlerden gelen fonu yönetmek için Bakanlığında uygun görüşü ile belirlenecek bir kurumu görevlendirebilecek. Poliçeler için oluşacak tazmin tutarları Merkez tarafından gerçekleştirilecek. Alacak Sigortası poliçeleri, sigorta şirketi ve aracıların yetki verdiği kullanıcılar tarafından Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi (SBM) sunduğu sistem üzerinden yapılacak.

Ticari Alacak Sigortası Primi ve Azami Teminat Tutarları

Ticari Alacak Sigortası Prim oranı hesaplamasında, Alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin son mali yılda vadeli satışlarından elde ettikleri cirosu esas alınacaktır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınarak tebliğin 5. maddesinde belirtilen tablo kullanılarak hesaplanacaktır. Kredi limitlerinde ise tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere her bir alıcı için ayrı ayrı kredi limiti sağlanacaktır. Kobi Alacak sigortası limitleri, yine yayınlanan yönetmelik 7. maddesi gereği hesaplamada kullanılacaktır. Bu anlamda en çok tercih edilen Kamu Bankalarına ait Vakıfbank Ticari Alacak Sigortası, Alacak Sigortası Halkbank (Halksigorta), Ziraat Bankası Alacak Sigortası desek yanlış olmaz sanırım.

Ticari Alacak Sigortası Tazmini Hesaplaması

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelebilecek zararlarda, zararın 2.500 TL ‘nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL üzerinde olması durumunda %70 ile %90 arasında teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir olarak belirtilmektedir. Ticari Alacak Sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanacak olan teminat oranları ise poliçede belirtilir. Teminat oranları ise ilgili alıcının skoruna göre %70 ile %90 oranında belirlenmektedir.

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Ticari alacak sigortası nedir ilkndefa duydum cidden…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir