9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

Değerli Kağıt Bedeli 2019 Artışları Açıklandı

Değerli Kağıt Bedeli 2019 Artışları Açıklandı

Hayatımızın her döneminde değişim sebebi ile yada kayıp sonrası bir çok resmi evrağı yenilemek durumunda kalmışızdır. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve Sürücü Belgesi ‘nin yenilenmesi ve chip ‘li olması değerli kağıt bedeli olarak ödenen tutarlarında o ölçüde artmasına sebep oldu diyebiliriz. Pasaport defter bedelleri ve pasaport harçları, aile cüzdanları, mavi kart, ikamet izni derken bu kalemler fazlasıyla arttı diyebiliriz.

Bu tutarların değişimini 2018 yılı yeniden değerleme oranı, 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %23,73 oranında arttığını da düşünürsek Değerli Kağıt Bedeli 2019 artışlarını da yorumlamak daha kolay olacaktır. Pasaport defter bedeli, ehliyet harç bedeli, ikamet izni harç bedeli, aile cüzdanı ücreti, kimlik kartı bedeli 2019, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, mavi kart bedeli gibi değerli kağıt bedeli 2019 rakamlarını belirtmeye çalışalım.

Değerli Kağıt Bedeli 2019 Artışı Sonrası Harç Tutarları

Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 60 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ‘na bağlı tabloda yazılı kağıt be belgelerin 01.01.2019 tarihi itibari ile aşağıda belirteceğimiz tutarlar olarak güncellenecektir. 31 Aralık 2018 tarih 30642 Resmi Gazete detayına göre 2019 Değerli Kağıt Bedelleri ekteki gibidir.

  • Noter Kağıdı : 13,50 TL
  • Beyanname   : 13,50 TL
  • Protesto Vekaletname, re’sen senet : 27,00 TL
  • Motorlu Araç Tescil Belgesi               : 148,50 TL
  • İş Makinesi Tescil Belgesi                  : 124,00 TL
  • Banka Çekleri(Her bir çek yaprağı) : 8,00 TL
  • Yabancı Çalışma İzni Belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27 md)   :89,00 TL
  • Çalışma İzni Muafiyet Belgesi (Ek: 28/7/2016-6735 md)       :89,00 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  2017 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek? Emlak Vergisi Hesaplama

Bunların dışında hayatımızda daha çok yer alan Kimlik Kartı bedeli 2019 rakamı, Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli, Pasaport defter bedeli, İkamet izni harç bedeli, Aile cüzdanı ücreti, Mavi Kart bedeli, ehliyet harç bedeli 2019 rakamlarını daha detaylı bir şekilde iletmeye çalışalım.

Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli- Ehliyet Harç Bedeli 2019

01.01.2019 itibariyle ehliyet alacak olan vatandaşlarımız için öncelikle Sürücü çalışma belgesi (karnesi) ücretinin 166,00 TL olduğunu belirtelim. Sürücü belgesi yani ehliyet harç bedeli 2019 rakamı da aynı şekilde 166,00 TL olarak açıklandı. 2020 yılına kadar yenilenmesi gereken ehliyetler için ödenecek olan sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 166,00 TL olarak açıklandı.

Kimlik Kartı Bedeli 2019- TC Kimlik Kartı Harç Tutarı 2019

01.01.2019 itibari ile Kimlik Kartı alacak olan yani yeni doğan bebekler için kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile düzenlenen TC Kimlik Kartı Bedeli 22,50 TL olarak açıklandı. Değiştirme nedeni ile alınacak TC Kimlik Kartı bedeli de aynı şekilde 22,50 TL olacak. Bunun dışında kayıp nedeniyle düzenlenen TC Kimlik Kartı Bedeli ise 45,00 TL olarak tahsil edilecek.

Pasaport Defter Bedeli- Pasaport Değerli Kağıt Bedeli 2019

Her yıl keşke bu sene yenileme yapsaydım diye hayıflandığımız Pasaport Defter Bedeli içinde artış gerçekleştirildi. Pasaport değerli kağıt bedeli 2019 tutarı ise 133,50 TL olarak açıklandı. Tabi sadece pasaport defter bedeli ile yapacağınız ödemeler bitmeyecek. Muhtemelen sonrasında da pasaport harcı olarak acaba kaç yıllık harç ödemeliyim diye düşüneceğimiz kesin.

Aile Cüzdanı Ücreti 2019- Mavi Kart Bedeli 2019

01.01.2019 tarihi itibari ile yeni evlenecek olan kişiler içinde ödenecek 2019 Aile cüzdanı ücreti 121,00 TL olarak açıklandı. Bunun dışında 2019 Mavi Kart Bedeli olarak 12,50 TL olarak açıklandı.

BUNUNLA İLGİLİ:  Ehliyet Harçları 2022-Trafik Harçları 2022

Nüfus Cüzdanı Yenileme Bedeli 2019

14.01.2016 tarihli ve 6661 saylı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 4. maddesi ile 210 sayılı kanuna eklenen geçici 3. madde kapsamında Nüfus Cüzdanı yenileme bedeli 13,00 TL olarak açıklandı. Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile 2. fıkrada yer alan ‘ Nüfus Cüzdanları’ , Muhasebe departmanları, yetkili personeller, noterler ve noterlik görevini ifa eden memurlar ile Bankalar tarafından yeni bedeller tahsil edilecektir.

About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir