12 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Vergi

2017 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek? Emlak Vergisi Hesaplama

2017 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek? Emlak Vergisi Hesaplama

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında 11.11.2016 tarih 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak açıklanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle %3,83 olarak belirlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında 2017 yılında mükellef olan vatandaşların mesken,arsa,arazi gibi emlakların, 2017 emlak vergisi değerlerinin hesaplamasında kullanılmak üzere asgari ölçüyle arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarının tespit edilmesi konusunda açıklayıcı olmaktadır.

Geçmişten günümüze devam eden 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usül Kanunu mükerrer 49.maddesi B fıkrası gereği, değerleme komisyonları tarafından 4 yılda bir olarak arazi ve arsalara ait asgari ölçüde metrekare birim fiyatlarını takdir edecekleri belirtilmektedir. Son olarak 2013 yılında bu değerlendirmeler yapılmıştır.

Emlak vergisi kanunun 9.maddesi 1.fıkrası b bendi gereği Binalar için, 19.madde 1.fıkra b bendi gereği ise arsa (arazi) vergisi mükellefiyeti, 4 yılda bir gerçekleştirilen takdir işlemlerinin yapıldığı tarihi izleyen bütçe yılı itibariyle başlayacağı belirtilmektedir. Bu bilgi ışığında asgari ölçüde arazi ve arsa metrekare birim fiyatlarının değer takdiri 2013 yılında gerçekleştirildiğinden, bu hükümler gereği mesken, arsa-arazi vergisi mükellefiyetleri 2014 yılı itibariyle başlamıştır.

1319 sayılı Kanun 29.maddesi 2.fıkrası gereği, vergi değeri, mükellefiyetin başlama yılını izleyen yıl itibariyle her yıl, bir önceki seneye ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunun hükümlerinde aynı yıl için tespiti gerçekleşen yeniden değerleme oranının yarısı olacak şekilde arttırılacak bulunacağı, 3.fıkrası 33.madde de belirtilen vergi değerini tadil eden hallerde (8 nolu fıkra dışında) mükellefiyet tesisi gerektiren durumlarda,

Vergi Usul Kanunu mükerrer 49.maddesi b fıkrası gereği takdir komisyonları tarafından belirlenen arazi ve arsa metrekare birim fiyatlarının, takdir işlemi yapıldıktan sonraki 2.yılın başından başlayarak her yıl, bir önceki sene birim fiyatının Vergi Usul Kanunu hükümlerince aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı olacak şekilde arttırılması şeklinde olacağı hükümlerde belirtilmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Trafik Harçları 2018- Ehliyet Harçları 2018

Bakanlar Kurulu kararı 4.maddesi gereği, Emlak Vergisi mükelleflerinin 2017 yılı için arsa,arazi,bina vergi değerleriyle bu yıla ait asgari ölçüde arazi ve arsa metrekare birim fiyatlarının hesaplamasında uygulanması gereken 2016 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı olarak belirtilen %3,83 oran kullanılacaktır. 2016 yılı öncesinde emlak vergisi mükellefi olmuş birinin 2017 emlak vergisi tarh ve tahakkuk işleminde uygulanacak vergi matrahının hesaplaması ile, 2016 yılı içinde malik olunması hallerinde mükellefiyetin başlangıç yılı olarak belirtilen 2017 vergi değerinin hesaplaması ilgili tebliğ de belirtilen detaylar uhdesinde yapılmaktadır.

2017 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek?Emlak Vergisi Hesaplama

İlk taksit ödeme tarihi 01.03.2017 tarihi itibariyle başlayarak, 31.05.2017 tarihine kadar ödenebilirken, İkinci taksit 01.09.2017 tarihi itibariyle başlayarak 30.11.2017 tarihine kadar ödenebilmektedir.

Örnek Konut 2017 Emlak Vergisi Hesaplama

2016 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2017 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesaplamasını bir örnek ile açıklamak gerekir ise, İstanbul ili Kadıköy belediyesi sınırları içerisinde 2010 yılında satın alınan bir konut için hesaplama yapalım. 2016 yılı için emlak vergi değer 300 bin TL olan konutun 2017 yılı emlak vergisi değeri aşağıdaki şekilde hesaplama yapılmaktadır.

 • Konutun 2016 emlak vergi değeri- 300.000,00 TL
 • 2016 yılı yeniden değerleme oranı- %3,83 
 • Konutun 2017 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)]  – 311.490,00 TL
 • Bin Liraya kadar olan kesirler dikkate alınmadığından dikkate alınacak emlak vergi değeri- 311.000,00 TL 
 • Büyükşehir içerisinde yer alan konut için binde 2 üzerinden hesaplanan emlak vergisi- 622,00 TL

Örnek Arsa 2017 Emlak Vergisi Hesaplama

Antalya ili Alanya ilçesi sınırları içerisinde 2016 yılı içinde satın alınan 400 m2 bir arsa için, belediyeye emlak vergi bildirimi yapıldığını varsayalım. Arsanın yer aldığı cadde için takdir komisyonu tarafından 2014 yılından itibaren uygulanacak takdir edilen asgari ölçüde arsa m2 birim fiyatının da 200,00 TL olduğunu varsayarak 2017 emlak vergisini hesaplamaya çalışalım.

 • (1) 2014 yılından itibaren uygulanacak takdir komisyonu tarafından 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa m2 birim fiyatı- 200,00 TL
 • (2) 2015 yılına ait asgari ölçüde arazi ve arsa m2 birim fiyatı değerlerinin hesaplamasında uygulanacak artış oranı (%10,11/2)- %5,055
 • (3) 2015 yılı emlak vergisi değerine esas asgari ölçüde arsa m2 birim fiyatı [1+(1×2)]- 210,00 TL
 • (4) 2016 yılına ait asgari ölçüde arazi ve arsa m2 birim değerleri hesaplamasında uygulanacak olan artış oranı (%5,58/2)- %2,79 
 • (5) 2016 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa m2 birim fiyatı [3+(3×4)]- 215,86 TL
 • (6) 2017 yılına ait asgari ölçüde arazi ve arsa m2 birim değerleri uygulanacak artış oranı- %3,83 
 • (7) 2017 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa m2 birim fiyatı [5+(5×6)]- 224,13 TL
 • (8) Arsanın yüzölçümü- 400 m2
 • (9) Arsanın 2017 yılı vergi değeri (7×8)- 89.652,00 TL
 • (10) Bin Liraya kadar olan kesirler dikkate alınmadığından dikkate alınacak emlak vergi değeri – 89.000,00 TL
 • (11) Büyükşehir içerisinde yer alan arsa için binde 6 üzerinden hesaplanan emlak vergisi- 534,00 TL
BUNUNLA İLGİLİ:  Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sınırı 2020

2017 Emlak Vergisi Oranları

Emlak Türü Büyükşehir Dışında Olan Büyükşehir İçinde Olan
Konut Binde 1 Binde 2
Bina Binde 2 Binde 4
Arazi Binde 1 Binde 2
Arsa Binde 3 Binde 6

Emlak Vergisi Muafiyeti Var mı?

Bakanlar Kurulu tarafından 2006 yılında Vergi Muafiyeti kapsamında alınan karar gereği; “Hiç bir şekilde geliri olmadığını belgeleyebilene, emekliye, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt olarak 200 m2 aşmayan tek konut için emlak vergisi oranının 2007 ve sonrasında takip eden yıllar için sıfırlanarak emlak vergisinden muaf tutulması konusunda Emlak Vergisi Kanunu 8.maddesi gereği 20.12.2006 tarihinde karara bağlanmıştır. Geliri olmayanlar için istisna, 18 yaşına gelmemiş ve vasisi olanlar emlak vergisinden muaf olmazlar.

Arsa Emlak Vergisi Neden Yüksek Ödeniyor?

Araziyi tanımlamak gerekir ise imar uygulamasına tabi olmayan toprak parçası olarak belirtebiliriz. Arsayı tanımlamak gerekir ise, belediye tarafından imar uygulamasına tabi toprak parçası olarak belirtiliyor. Arsanın emlak vergisinin yüksek olmasının sebebi ise, arsaların en kısa sürede yatırıma dönüşmesini hızlandırmak adına emlak vergisi oranların da en yüksek oran hesaplanmaktadır.

2017 emlak vergisi,emlak vergisi 2017 oranlari,buyuksehir statusundeki iller,emlak vergisi muaf

Köyde Alınan Arazi Emlak Vergisinden Muaf Olur mu?

Emlak vergisi için uygulanan istisna ve muafiyetler mevcut olup, bunlardan en çok merak edilen köyde alınan tarım arazilerine emlak vergisi ödenip ödenmeyeceği ile ilgili diyebiliriz. Emlak Vergisi Kanunu gereği, ” Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava deposu, kaplıcalar, içmeler ile beraber köylü tarafından müşterek olarak kullanılan çamaşırhanaler, hamamlar, değirmenler ve köy odaları emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.

Büyükşehir Statüsündeki İller Hangileri?

Adana Gaziantep Mardin
Ankara Hatay Mersin
Antalya İstanbul Muğla
Aydın İzmir Ordu
Balıkesi K.Maraş Sakarya
Bursa Kayseri Samsun
Denizli Kocaeli Şanlıurfa
Diyarbakır Konya Tekirdağ
Erzurum Malatya Trabzon
Eskişehir Manisa Van
BUNUNLA İLGİLİ:  İcra Harçları 2022 - İflas Harçları 2022 Ne Kadar?

2017 Emlak Vergisi yazımızda gib.gov.tr sitesinden faydalanılarak bilgilendirme yapılmıştır. 

 

About Author

Finansçı

2 Comments

 • Bu vergiler ile başımız dertte arkadaş her sene kaç kalem vergi ödüyoruz. Şimdi birde emlak vergisi çıktı başımıza.

 • Neyse emlak vergisi son ödeme tarihi için daha zaman varmış. Ama bu vergileri tek kalemde alıp 12 ay taksitlendirme yapsalar çok daha iyi olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir