9 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Banka Kartları

Vefat Halinde Banka Hesapları/ Kiralık Kasa/ Çek ve Kredi Süreçleri

Vefat Halinde Banka Hesapları/ Kiralık Kasa/ Çek ve Kredi Süreçleri

Vefat halinde Banka hesapları ne olur? Kiralık kasa sahibinin ölümü sonrası kasa nasıl açılır? Vefat eden kişinin kredisi yapılandırılabilir mi? Yabancı mahkemeden alınan mirasçılık belgesi ile işlem yapılır mı? Vefat edene ait vekaletname ile işlem yapılır mı? Vefat sonrası hesaptan para çekilir mi? Vefat eden kişinin keşide ettiği çek işleme alınır mı? Mirasçılardan biri reddi miras yaparsa nasıl işlem yapılmalı? gibi vefat sonrası merak edilen bir çok soruya yanıt vermeye çalışacağız.

Ölen kişinin Bankadaki parası yani vefat edenin Banka hesaplarındaki para nasıl alınır? konusunda ekteki makalemiz faydalı olacaktır. Ama yine de tekrar üzerinden bir kaç soru ile geçmeye çalışalım. Mirasçılık belgesi nereden alınır? Sulh Hukuk mahkemesi yada Noter tarafından düzenlenen mirasçılık belgesi ile işlem yapılabilir. Acil aksiyon alacak olanlar tarafından Noter tarafından alınacak mirasçılık belgesi daha çok tercih edilmektedir.

Vefat Eden Kişinin Parası Mirasçılara Ayrı Ayrı Ödenir mi?

Medeni Kanunun, mirasa ilişkin hükümleri gereği, yasal mirasçı olanların murise ait mallar üzerinde iştirak halinde mülkiyet esasına göre pay sahibi oldukları belirtilir. İştirak halindeki pay sahipliğinde mirasçıların payları ayrı ayrı belirlenmez ve kül olarak kabul edilir. Bir çok Banka ayrı ödeme konusunda onay vermez iken bazı Bankalar bu anlamda esnek davranabiliyorlar. O yüzden işlem yapmadan önce Bankaya bu konuda biraz ısrarcı davranarak esneklik payı olup olmadığını öğrenebilir siniz.

Mirasçılara ayrı ayrı ödemenin yolları, aralarında yapılacak noter onaylı taksim sözleşmesi yada iştirak halinde mülkiyetin, müşterek mülkiyete dönüştürülmesine dair mahkeme kararını Bankaya sunmak olacaktır. Mirasçılardan bir tanesinin sorun çıkarması durumunda ise ortaklığın giderilmesi davası açılarak bu süreçte sorun oluşturan mirasçı engelini aşabilir siniz.

BUNUNLA İLGİLİ:  Mart 2016 kira zam oranı açıklandı ne kadar zam yapmam gerekiyor?

Kiralık Kasa Sahibinin Ölümü Sonrası Kasa Nasıl Açılır?

Banka kiralık kasa sahibinin vefat halinde kiralık kasa prosedürü gereği varislere kiralık kasanın sadece Vergi Dairesi müdürlüğü memurları nezdinde yada Sulh Hukuk mahkemesince verilecek karar sonrasında açılabilir. Vefat eden kişinin mirasçıları tarafından veraset ilamı ile Bankaya bildirim yapılması durumunda Banka tarafından Vergi Dairesine vefat sonrası kiralık kasa içindekilerinin tespiti için memur talep eden bir yazı yazılır.

Bu dönemde kiralık kasaya haciz gelirmi? diye tereddüt edebilir siniz. Bu dönemde vefat eden kişinin hesapları blokeli olduğu için aksiyon alınmayacaktır. Vergi Dairesi müdürlüğü tarafından gelen memurlar kiralık kasayı açarak içeriğini tutanak ile tespit ederler. Vefat dışında Müşterek kiralık kasa yada boşanma da kiralık kasa süreçlerine ait kiralık kasa davalarında da bu süreç kullanılmaktadır.

Banka tarafından Vergi Dairesine, kiralık kasa içerisinden çıkanların bildirilmesi ve bu çıkan ürünlerin veraset ve intikal vergisinin ödenmesi konusunda bildirim yapılmalıdır. Daha sonra Vergi Dairesinden kiralık kasa içerisinde bulunanlar için verginin ödeme yapıldığı, mirasçılara ödeme yapılması konusunda sorun olmadığının bildirimi ve mirasçı yada vekillerin aynı anda şubede bulunması yada tutanak düzenlenerek imzalarının alınması sonrası veraset ibrazı ile ürünler teslim edilir.

Orta Kiralık Kasa sahibinden birinin vefatı sonrası nasıl aksiyon alınması gerekir. Bu durumda kiralık kasanın müşterek mi yada münferit olarak açılıp açılmadığına bakılması gerekir. Hesap  açılışında bir oranlama girilmemiş ise yarı yarıya olarak kabul edilir. Bu süreçte banka batarsa kiralık kasa ne olur yada kiralık kasaya haciz gelirmi gibi soruları sıkça duyabiliriz. 

Vefat Eden Kişinin Kredi Borcu Varsa Ne Yapılmalı?

Vefat eden kişinin kredi borcu mevcut ise öncelikle sigortası olup olmadığı kontrol edilir. Zira vefat eden kişinin borcuna da alacağından da zincirleme sorumlu olmaktadırlar. Kredi teminatı olarak menkul, gayrimenkul olması durumunda borçların reddi miras yapılması durumunda icra takibi yapılarak alacağın tahsil edilmesi için aksiyon alınır. Mirasçıların borcu ödemek istemeleri durumunda yasal mirasçı olduklarını ispatlayarak mevcut borcu ödeyeceklerine dair taahhütname imzalayarak mevcut taksitleri ödemeye devam edebilirler.

BUNUNLA İLGİLİ:  Havaist Seferleri - Havaist Fiyatlari

Vefat Eden Kişinin Kredisi Yapılandırma Yapılır Mı?

Vefat eden kişinin kredi taksitlerinin yada diğer ürünlerinin gecikmeye girmesi durumunda vefat eden kişiye yeni kredi kullandırımı yapılamayacağından gecikmedeki kredi kapatılarak yeni kredi kullandırımı yapılmaz. Bu durumda yapılacak işlemler risk tutarı kadar mirasçılara yeni kredi kullandırılıp (diğer mirasçıların kefil olması koşuluyla) vefat eden kişinin kredi kapaması yapılması sağlanır.

Yabancı Mahkemeden Alınan Mirasçılık Belgesi İle İşlem Yapılır Mı?

Yabancı mahkemeler tarafından alınan Mirasçılık belgesi ile işlem yapılabilmesi için öncelikle Türk mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfizinin yapılması gerekir. Reddi miras yapılması durumunda, medeni kanunun 611. maddesi gereği diğer mirasçılara hak geçer. Red yapan mirasçı olması durumunda reddedenin alt soylarına aktarım yapılır.

Vefat Edene Ait Vekaletname İle İşlem Yapılır Mı?

Vefat eden kişi ile vekil arasında düzenlenen vekaletnamede vekil ilişkisinin vefat sonrası da devam edeceği yönünde bir hüküm mevcut değil ise vefat ile beraber vekalet ilişkisi de sona erer. Bu durumda vekil tarafından işlem yapılması talep edilmesi halinde işlem yaptırılmamalıdır. Bankalar tarafından vekalete istinaden yapılan işlemlerin öncesinde noter aranarak herhangi bir azil olup olmadığı da teyit edilir.

kiralıik kasa sahibinin olumu,kiralık kasa sahibinin vefat halinde

Vefat Sonrası Hesaptan Para Çekilir Mi?

Bu durumda sıkça karşılaşılan bir durum olup Bankalara vefat bildirimi yapılmadan vefat eden kişinin hesabındaki paralar çekilebiliyor. Banka vefat bilgisine ulaşmadığı sürece hesaba bloke kaydı işleyemeyeceğinden bu süre zarfında para çekilebilir. Bankaların bu işlemlerde sorumluluğu mevcut olmayıp ilerleyen süreçte veraset intikal vergisi ödenmediği yada diğer mirasçılar tarafından yapılacak başvuru sonrası kovuşturmaya konu olabilmektedir.

Vefat Eden Kişinin Keşide Ettiği Çek İşleme Alınır Mı?

Türk Ticaret Kanunu 800. maddesi gereği keşidecinin vefat etmiş olması çekin geçerliliğini etkilemez. Çekin şekil şartlarında herhangi bir sorun yok ise işleme alınmasında sorun yaşanmaz. Bunun dışında tahsile vermiş olduğu çek ve senet mevcut ise, bu tarz kıymetli evraklar içinde veraset ve intikal vergisinin ödenmiş olması gerekir. Veraset intikal vergisinin ödenmesi için Vergi Dairesine bildirim yapılır. Vergi Dairesinin onayı sonrası tutanak ile mirasçılara teslim edilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Agi 2022 Ücreti Ne Kadar? Agi Ödemesi Kaldırıldı Mı?

Vefat Sonrası Yaşanan Süreç İle İlgili Soru Cevaplar

  • Veraset İntikal Vergisi Banka tarafından ödenebilir mi? Evet veraset vergisi oranlarından farklı olarak bankalar tarafından direk kesinti yolu ile tahsil edilebilir. Bu oran %5 olarak uygulanır.
  • Veraset İntikal vergisi ödendikten sonra hesaba para gelirse tekrar vergi ödenmesi gerekir mi? Veraset İntikal vergisi ödenerek borcu yoktur yazısı bankaya teslim edildikten sonra yeni para gelirse tekrar vergi dairesine yazı yazılması gerekir.
  • Vefat eden kişin kredisi için sigortadan gelen paralar için veraset intikal vergisi ödenir mi? Evet sigorta şirketinden gelen paralar için de veraset intikal vergisi ödenir.
  • Hesap sahibi vefat ederse Banka hesabı otomatik kapatır mı? Hayır hesabın kapatılması için varisler tarafından yazılı talimatı olması gerekir.
  • Kefilin vefatı sonrası yeni kredi kullanılırsa mirasçılar bu krediden sorumlu olur mu? Mirasçılar vefat öncesi kredi risklerinden sorumlu olup vefat tarihinden sonra kullandırılacak kredi için mirasçılar sorumlu olmazlar.
  • Vefat eden hesabındaki otomatik ödemeleri banka iptal eder mi? Mirasçılar tarafından talep edilmedikçe banka otomatik ödemeleri iptal etmez. Fakat bu dönemde hesap blokede olacağı için faturalar ödenmez.
  • Kiralık kasa sahibinin ölümü sonrası kasa nasıl açılır? Vergi dairesine yapılacak personel talebi ile gelen memur eşliğinde kiralık kasa açılabilir.

 

About Author

Finansçı

1 Comment

  • Vefat halinde banka işlerini halletmek cidden zormuş. Allah yardım etsin herkese

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir