12 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Krediler

Ön Ödemeli Konut Satışında Sözleşmeden Dönme Şartları Değişti

Ön Ödemeli Konut Satışında Sözleşmeden Dönme Şartları Değişti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan yönetmelik gereği Ön Ödemeli Konut Satışlarında yapılan değişiklikler sonrası tüketici için şartlar değişti. 11.03.2017 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikten satır başlarına yer vermeye çalışalım.

Ön Ödemeli Konut Satışında Sözleşmeden Dönme Şartları Değişti

Yapılan yönetmelik değişikliğinde 27.11.2014 tarihinde yayınlanan 29188 sayılı Resmi Gazete‘ de belirtilen Ön Ödemeli Konut Satışları hakkındaki yönetmelik 5.maddesi 2.fıkrasına aşağıda belirtilen ibare eklendi. “Verilecek teminatın bina tamamlama sigortası olması halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye verilir.” denilmektedir.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda alıcıya para kaç gün içinde ödenir?

Ön Ödemeli Konut Satışları hakkında yönetmeliğin 9. maddesi 6.fıkrasında belirtilen  sözleşmeden dönülmesi halinde, alıcıya ödenmesi gereken tutarlar ve alıcıyı borç altına sokan tüm belgeler, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarih itibariyle en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekmektedir. (Eski yönetmelikte bu süre 90 gün olarak belirtilmekteydi.)

Ön Ödemeli Konut Satışları hakkında yönetmeliğin 9.maddesi 7.fıkrasında belirtilen konutun bir kısmının kredi kullandırım ile ödenmesi halinde, alıcının ödemiş olduğu satış tutarı, satıcıya dönme bildiriminin ulaştığı tarih itibariyle en geç 180 gün içerisinde (Eski yönetmelikte bu süre 90 gün olarak belirtilmekteydi) yalnızca 3. fıkrada belirtilmekte olan masraflar ve tazminat tutarları düşüldükten sonra konut finansmanı kuruluşuna iade edilecektir. Sonrasında Konut Finansmanı kurumu bu tutarı kanunun 37. maddesinde belirtilen detaylara göre tüketiciye hemen öder.

Ön Ödemeli Konut Satışları hakkında yönetmeliğin 9. maddesi olan Sözleşmeden Dönme başlığı altındaki 1,3,4 ve 5. fıkraları şu şekilde revize edilmiştir. “Tüketicinin ön ödemeli konut satışı işleminde sözleşme tarihinden itibaren ilgili yönetmelikteki 8. maddede Cayma Hakkı başlığı altında belirtilen hakları saklı kalmak kaydı ile, 24 aya kadar bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır” olarak belirtilmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Kmh Faizi Ne Kadar? Kmh Faizi Hesaplama

27.11.2014 tarihindeki yönetmeliğe göre değişen en büyük detay ise, maketten ev satışı işlemi-ön ödemeli konut satışı işleminde devir yada teslim tarihine kadar tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahip iken yapılan değişiklik ile bu süre 24 aya çekildi. Satıcı tarafından yasal yükümlülükler ve sözleşme bedelinin yüzde 2 ‘sine kadar tazminat talep edebilirken bu tazminat tutarlarının arttırıldığı izlenmekte olup, detayı şu şekildedir;

Tüketicinin sözleşmeden dönmesi durumunda satıcı, gayrimenkulun satışı yada satış vaadi sözleşmesi gereği oluşacak vergi, harç ve doğabilecek yasal yükümlülükler için doğan masraflar ile beraber sözleşme tarihi itibariyle talep edilebilecek tazminat oranları ise şu şekildedir;

  • Sözleşme tarihi itibariyle ilk 3 ay için sözleşme bedelinin yüzde 2’si kadar,
  • Sözleşme tarihi itibariyle 3-6 ay içerisinde yüzde 4 ‘ü kadar,
  • Sözleşme tarihi itibariyle 6-12 ay arasında yüzde 6′ sı kadar,
  • Sözleşme tarihi itibariyle 12-24 ay arasında yüzde 8 ‘ine kadar tazminat ödenmesini talep edebilir.

Sözleşmeden dönme hakkı hangi durumlarda kullanılırsa ceza ödenmez?

Maketten ev satışı-Ön Ödemeli Konut Satışında alıcı sözleşmeden dönme hakkını devir yada teslime kadar harç, vergi, masraf, tazminat başlığı altında ödenen tutarları aşağıdaki durumların oluşması halinde bir bedel ödemeden kullanma hakkına sahiptir. Tüketiciyi koruma altına alan olumsuz durumlar ekteki gibidir;

  • Satıcı tarafından yükümlülüklerin hiç yada sözleşmede belirtildiği gibi yerine getirilmemesi durumunda,
  • Tüketicinin vefatı durumunda,
  • Alıcının para kazanmaktan kalıcı olarak yoksun kalması halinde ön ödemeleri yapamayacak duruma gelmesi halinde,
  • Alıcının para kazanmaktan kalıcı olarak yoksun kalması halinde sözleşmenin yerine olağan şartlarda yapılacak bir taksit ile satış sözleşmesinin konulması yönünde talebin satıcı tarafından uygun görülmemesi durumunda,
  • Bir konutun birden fazla kişiye satış yapılması durumunda tüketici, sözleşmeden dönme hakkını devir yada teslime kadar harç,vergi, masraflar, tazminat gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilir.
BUNUNLA İLGİLİ:  İhtiyaç kredisi veya konut kredisini erken kapatırsam ne kadar öderim?

Ön Ödemeli Konut Satışı yönetmeliğinde yapılan bir diğer değişiklik ise, 11. madde 1.fıkraya yapılan değişiklik. Bu değişikliğin detayı ise, “Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak kesinti yapabilir.” 

Ön Ödemeli Konut Satışı yönetmeliğinde yapılan son değişiklik ise, Geçiş Hükmü adı altında bir madde eklenmesi olup detayı ise şu şekildedir. Ön ödemeli konut satışı sözleşmelerinde, sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle yürürlükte olan yönetmeliğe ait kararların geçerli olduğudur. Belirtmiş olduğumuz tüm değişiklikler 11.03,2017 itibariyle gerçekleşen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri için geçerli olup, daha önce yapılan sözleşmeler için eski yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.

İlginizi çekebilecek alternatif yazılarımız;

maket ev satisi
Ön ödemeli konut satışı ne zaman iptal edilebilir?
About Author

Finansçı

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir