Ölen Kişinin Kredi Borcu Ve Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir mi?

Ne kadar istemesek de hayat boyunca başımıza gelen en üzücü olaydır bir yakınımızın vefat etmesi. Vefat sonrası bir çok insanın yaşadığı ve sonrasında problemleri de peşinden getirebilen vefat edenin kredi borcu ve kredi kartı borcudur. Peki ölen kişinin kredi borcu ve kredi kartı borcu sigortadan ödenir mi? Yakını vefat edenlerin cevabını en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri olan bankadan kredi çeken kişi ölürse, kredi borcunu mirasçılar mı yoksa sigorta şirketi mi öder sorusu diyebiliriz. 

Kredi çeken kişi vefat ederse ne olur? yada Ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi ile ilgili bir çok makale okumuş olabilir siniz. Vefat halinde kredi borcu ve kredi kartı borcu ile ilgili varislerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, hangi durumlarda bir avukat ile iletişime geçmesi konusunda bilgiler vermeye çalışalım.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ve Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir mi?

Kredi çeken kişi vefat ederse süreç nasıl işler ile konumuza başlayalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki vefat eden kişinin kredi yada kredi kartı borçları, mirasçıları reddi miras yapmadıkları sürece varislerine aittir. Varisler kredi yada kredi kartına ait borç bakiyelerini banka işleyişinde belirtilen yasal sürelerde ödemek durumundadır. Ölen kişinin varisleri tarafından ilk yapılacak işlem ölüm belgesi ile beraber Veraset ilamı çıkartarak Bankalarda herhangi bir borç yada alacak bakiyesi var mı diye başvuru yapmak olacaktır.

Veraset ilamı ile mirasçılardan bir tanesinin Bankalara yapılan başvuru ile mevduat, kredi yada kredi kartı borcu olup olmadığı teyit edilir. Sonrasında Bankada bulunan kredi yada kredi kartı borçları için yapılan herhangi bir hayat sigortası yada teminat olup olmadığı sorgulanır. Kredi için yapılan takip sonrası kredinin hayat sigortası ile mi kullandırıldığı yoksa sigorta yapılmadan mı kullandırım yapıldığına göre aksiyon planları ise şu şekildedir.

Ölen kişinin kredi borcu için Hayat sigortası yapıldı ise süreç nasıl işler?

Ölen kişinin kredi borcu için hayat sigortası yapıldı ise, varis olarak ilk yapmanız gereken ilgili Bankadan kredi için yapılan Hayat Sigortası poliçesinin bir nüshasını alarak okumak olmalı. Reddi miras yapmadı iseniz Bankaya bu kredi borcu için muhattapsınız demektir. O yüzden sizi en çok ilgilendiren Hayat Sigortası poliçesinin bir nüshasını yada fotokopisini Bankadan isteyerek öncelikle hayat sigortasının detayları konusunda bilgi sahibi olabilir siniz.

Ölen kişinin kredi borcu için yapılan hayat sigortası sadece anapara riskini mi kapsıyor, faizleri ile beraber tüm risk için mi yoksa azalan riske göre mi sigorta yapılmış bu detaylar önem arz etmektedir. Vefat halinde kredi borcunun hangi kısmının hayat sigortası kapsamında ödeneceğine dair bu poliçelerde detay belirtilir. Hayat sigortaları tüm kredi vadesi için yapılabilirken poliçe tutarının yüksek çıkmasından dolayı yıllık olarak da yapılabilmektedir.

Faizleri ile beraber tüm kredi riskini kapsayan bir hayat sigortası yapılmış ise vefat eden kişinin kalan kredi borcu sigorta şirketinden ödenir, ödenmiş olan taksitler ise varislerine ödeme yapılır. Fakat artık sigorta şirketleri bu hayat sigortası poliçelerini fazla kullanmak istemiyorlar. Sebebine gelince ödenen prim sonrası kredi çeken kişinin vefatı halinde ödenen yüksek meblağlar olarak değerlendirilebilir. 

Sigorta şirketleri son dönemde azalan riske göre hayat sigortası poliçeleri yaptıkları için bankadan kredi çeken kişi ölürse sadece kalan riski ödeyerek kredi kapaması gerçekleştirilmektedir. Fakat ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi yani sigorta şirketinden aktarılan tutar ile kredi kapama bakiyesine yetmeyebiliyor. Bunun sebebine gelirsek vefat öncesinde ödenmeyen kredi taksitinin olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Sigorta şirketlerinin kriteri vefat tarihi itibariyle kredi borcunu kapatmak olduğu için öncesinde ödenmeyen taksitler varisler tarafından talep edilebilmektedir.

Ölen kişinin kredi borcu için Hayat Sigortası yapılmamış ise süreç nasıl işler?

Bu tarz durumlar ile ilgili Bankalar ile varisler arasında bir çok dava devam etmektedir. Ölen kişinin kredi borcu için Hayat sigortasının neden yapılmadığına dair Bankanın bir dayanağı olmak zorundadır. Şöyle ki tüketici bazı durumlarda hayat sigortası poliçe tutarının yüksek olmasından dolayı kredi borcu için hayat sigortası yapılmamasını talep edebilir. Tabi böyle bir durumda Bankanın tüketici tarafından hayat sigortası yapılmamasına dair talebi için talimat almış olması gerekmektedir. Aksi takdirde varisler tarafından açılan dava sonuçları varisler lehine sonuçlanabilmektedir.

Bir diğer sorun da yine hayat sigortası poliçesi primleri yüzünden kredi borçlusuna Ferdi Kaza Sigortası yapılmasından kaynaklıdır. Tüketici kredi riski için sigorta yaptırdığını düşünse de poliçenin içeriğinden gereği vefat sebebine göre ödeme yapılmayarak kredi borcu kapatılmayabilir. Vefat eden kredi borçlusuna sağlığında yani kredi kullandırımında poliçenin içeriği hangi riskleri kapsadığı konusunda detaylı bilgi verilmiş olması gerekmektedir.

Ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur?

Tüketicinin kullanmış olduğu kredi kartı borçları vefatı durumunda varislerine aktarılır. Varisler reddi miras yapmadığı sürece vefat eden kişinin kredi kartı borçlarını ödemek zorundadır. Kredi Kartlarında hayat sigortası uygulaması bulunmadığından Banka kredi kartı borcunu varislerden tahsil yoluna başvurur. Fakat Bankacılık ürünlerinde kredi kartı risk sigortası gibi ürünlerin satın alınması durumunda kredi kartına ait borcunu belirli bir tutara kadar teminat altına alarak kredi kartı müşterisinin vefatı durumunda poliçe teminat kapsamında borç ödemesi gerçekleştirilir.

Durum böyle olunca varisler bu kredi kartı borcunu ödemek durumunda kalacaktır. Fakat varislerin ödeme güçlüğünün olması durumunda ölen kişinin kredi kartı borcu taksitlendirme yapılarak yada yeni bir kredi kullandırımı ile yapılandırılarak varislerin ödeme yapabileceği seviyelerde taksitlendirilebilir. Vefat sonrası fark edilmeyerek kredi kartı borcunun takip hesaplarına yani avukata aktarılması durumunda Banka ile iletişime geçilmesi durumunda, göstereceğiniz iyi niyete istinaden işleyen faizler silinerek kredi kartı borcu ile ilgili taksitlendirme yapılabilir.

banka kredisi hayat sigortası ölüm halinde, vefat halinde kredi borcu, ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası

Ölen kişinin kredi borcu Hayat Sigortası kapsamında neden ödenmez?

Ölen kişinin kredi borcu Hayat Sigortası kapsamında neden ödenmez?

Ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Banka kredisi için, hayat sigortası ölüm halinde devreye girmesi gerekir iken bazen sigorta şirketi tarafından ödemeler yapılmayabiliyor. Bunun sebebi kredi borçlusunun şüpheli ölümü yada kalıtsal hastalıklardan vefatı durumunda olabilir. Kredi borçlusunun intiharı yada şüpheli ölüm durumunda otopsi talep edilerek yapılacak değerlendirme sonrası sorun yaşanmaması durumunda Sigorta şirketi tarafından kredi borcu ödenir. 

Kredi kullandırım tarihinden önce kredi borçlusun da bilinen bir hastalık var ve hayat sigortası poliçesinde bu detay belirtilmemiş ise sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayabilir. Bu tarz sorunlar ile ilgili bir çok açık dava olup, sonucu hakkında net yorum yapılamayabilir. Sebebine gelince, Banka tarafından kredi kullandırım tarihi itibariyle  kalıtsal hastalığı bildiği halde sigorta şirketine bunu bildirim yapmaması ile ilgilidir. Kanserden ölen kişinin kredi borcu da kullandırım tarihinden önce saptanan bir hastalık ise sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayabilir.

Kredi kullandırım esnasında yapılan Hayat sigortasına ait sigortalı bilgilerinde sadece ad soyad bilgisi yazarak sağlıkla ilgili alanlar konusunda tüketiciye detaylı bir anlatım yapılmadığını savunarak bir çok dava açılabilmektedir. Bu durumda ölen kişinin varisleri tarafından açılan davalarda yargıtaya kadar giden bir çok dava mevcuttur. Ölüm sebebi bildirimi yapılmayan rahatsızlık mı yoksa farklı bir sebep mi dava konusu olmakta olup, bu tarz durumlar da bir avukat ile iletişime geçerek süreç hakkında daha faydalı bilgiler alınması yerinde olacaktır.

Ölen kişinin kredi borcu için kefilden borç tahsil edilir mi?

Kredi borçlusunun vefatı durumunda, kredi için müteselsil kefil olunmuş ise Banka kredi borcu olan kişinin vefatı durumunda mirasçılara yada kefile icra yolu ile tahsil yöntemine başvurabilir. Fakat kefil müteselsil kefil değil ise öncelikle borç tahsilatı mirasçılardan yapılma yoluna gidilir, kredi borcunun tahsil edilememesi durumunda tahsilat için kefile gidilir.

Vefat eden kişinin hayat sigortası yenilenmezse kredi borcu nasıl ödenir?

Ölen kişin kredi borcu için yıllık yapılan Hayat sigortası her yıl yenilenirken tahsilat kısmında sorunlar yaşanabilmektedir. Kredi borçlusuna bu konuda bilgi verilerek bu borç rakamı talep edilmesi gerekmektedir. Hayat sigortası yenilenmediği için vefat halinde kredi borcu mirasçılardan talep edilir. Fakat ölen kişinin kredi borcu için sigorta yenilemesine onay verdiği halde tarihi hatırlayamadığı için poliçe ödemelerini yapmadığı için hayat sigortası iptali söz konusu olabilir.

Bu konuda genel kanı tüketici tarafından ödeme yapılmadığı için Hayat sigortasından yada Bankadan hak talep edemez olarak yorumlanabilir. Fakat yıllık yenilenen hayat sigortası poliçelerinde tüketicinin olduğu kadar bankanın da sorumluluğu mevcuttur. O yüzden hayat sigortası yenileme döneminde ses kaydı alan telefonlardan vefat eden kişiden hayat sigortası yapılmayacağına dair onay alındı mı, kayıtlı adresine poliçe vadesinin dolacağı ve yenileme için ödeme yapılması gerektiğine dair bildirim yapılmış mı? gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu tarz bir durumla karşılaşılması durumunda bir avukat ile iletişime geçerek kredi tutarına göre karar vererek Bankaya dava açma yoluna gidebilir siniz.

İlgili yönetmeliklerde; “İhtiyari sigortalarda, kredi vadesi içinde poliçe yenileme sorumluluğu kredi kullanan kişiye, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.” şeklinde belirtilmektedir. Durum böyle iken tarafınıza herhangi bir bildirim yapılmadı ise Hukuk yolu açık olarak yorumlanabilmektedir.

Ölen kişinin konut-taşıt kredi borcu Hayat sigortasından alınır mı?

Yukarıda belirttiğimiz konular ile paralel olarak ihtiyaç kredisi yada diğer adıyla tüketici kredisi için geçerli prosedür, taşıt ve konut kredisi içinde geçerli olacaktır.Taşıt ve konut kredisinde geçerli olan işlemler ihtiyaç kredisi ile paralel şekilde devam etmektedir. Ölen kişinin taşıt yada konut kredi borcundan dolayı hayat sigortası yapılmış ise, bu borç teminat tutarı kapsamında kredi kapama işlemi için talep edilerek kullanılabilir.

Örnek Kredi kapama talimatı ve Kmh kapama talimatı

ihtiyac kredisi kapama talimati

Ölen kişinin ihtiyaç kredisi kapama talimatı

kmh kapama talimati

Ölen kişinin kmh kapama talimatı

 

Ölen kişin dosya masrafını Hakem Heyetinden iade alabilir miyim? yazımızı okumak için tıklayın.

Ölen kişi için Hakem Heyeti Başvurusu

48 Yorumlar

 1. Umut 24 Aralık 2016
 2. Emin 24 Aralık 2016
 3. Erkan 17 Nisan 2017
  • Finansçı 18 Nisan 2017
  • ebru ebru 16 Haziran 2017
 4. pınar kucur 4 Mayıs 2017
  • Finansçı 4 Mayıs 2017
   • pınar kucur 17 Mayıs 2017
    • Finansçı 17 Mayıs 2017
     • pınar kucur 18 Mayıs 2017
      • Finansçı 18 Mayıs 2017
 5. Emrah Doğan 6 Mayıs 2017
  • Finansçı 7 Mayıs 2017
   • Emrah Doğan 7 Mayıs 2017
    • Finansçı 8 Mayıs 2017
 6. Emrah 23 Mayıs 2017
  • Finansçı 23 Mayıs 2017
 7. Haluk 21 Haziran 2017
 8. Suat Erkut 29 Haziran 2017
  • Finansçı 29 Haziran 2017
   • Suat Erkut 29 Haziran 2017
    • Finansçı 30 Haziran 2017
 9. Murat 2 Eylül 2017
 10. Cem 4 Ekim 2017
 11. Özkan 16 Ekim 2017
 12. erdogan 27 Ekim 2017
  • Finansçı 28 Ekim 2017
   • erdogan 30 Ekim 2017
    • Nigar 6 Kasım 2017
     • Finansçı 7 Kasım 2017
      • nigar 8 Kasım 2017
       • Finansçı 9 Kasım 2017
 13. Ersin 1 Kasım 2017
 14. Nigar 6 Kasım 2017
 15. fatma slm 18 Aralık 2017
  • Finansçı 18 Aralık 2017
   • fatma slm 19 Aralık 2017
    • Finansçı 19 Aralık 2017
 16. Beril 7 Ocak 2018
 17. Semih 11 Ocak 2018
 18. zeynep 15 Ocak 2018
  • Finansçı 20 Ocak 2018
 19. Apdullah 6 Şubat 2018
  • Finansçı 7 Şubat 2018
 20. Esra 28 Eylül 2018
  • Finansçı 28 Eylül 2018
 21. Serkan 31 Aralık 2018
  • Finansçı 3 Ocak 2019

Cevap Ver