17 February 2024

Email

info@kucukpara.com

Krediler

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ve Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir mi?

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ve Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir mi?

Ne kadar istemesek de hayat boyunca başımıza gelen en üzücü olaydır bir yakınımızın vefat etmesi. Vefat sonrası bir çok insanın yaşadığı ve sonrasında problemleri de peşinden getirebilen vefat edenin kredi borcu ve kredi kartı borcudur. Peki ölen kişinin kredi borcu ve kredi kartı borcu sigortadan ödenir mi? Yakını vefat edenlerin cevabını en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri olan bankadan kredi çeken kişi ölürse, kredi borcunu mirasçılar mı yoksa sigorta şirketi mi öder sorusu diyebiliriz. 

Kredi çeken kişi vefat ederse ne olur? yada Ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi ile ilgili bir çok makale okumuş olabilir siniz. Vefat halinde kredi borcu ve kredi kartı borcu ile ilgili varislerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, hangi durumlarda bir avukat ile iletişime geçmesi konusunda bilgiler vermeye çalışalım.

Ölen Kişinin Kredi Borcu Ve Kredi Kartı Borcu Sigortadan Ödenir mi?

Kredi çeken kişi vefat ederse süreç nasıl işler ile konumuza başlayalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki vefat eden kişinin kredi yada kredi kartı borçları, mirasçıları reddi miras yapmadıkları sürece varislerine aittir. Varisler kredi yada kredi kartına ait borç bakiyelerini banka işleyişinde belirtilen yasal sürelerde ödemek durumundadır. Ölen kişinin varisleri tarafından ilk yapılacak işlem ölüm belgesi ile beraber Veraset ilamı çıkartarak Bankalarda herhangi bir borç yada alacak bakiyesi var mı diye başvuru yapmak olacaktır.

Veraset ilamı ile mirasçılardan bir tanesinin Bankalara yapılan başvuru ile mevduat, kredi yada kredi kartı borcu olup olmadığı teyit edilir. Sonrasında Bankada bulunan kredi yada kredi kartı borçları için yapılan herhangi bir hayat sigortası yada teminat olup olmadığı sorgulanır. Kredi için yapılan takip sonrası kredinin hayat sigortası ile mi kullandırıldığı yoksa sigorta yapılmadan mı kullandırım yapıldığına göre aksiyon planları ise şu şekildedir.

Ölen kişinin kredi borcu için Hayat sigortası yapıldı ise süreç nasıl işler?

Ölen kişinin kredi borcu için hayat sigortası yapıldı ise, varis olarak ilk yapmanız gereken ilgili Bankadan kredi için yapılan Hayat Sigortası poliçesinin bir nüshasını alarak okumak olmalı. Reddi miras yapmadı iseniz Bankaya bu kredi borcu için muhattapsınız demektir. O yüzden sizi en çok ilgilendiren Hayat Sigortası poliçesinin bir nüshasını yada fotokopisini Bankadan isteyerek öncelikle hayat sigortasının detayları konusunda bilgi sahibi olabilir siniz.

Ölen kişinin kredi borcu için yapılan hayat sigortası sadece anapara riskini mi kapsıyor, faizleri ile beraber tüm risk için mi yoksa azalan riske göre mi sigorta yapılmış bu detaylar önem arz etmektedir. Vefat halinde kredi borcunun hangi kısmının hayat sigortası kapsamında ödeneceğine dair bu poliçelerde detay belirtilir. Hayat sigortaları tüm kredi vadesi için yapılabilirken poliçe tutarının yüksek çıkmasından dolayı yıllık olarak da yapılabilmektedir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Eve Haciz Gelir Mi?

Faizleri ile beraber tüm kredi riskini kapsayan bir hayat sigortası yapılmış ise vefat eden kişinin kalan kredi borcu sigorta şirketinden ödenir, ödenmiş olan taksitler ise varislerine ödeme yapılır. Fakat artık sigorta şirketleri bu hayat sigortası poliçelerini fazla kullanmak istemiyorlar. Sebebine gelince ödenen prim sonrası kredi çeken kişinin vefatı halinde ödenen yüksek meblağlar olarak değerlendirilebilir. 

Sigorta şirketleri son dönemde azalan riske göre hayat sigortası poliçeleri yaptıkları için bankadan kredi çeken kişi ölürse sadece kalan riski ödeyerek kredi kapaması gerçekleştirilmektedir. Fakat ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi yani sigorta şirketinden aktarılan tutar ile kredi kapama bakiyesine yetmeyebiliyor. Bunun sebebine gelirsek vefat öncesinde ödenmeyen kredi taksitinin olma ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Sigorta şirketlerinin kriteri vefat tarihi itibariyle kredi borcunu kapatmak olduğu için öncesinde ödenmeyen taksitler varisler tarafından talep edilebilmektedir.

Ölen kişinin kredi borcu için Hayat Sigortası yapılmamış ise süreç nasıl işler?

Bu tarz durumlar ile ilgili Bankalar ile varisler arasında bir çok dava devam etmektedir. Ölen kişinin kredi borcu için Hayat sigortasının neden yapılmadığına dair Bankanın bir dayanağı olmak zorundadır. Şöyle ki tüketici bazı durumlarda hayat sigortası poliçe tutarının yüksek olmasından dolayı kredi borcu için hayat sigortası yapılmamasını talep edebilir. Tabi böyle bir durumda Bankanın tüketici tarafından hayat sigortası yapılmamasına dair talebi için talimat almış olması gerekmektedir. Aksi takdirde varisler tarafından açılan dava sonuçları varisler lehine sonuçlanabilmektedir.

Bir diğer sorun da yine hayat sigortası poliçesi primleri yüzünden kredi borçlusuna Ferdi Kaza Sigortası yapılmasından kaynaklıdır. Tüketici kredi riski için sigorta yaptırdığını düşünse de poliçenin içeriğinden gereği vefat sebebine göre ödeme yapılmayarak kredi borcu kapatılmayabilir. Vefat eden kredi borçlusuna sağlığında yani kredi kullandırımında poliçenin içeriği hangi riskleri kapsadığı konusunda detaylı bilgi verilmiş olması gerekmektedir.

Ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur?

Tüketicinin kullanmış olduğu kredi kartı borçları vefatı durumunda varislerine aktarılır. Varisler reddi miras yapmadığı sürece vefat eden kişinin kredi kartı borçlarını ödemek zorundadır. Kredi Kartlarında hayat sigortası uygulaması bulunmadığından Banka kredi kartı borcunu varislerden tahsil yoluna başvurur. Fakat Bankacılık ürünlerinde kredi kartı risk sigortası gibi ürünlerin satın alınması durumunda kredi kartına ait borcunu belirli bir tutara kadar teminat altına alarak kredi kartı müşterisinin vefatı durumunda poliçe teminat kapsamında borç ödemesi gerçekleştirilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Kredi Yapılandırmada Vade Sınırı Kaldırıldı

Durum böyle olunca varisler bu kredi kartı borcunu ödemek durumunda kalacaktır. Fakat varislerin ödeme güçlüğünün olması durumunda ölen kişinin kredi kartı borcu taksitlendirme yapılarak yada yeni bir kredi kullandırımı ile yapılandırılarak varislerin ödeme yapabileceği seviyelerde taksitlendirilebilir. Vefat sonrası fark edilmeyerek kredi kartı borcunun takip hesaplarına yani avukata aktarılması durumunda Banka ile iletişime geçilmesi durumunda, göstereceğiniz iyi niyete istinaden işleyen faizler silinerek kredi kartı borcu ile ilgili taksitlendirme yapılabilir.

banka kredisi hayat sigortası ölüm halinde, vefat halinde kredi borcu, ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası
Ölen kişinin kredi borcu Hayat Sigortası kapsamında neden ödenmez?

Ölen kişinin kredi borcu Hayat Sigortası kapsamında neden ödenmez?

Ölüm halinde kredi tutarının sigorta şirketince ödenmemesi gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Banka kredisi için, hayat sigortası ölüm halinde devreye girmesi gerekir iken bazen sigorta şirketi tarafından ödemeler yapılmayabiliyor. Bunun sebebi kredi borçlusunun şüpheli ölümü yada kalıtsal hastalıklardan vefatı durumunda olabilir. Kredi borçlusunun intiharı yada şüpheli ölüm durumunda otopsi talep edilerek yapılacak değerlendirme sonrası sorun yaşanmaması durumunda Sigorta şirketi tarafından kredi borcu ödenir. 

Kredi kullandırım tarihinden önce kredi borçlusun da bilinen bir hastalık var ve hayat sigortası poliçesinde bu detay belirtilmemiş ise sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayabilir. Bu tarz sorunlar ile ilgili bir çok açık dava olup, sonucu hakkında net yorum yapılamayabilir. Sebebine gelince, Banka tarafından kredi kullandırım tarihi itibariyle  kalıtsal hastalığı bildiği halde sigorta şirketine bunu bildirim yapmaması ile ilgilidir. Kanserden ölen kişinin kredi borcu da kullandırım tarihinden önce saptanan bir hastalık ise sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayabilir.

Kredi kullandırım esnasında yapılan Hayat sigortasına ait sigortalı bilgilerinde sadece ad soyad bilgisi yazarak sağlıkla ilgili alanlar konusunda tüketiciye detaylı bir anlatım yapılmadığını savunarak bir çok dava açılabilmektedir. Bu durumda ölen kişinin varisleri tarafından açılan davalarda yargıtaya kadar giden bir çok dava mevcuttur. Ölüm sebebi bildirimi yapılmayan rahatsızlık mı yoksa farklı bir sebep mi dava konusu olmakta olup, bu tarz durumlar da bir avukat ile iletişime geçerek süreç hakkında daha faydalı bilgiler alınması yerinde olacaktır.

Ölen kişinin kredi borcu için kefilden borç tahsil edilir mi?

Kredi borçlusunun vefatı durumunda, kredi için müteselsil kefil olunmuş ise Banka kredi borcu olan kişinin vefatı durumunda mirasçılara yada kefile icra yolu ile tahsil yöntemine başvurabilir. Fakat kefil müteselsil kefil değil ise öncelikle borç tahsilatı mirasçılardan yapılma yoluna gidilir, kredi borcunun tahsil edilememesi durumunda tahsilat için kefile gidilir.

BUNUNLA İLGİLİ:  Banka kullandığım kredinin faiz oranını düşürüp, yükseltebilir mi?

Vefat eden kişinin hayat sigortası yenilenmezse kredi borcu nasıl ödenir?

Ölen kişin kredi borcu için yıllık yapılan Hayat sigortası her yıl yenilenirken tahsilat kısmında sorunlar yaşanabilmektedir. Kredi borçlusuna bu konuda bilgi verilerek bu borç rakamı talep edilmesi gerekmektedir. Hayat sigortası yenilenmediği için vefat halinde kredi borcu mirasçılardan talep edilir. Fakat ölen kişinin kredi borcu için sigorta yenilemesine onay verdiği halde tarihi hatırlayamadığı için poliçe ödemelerini yapmadığı için hayat sigortası iptali söz konusu olabilir.

Bu konuda genel kanı tüketici tarafından ödeme yapılmadığı için Hayat sigortasından yada Bankadan hak talep edemez olarak yorumlanabilir. Fakat yıllık yenilenen hayat sigortası poliçelerinde tüketicinin olduğu kadar bankanın da sorumluluğu mevcuttur. O yüzden hayat sigortası yenileme döneminde ses kaydı alan telefonlardan vefat eden kişiden hayat sigortası yapılmayacağına dair onay alındı mı, kayıtlı adresine poliçe vadesinin dolacağı ve yenileme için ödeme yapılması gerektiğine dair bildirim yapılmış mı? gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu tarz bir durumla karşılaşılması durumunda bir avukat ile iletişime geçerek kredi tutarına göre karar vererek Bankaya dava açma yoluna gidebilir siniz.

İlgili yönetmeliklerde; “İhtiyari sigortalarda, kredi vadesi içinde poliçe yenileme sorumluluğu kredi kullanan kişiye, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.” şeklinde belirtilmektedir. Durum böyle iken tarafınıza herhangi bir bildirim yapılmadı ise Hukuk yolu açık olarak yorumlanabilmektedir.

Ölen kişinin konut-taşıt kredi borcu Hayat sigortasından alınır mı?

Yukarıda belirttiğimiz konular ile paralel olarak ihtiyaç kredisi yada diğer adıyla tüketici kredisi için geçerli prosedür, taşıt ve konut kredisi içinde geçerli olacaktır.Taşıt ve konut kredisinde geçerli olan işlemler ihtiyaç kredisi ile paralel şekilde devam etmektedir. Ölen kişinin taşıt yada konut kredi borcundan dolayı hayat sigortası yapılmış ise, bu borç teminat tutarı kapsamında kredi kapama işlemi için talep edilerek kullanılabilir.

Örnek Kredi kapama talimatı ve Kmh kapama talimatı

ihtiyac kredisi kapama talimati
Ölen kişinin ihtiyaç kredisi kapama talimatı
kmh kapama talimati
Ölen kişinin kmh kapama talimatı

 

Ölen kişin dosya masrafını Hakem Heyetinden iade alabilir miyim? yazımızı okumak için tıklayın.

Ölen kişi için Hakem Heyeti Başvurusu

About Author

Finansçı

48 Comments

 • Ölen kişinin kredi borcu olması durumunda sigortadan ödeme yapılmaması durumunda ne yapılmalı?

 • Umut bey sigorta policesine gore ödeme yapılması gereken bir durum var ise avukat ile gorusmenizde gerekiyor. Ben ole yaptım kredi tutarini sigorta sirketinden actigim davayı kazanarak aldım.

 • Babam 12/04/2017 vefat etti ve bankadan tüketici kredisi ile kredi kart borcu var hayat siğortasıda var kredi borçaları sigorta karşılarmı bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba,
   Öncelikle başınız sağolsun, kullanılan krediler için hayat sigortası yapılmış ise sigorta poliçesinin detayına ödenen tüm tutar için kapama ve ödenen tutarlar iade yada kalan riskin kapatılması ile gerçekleşecektir. Kredi Kartı için ek sigorta yapılmaması durumunda bu tutar sigorta tarafından karşılanmaz.
   Saygılarımızla.

  • awukat06 , merheba çekilen krediler için hayat sigortası var ise ,muhakkak ödeme yapılmak zorunda.2013 yılından önce çekilmiş bir kredi ise kredi borcunu sigorta ödeyecei gibi siz mirasçıların da sigortadan alacağı çıkacaktır.

 • merhaba babamı 25.03.2017 tarihinde kaybettim . bankadan 2013 te kullanmış olduğu 40000 faizi ile birlikte toplamda 60000 tl lik kredi vardı . babam 40000 borcunu ödediği ay vefat etti .yani 20000 borcumuz kaldı . bankaya ilk gittiğimde kredinin sigortası var dedi . fakat sigorta şirketi 1 yıllık yapıldığını idda ediyor .yani 2014 te bitmiş hayat sigortası . şuan banka kredinin sigortası olmadığını dile getiriyor . resmi hiçbir evrak vermiyor . borcun kalanını siz varisçilerden tahsil edeceğiz diyor . şuan hiçbirşey yapmadım. babam emekli oldu ve aynı bankada emekli ikramiyesinden kalan vadeli hesapta 30000 tl var . bizden habersiz hesaptan borcu alabilirler mi ? bu banka bu zaman kadar ki yatırdığım 40000 i geri alamayacağımı da söylüyor . lütfen yardımcı olur musunuz?

  • Merhaba,
   Varis olarak babanıza ait kredi evraklarını isteme hakkınız var. İlgili evrakları kontrol ederek sigortanın ne kadar süre için yapıldığını kontrol edebilirsiniz.Eger sigorta yillık yapıldı ise 40 bin lirayı alamazsınız. Mevcut riski de ödemek zorunda kalırsınız. Henüz vadeli açtığınız tutarın vergisini odemediyseniz bu tutarı bankanın kullanmaması gerekir.
   Saygılarımızla.

   • merhaba sigorta şirketinden cevap olumsuz geldiğini söylüyor banka . ama biz krediyi 6 yıllığına çekmiştik ve 6 yıllık sigorta ücretini yıllık 130 tl den hesaplayıp 780 tl olarak en başta kesmişler . fakat sigortanın 1 yıllık olduğunu dile getiriyorlar . yazılı hiçbir belge verilmiyor . şayet sigorta yenileme yapılmamışsa bu durumda banka mı suçlu yoksa sigorta şirketi mi? ne yapmam gerekiyor bu durumda ? yardımlarınız için şimdidien teşekkürler.

    • Eğer belirttiğiniz tutar ödendi ve 6 yıllık yapıldı ise yenileme yapılmasına gerek yok. Varisi olarak sigorta poliçesini talep edin. Banka vermemekte ısrar ederse BDDK ya şikayet edeceginizi iletin. Faydası olur diye düşünüyorum.
     Saygılarımızla.

     • Sigortaya giden poliçe 1 yıllık düzenlenmiş ve 780 e yakın bi meblağ sigortaya ödenmiş. ama 1 yıllık diyor sigorta şirketi . diyelim hata oldu ve 6 yerine 1 yıullık yazdılar . bu durumda ne yapmam gerekiyıor . 39000 krediye 1 yıllık kredinin üstüne hayat sigortsı 780 tl çıkar mı ? 780 haricinde ise 150 tl kredim sigortalı adı altında bir sigorta daha yapılmış ve onun nereye nasıl yapıldığı bile meçhul. bize 6 yıllık diyip orda 1 yıllık yapılan bi hayat sigortası ve onun haricinde kredi sigortası 150 tl kesinti var ortada . ne olur yardım edin . bu durumda ne yapmalıyım ?

      • Orta yaşlı birisi için yıllık sigorta bedeli yüksek. Ama yaşı ilerlemiş biri için yıllık o tutarlarda alınma ihtimali var. İlk cevabımda da belirttiğim gibi varisi olarak bu evrakları görme hakkınız var. Yazılı talimatınizi bankaya iletin, işleme alınmaması halinde de hukuki yollara başvurunuz. Bu şekilde konustuklarimiz poliçeyi göremediğimiz için gerçekçi olmayacaktır.
       Saygılarımızla.

 • Merhaba. Babamın kardeşi (amcam) 2015 yılında vefat etmişti. Ölümünden aylar sonrasında öğrendik ki bankaya bir çok borcu çıktı. Sigortası var di fakat ölümü sigorta kapsamında değilmiş. (Kanser) Zaten poliçede kanser olduğunu belirtmemiş krediyi almak için. Bu parayı çekerken bizden varisleri olarak imza almadıkı borcu biz varisleri odeyelim. Bu nasıl adalettir. Babam senelerdir emekliliği için çalışıyor. Sigortasına, maasina, eve haciz ihbarı geldi. Biz ne yapacağız. Bankaya başvurduk ödeyeceksiniz diyorlar. Durumumuz olsa zaten öderiz. Lütfen bir yol gösterin evde huzurumuz kalmadı. Adam parayı çekmiş yemiş haberimiz yok. Oh ne güzel borcu biz ödüyoruz. O zaman ben de gidip bir sürü para çekeyim ölüp gideyim arkamdakiler düşünsün. Yok mu bunun bir çaresi. Mahkeme falan. Yardım edin?

  • Merhaba,
   Ekteki makalemiz size belki bu konuda yol gösterici olabilir. Aksi halde bir bulat ile görüşmeniz faydalı olacaktır.
   Saygılarımızla.

   https://www.kucukpara.com/gundem/reddi-miras-yaptigimda-emekli-ikramiyesi-hakkimda-kaybolur-mu/

   • Reddi Miras süresi ölümden sonra 3 ay içerisinde geçerliymis. Anlayacağınız reddi miras hakkımızı kullanmak için geç kalmışız, başka ne yapabiliriz?

    • Hukuki deneyim isteyen bir durum olduğu için çok fazla yardımcı olamayacqgiz yanlış yonlendirmemek için. Ama isterseniz Ali Tezel in bloguna da bir yazin belki daha önce yaşanmış olaylar ile ilgili bir yönlendirme yapabilir yada bir avukat bu konuda daha yardimci olacaktır.
     Saygılarımızla.

 • Kolay gelsin Annem Ziraat bankasından 52 binlira kredi çekmiş ocak ayında ocak ayının sonundada hastaneye yatıyor 08.02.2017 tarihinde vefat ediyor para sigorta li olduğu için beni aradılar epikriz raporu istediler 1 hafta olmadan banka ya teslim ettim aradan 1 ay geçti annenizin böbrek rahatsızlığı varmış ilk teşhis belgesi istediler hastaneye gittim arşiv den doktor dan bu belge yi alamadım sonra banka yetkilileri gitmiş ler banka dan bu belgeyi aldıkları ni söylüyorlar anneniz öleli 3 ay oldu için krediyi kapatamadik deyip benden 3 milyar para talep ettiler bu parayı kesinlikle ödeme yecegimi belirttim arabanıza haciz koyarız dediler bu konuda hukuki süreç nasıl ilerletebilirim yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler

  • Merhaba,
   Eğer sigorta sirketi dediği belgeleri temin ederek sigortadan muaf tuttular ise varis olarak sizin ödeme yapmaniz gerekir. Fakat sigortadan muaf tutulmamasi konusunda bir avukat ile görüşmemizde fayda var. Kazanmaniz durumunda kredi tutarı sigorta şirketinden ödenir hesaptaki para da siz varislerine kalacaktir.
   Saygılarımızla.

 • Kredi kullandirim işleminde hayat sigortası icin bir ton para alınıyor. Ama yakinimiz vefat ederse yok sigorta yillık yapılmıştı biz odeyemeyiz polemiğine giriyorlar. Bu parayı alıyorsanız vefat olunca da krediyi kapatın arkadaş.

 • Merhaba babam 5 ayın 8 inde vefat etti bankadan 2013 yılında kredi kullanmıştı sigortası yapılmış fakat 2016 da kredi yi yenileterek önceki borcunu ödemiş geri kalanını ise kullanmış bankaya başvuru yaptım 21000 tl lik sigortası mevcut borcu karşılyor dediler 1 bucuk ay önce bugün cebap geldi önceden kalp rahatsızlığı olduğu için sigorta ödeme yapmıyor dediler 2013 deki sigortasını 2016 da iptal etmemişler o sigorta da 25000 teminatlı ve bitiş tarihinde süresiz yazıyor bu poliçe üzerinden banka iptalini gerçeklleştirmediğimiz için iyi niyet ödemesi olarak 7500 tl sini Ödeyeceğini geri kalanını sizin ödemeniz gerektiğini söylüyor ne gibi bir yol izleyebilirim şimdiden teşekkürler..

  • Merhaba,
   Dava acmamaniz için sus payı niteliğinde bu bedeli veriyor olabilirler. Dava açmanız halinde tüm riski alabilirsiniz o yüzden bankadan policelerin bir kopyâsini talep ederek bir avukat ile görüşmemizde fayda var.
   Saygılarımızla.

   • 2016 da cekilen kredinin poliçesini verdiler fakat 2013 yılın dakini kaybettiklerini bulamadıklarını söylüyorlar nasıl bulduracağım bilmiyorum avukat ile görüşmem de fayda var dediğiniz gibi sus payı için vermek istiyorlar bencede o parayı ilginize çok teşekkür ederim saygılarımla..

    • Banka 10 yıl evrakları saklamakta mükellef oradan da dava açabilirsin iz.
     Rica ederiz.
     Saygılarımızla.

 • ölen kişinin ardından kredi kartı borcunun ödetilmesi adaletli değil arkadaş. Kart aidatı alınacağına kredi kartına hayat sigortası yapılsa da en azından arkada kalanlara para ödetilmese olmaz mı ki. Kredi kartı aidatı ödemek istemeyen insanlar da bu vesile ile sigorta yapılacağı için iptal talebinde de bulunmazlar.

 • Ölen kişinin kredi borcunun da devlet garantisinde olması gerekir. Banka sigorta yapmadı diye ölenin arkasından yakınları zor durumda kalıyorlar. Bununla ilgili acil bir düzenleme yapılmalı.

 • Ölen kişinin kredi kartını kullanmak konusunda sorun yaşadık bizde. Banka vefat sonrası yapılan işlemler için yapılmış olan kredi kartı sigortası kapsamında ödeme yapmadı. Vefat eden kişinin kredi kartı borcu sigorta kapsamında ödendi ama sonrakiler biz varislere kaldı. Kredi çeken kişi vefat ederse ne olur diye sorguladığımda ise kredi için hayat sigortası daha sıklıkla yapıldı için ödeme alma ihtimali daha yüksekmiş. Ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası kapsamında çok daha rahat kapatılıyor. Fakat kanserden ölen kişin kredi borcu yada kredi kartı borcu için bir komşumuz tahsilat sağlayamamıştı. O yüzden daha önceden bilinen kanser gibi bir hastalık var ise sorun da yaşanabiliyor.

 • merhaba benim agabeyim kredi cekmiş fakat biz ailevi sorunlar dolayısıyla ailece kendisiyle 25 yıldır görüşmuyorduk öldükden 7 ay sonra haberimiz oldu abimin coluk cocugu yok fakat borc bütün kardeşlere geldi bizde retti miras yaptık mahkemede sonucu ne olur teşekkür ederim haberinizi bekliyom

  • Merhaba,
   Reddi miras yaptı iseniz hem alacak hemde borçlardan vazgeçmiş sayılırsın iz. O yüzden herhangi bir sorun yaşamazsınız.
   Saygılarımızla.

   • teşekkürler saygılar

    • Merhaba Babam 20.10.2017 tarihinde vefat etti. Babamın bir kaç bankaya vefatından önce yasal takibe girmiş kredi borçları vardı. Diyelim ki sigortası uzun ömürlü ve tamamını karşılıyor. Ölümünden önce yasal takibe girdiği için daha sonra eklenen faizleri ve gecikme zammını ödememizi banka talep eder mi? Yoksa onları da sigorta şirketi öder mi?

     • Merhaba,
      Vefat öncesi takibe aktarılmış kredi borçları için sigortadan para talep edilemez.
      Saygılarımızla.

      • Teşekkürler. Bu durumda reddi miras yapmak en doğru karar olucaktır sanırım. Veraset ilamı çıkardıktan sonra reddi miras yapabilir miyiz ?

       • Evet belirttiğiniz şekilde işlem yapılması gerekir.
        Saygılarımızla.

 • Ölen kişinin kredi kartı borcu taksitlendirme yapmak istediğimizde Banka bize bu konuda yardımcı olurmu acaba? Ek olarak sormak istediğim bankadan kredi çeken kişi ölürse bu durumda ölen kişinin borcu ne olur acaba?

 • Merhaba Babam 20.10.2017 tarihinde vefat etti. Babamın bir kaç bankaya vefatından önce yasal takibe girmiş kredi borçları vardı. Diyelim ki sigortası uzun ömürlü ve tamamını karşılıyor. Ölümünden önce yasal takibe girdiği için daha sonra eklenen faizleri ve gecikme zammını ödememizi banka talep eder mi? Yoksa onları da sigorta şirketi öder mi?

 • Iyi günler eşim üç ay önce anı Kalp krizi Sonucu vefat etti. Daha önce bir bankadan kredi çekmişti ve düzenli derdi hiç bir gecikmesi olmazdı zAten bankanın düzenli musterisiydi. Hiç bir rahatsızlığı yok Dr a bile gitmemişti hayat sigortası var . 33 bin çekmiştik ve 26 bunlara borç kalmıştı yaklaşık 20 binini odemistir.Şimdi biz ne kadar toplamda alacağız ve banka bizi üç aydır bekletiyor bütün belgeleri teslim ettik hala cevap yok

  • Merhaba,
   Öncelikle varis olarak Bankadan hayat sigortasının bir nüshasını talep edin. Poliçede tüm risk icinmi sigorta yapılmış yoksa azalan risk sigortası mı yapılmış belirtilen ibareye göre fikir sahibi olabilirsiniz.
   Saygılarımızla.

   • Banka sigorta yi beklediklerini söylüyor gerçekten bu kadar uzun surebilirmi bu işlem ne kadar zamanda sonuçlanır acaba ona göre diğer borçlarını kapatacağım . Bir arada cevabınız için çok teşekkür ediyorum

    • Otopsi gerektiren bir vefat olmadığı sürece bir hafta içinde sigorta şirketi dönüş yapar. Bankayı bu anlamda taciz edebilirsiniz.
     Saygılarımızla.

 • Ölen kişinin kredi kartını kullanmak sanırım ileride başımıza iş açabilir. Ölen kişin borçları kime kalır diye sormaya gerek yok sanırım bu durumda. Vefat eden kişinin kredi kartı borcu ve ölen kişinin kredi borcu hayat sigortası var diye ödenir mi konusu netleşiyor bu durumda.

 • Ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur? sorusu hep muaallak olarak karşımıza çıkıyor. Ölen kişinin borcu ne olur konusunda faydalı bir içerik. Bende ölen kişinin kredi kartını kullanmak gibi bir hareket yaptım ama gereksiz olduğunu borcu ödedikten sonra anlamış oldum 🙂

 • merhaba bosandigim esim trafik kazasi sonucu vefat etti 2 cocugumuz var. rahmetli ihtiyac kredi cekmis borcu var kredi borcu bunun icin banka bu borcu kapatirmi yada ne yapmam gerek surecler nasil olacak ne yapmam gerek yardimci olurmusunuz

  • Merhaba,
   Kredi için sigorta yapıldı ise kredi riskini sigorta şirketinin kapatmasi gerekir. Öncelikle bankadan bu bilgiyi teyit etmeniz gerekir. Kapatmadiklarini iletmeleri durumunda bir avukat ile görüşmeniz faydalı olacaktır.
   Saygılarımızla.

 • Babam krediyi çektikten yedi ay sonra vefat etti krediyi çektiği tarihten yedi ay öncesinde hastane raporu var kua hastalığı (solunum yetmezliği) teşhisi konulmuş kredinin sigorta si da var. Sigorta ödeme yapmadı öncesinde hastalık teşhisi konuldu diye şimdi mirasçılar olarak bizden alıyor kredinin kalanını ne yapmalıyım

  • Merhaba,
   Sigorta prosedürü kapsamında ödeme yapılmaması normal bir durum. Reddi miras yapmadığınız sürece mirasçıları olarak bu borcu ödemeniz gerekecektir.
   Saygılarımızla.

 • Merhaba benim sorum su benim kardeşim 25.07.2018 de trafik kazasi sonucu vefat etti.bankadan çekmiş olduğu 20 bin bi 30 bin bi seklinde iki kredisi vardı bu krediyi ölmeden 5 ay once çekmiş Mart 2018 de .Vefat olayi gerceklesince sigorta sirketi biz evraklari yaptırıncaya kadar kredili mevduat hesabindan tahsil etti 2 aylik taksit tutarini. Bankadaki kredi karti borclarini ve KMH hesabina olan borclari bizzat ödedim Hesapları kapattım.Kredi icinde evrakları tamamladıktan sonra kredi kapandı dediler .iki krediden toplam kesilen 9bin500 tl yi buluyor ama banka bize sigorta sirketinin vergi dairesinden borcu yoktur yazisini istedigini soyleyip verdiği evrakta VERASET HARCLAR VE İNTİKAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN evragi almamızı istedi bankanin verdigi bu evrakta sigorta poliçesi tazminat tutari 5bin 850 tlnolarakk varislerine ödenmesi diye yazi beyan edildi.bizim ödedogimiz 9 bin 500 tl ile tutar eslesmiyor bunun icin sigorta sirketi ile görüştüm bana dedikleri vergi dairesinden borcu yoktur yazisi alcaksin dediler ödeyecekleri tutarı soylemediler.bankanin beni vergi dairesine gönderdiği evrakta sigorta police tazminat tutari 5bin 850 tl olarak belirtilmis bankayla tekrar görüşüp dosyadaki kredinin teminat tutarini sordum kredinin tamamini kapsiyor tutar dediler.Ben sunu sormak istiyorum bu durum icin ne yapmalıyım .Vergi dairesindeki evragi incelediğimde bu sanki bir gelirmis gibi varislerden bunun vergi kesintisi alinmasi gibi bir evrak galiba doldurulmasi gerekn alanlari doldurduğumda .kardesimin hiçbirşekilde vergi borcu yok ben bu evragi doldurup vergi dairsinden yaziyi alip sigorta sirketine gonderdigimde yasal olarak onlarin sartlarini kabul mu etmis olacagim daha sonrasi icin sıkıntı yaşamak istemiyorum yanlis bir islem yapip.Banka diyor vergi dairesinden borcu yoktur yazisi al gonderdigi yer VERGİ DAİRESİ VERASET HARCLAR VE İNTİKAL MÜD. ben burayida da anlamadim alacagim yaziyla alakasi yok form verdiler doldur diye VERASET VE İNTİKAL VERGİ BEYANNAMESİ doğrumudur bu islem kafam karisti.Alacagim sadece vergi borcu yoktur yazısıydı.oraya gidincr bu evrakla karsilastim.bu konuda yardimci olurmusunjz ne yapmm lazim teşekkürler

  • Merhaba,
   Anladığım kadarı ile sigorta kredi kapama tutarı sonrasında size ödenecek tutarı 5.850 TL olarak belirlemiş ve bu tutar için Veraset İntikal Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı isteyerek bu tutarı size ödemek istiyor. Bankadan aldığınız bilgiye istinaden sigorta da azalan değil uzun süreli hayat sigortası olduğunu anlıyorum. Öncelikle öğrenmeniz gereken durum sigorta şirketi tarafından ödenen tutarın dışında kalan kardeşiniz ve sizin tarafınızdan ödenen tutarın ne kadar olduğu. Uzun süreli hayat sigortası ile sigorta şirketi tarafından tüm kredi riski tutarı kadar ödeme yapılması gerekir. Yani sigorta şirketi tarafından 50.000 TL tutar için bankaya ödenen tutarın dışında kalan rakam varislere ödeme yapılır. Bankadan bu evrakları aldıktan sonra bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederim. Zira almanız gereken tutarın daha yüksek olması gerekiyor gibi gözüküyor.
   Saygılarımızla.

 • İyi günler.Babam 12.01.2018 tarihinde vefat etti. İki farklı ihtiyaç kredisinden sigortası vardı. Fakat otopsi raporu hala çıkmadığından sigorta şirketine evrakları teslim edemedik. Dilekçe yazıp durumu bildirdik. Bu arada banka çoktan icraya vermişti varisleri olarak bizleri. Avukat,faiz ve icra masrafları bayağı yükseltti borcu.Bugün yarın çıkar diyerek bir seneye yakın zaman oldu ama hala rapor çıkmadı. Ani kalp krizi olduğu kesinleşti ama toksikoloji raporu bekleniyor deniliyor hala. Rapor çıkana kadar zamanaşımından dolayı hak kaybımız olabilir mi? Faiz,avukatlık ücretleri ve icra masrafları için itiraz etme hakkımız var mı? Teşekkür ediyorum.

  • Merhaba,
   O dönem bir avukat ile görüşerek ilgili borcu ödeyerek Bankadan yada sigortadan hak alacağınızın olduğunu belgeleseniz sizin için daha iyi olacaktı. Şu anki durumda ne yapılabilir konusunda bir avukat ile görüşmeniz daha faydalı olacaktır.
   Saygılarmızla

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir